Strana 1 z 4 Účetní Datum 1/2008 Datum tisku 2008.03.10 Čas 21:58:12

Edi etc - Tabulka OOTEDI

Firma Šroubkovna a matičkovna a.s. Software TclEFTools 803 Počítač orionucho
ID Oddíl řádek Název NOIRO Název XML Název DB Typ Delka Pozice Justifikace Kompulzita Maska Konstanta
1 V1HDR 1 uvození „HDR" UVOZENI_HDR   Char 3 1 zleva Ano   HDR
2 V1HDR 2 Identifikace adresáta (EAN) IDENTIFIKACE_ADRESATA_EAN   Char 15 4 zleva Ano    
3 V1HDR 3 Číslo dokladu (daňového dokladu) CISLO_DOKLADU_DANOVEHO_DOKLADU ixVouID Char 15 19 zleva Ano    
4 V1HDR 4 Referenční číslo zprávy REFERENCNI_CISLO_ZPRAVY   Char 14 34 zleva Ne    
5 V1HDR 5 Druh dokladu (název) - kód DRUH_DOKLADU_NAZEVKOD   Char 3 48 zleva Ano    
6 V1HDR 6 Funkce zprávy (kód) FUNKCE_ZPRAVY_KOD   Char 3 51 zleva Ne    
7 V1HDR 7 Datum vystavení DATUM_VYSTAVENI ixInputDate Date 8 54 zleva Ano YYYYMMDD  
8 V1HDR 8 Datum uskutečnění zdanitelného plnění DATUM_USKUTECNENI_ZDANITELNEHO_PLNENI ixTaxDelDate Date 8 62 zleva Ano YYYYMMDD  
9 V1HDR 9 Datum vyskladnění DATUM_VYSKLADNENI   Date 8 70 zleva Ne YYYYMMDD  
10 V1HDR 10 Datum dodání DATUM_DODANI   Date 8 78 zleva Ne YYYYMMDD  
11 V1HDR 11 Fakturace od: (pro sumární fakturu) FAKTURACE_OD_PRO_SUMARNI_FAKTURU   Date 8 86 zleva Ne YYYYMMDD  
12 V1HDR 12 Fakturace do: (pro sumární fakturu) FAKTURACE_DO_PRO_SUMARNI_FAKTURU   Date 8 94 zleva Ne YYYYMMDD  
13 V1HDR 13 Datum splatnosti DATUM_SPLATNOSTI ixMaturDate Date 8 102 zleva Ne* YYYYMMDD  
14 V1HDR 14 Kód způsobu úhrady KOD_ZPUSOBU_UHRADY ixFormOfPayment Char 3 110 zleva Ne    
15 V1HDR 15 Číslo smlouvy CISLO_SMLOUVY   Char 15 113 zleva Ne    
16 V1HDR 16 Číslo objednávky odběratele CISLO_OBJEDNAVKY_ODBERATELE   Char 15 128 zleva Ne*    
17 V1HDR 17 Datum vystavení objednávky DATUM_VYSTAVENI_OBJEDNAVKY   Date 8 143 zleva Ne YYYYMMDD  
18 V1HDR 18 Číslo objednávky u dodavatele CISLO_OBJEDNAVKY_U_DODAVATELE   Char 15 151 zleva Ne    
19 V1HDR 19 Datum přijetí objednávky u dodavatele DATUM_PRIJETI_OBJEDNAVKY_U_DODAVATELE   Date 8 166 zleva Ne YYYYMMDD  
20 V1HDR 20 Číslo dodacího listu CISLO_DODACIHO_LISTU   Char 15 174 zleva Ne*    
21 V1HDR 21 Datum vystavení dodacího listu DATUM_VYSTAVENI_DODACIHO_LISTU   Date 8 189 zleva Ne* YYYYMMDD  
22 V1HDR 22 Význam refer. čísla faktury VYZNAM_REFER_CISLA_FAKTURY   Char 3 197 zleva Ne*    
23 V1HDR 23 Referenční číslo faktury (zálohové f. apod.) REFERENCNI_CISLO_FAKTURY_ZALOHOVE_F_APOD   Char 15 200 zleva Ne*    
24 V1HDR 24 Datum vztahující se k ref. číslu faktury DATUM_VZTAHUJICI_SE_K_REF_CISLU_FAKTURY   Date 8 215 zleva Ne YYYYMMDD  
25 V1HDR 25 Typ rozlišení odběratele - kupujícího (BY) TYP_ROZLISENI_ODBERATELEKUPUJICIHO_BY   Char 3 223 zleva Ne*    
26 V1HDR 26 Rozlišení (kód, EAN, atd.) odběratele ROZLISENI_KOD,_EAN,_ATD_ODBERATELE   Char 17 226 zleva Ano    
27 V1HDR 27 IČO odběratele ICO_ODBERATELE ixSINumber Char 15 243 zleva Ano    
28 V1HDR 28 DIČ odběratele DIC_ODBERATELE ixTaxIdentificationNumber Char 15 258 zleva Ne (Ano)    
29 V1HDR 29 Název odběratele NAZEV_ODBERATELE ixAddress1 Char 70 273 zleva Ne (Ano)    
30 V1HDR 30 Adresa místa odběratele - řádek 1 ADRESA_MISTA_ODBERATELERADEK_1   Char 70 343 zleva Ne (Ano)    
31 V1HDR 31 Adresa místa odběratele - řádek 2 ADRESA_MISTA_ODBERATELERADEK_2 ixAddress2 Char 35 413 zleva Ne (Ano)    
32 V1HDR 32 Adresa místa odběratele - řádek 3 ADRESA_MISTA_ODBERATELERADEK_3 ixAddress3 Char 9 448 zleva Ne (Ano)    
33 V1HDR 33 Adresa místa odběratele - řádek 4 ADRESA_MISTA_ODBERATELERADEK_4 ixAddress4 Char 35 457 zleva Ne    
34 V1HDR 34 Typ rozlišení příjemce (objednatele) (OB) TYP_ROZLISENI_PRIJEMCE_OBJEDNATELE_OB   Char 3 492 zleva Ne*    
35 V1HDR 35 Rozlišení (kód, EAN, atd.) příjemce ROZLISENI_KOD,_EAN,_ATD_PRIJEMCE   Char 17 495 zleva Ne    
36 V1HDR 36 IČO příjemce ICO_PRIJEMCE   Char 15 512 zleva Ne    
37 V1HDR 37 DIČ příjemce DIC_PRIJEMCE   Char 15 527 zleva Ne    
38 V1HDR 38 Název příjemce NAZEV_PRIJEMCE   Char 70 542 zleva Ne    
39 V1HDR 39 Adresa místa příjemce - řádek 1 ADRESA_MISTA_PRIJEMCERADEK_1   Char 70 612 zleva Ne    
40 V1HDR 40 Adresa místa příjemce - řádek 2 ADRESA_MISTA_PRIJEMCERADEK_2   Char 35 682 zleva Ne    
41 V1HDR 41 Adresa místa příjemce - řádek 3 ADRESA_MISTA_PRIJEMCERADEK_3   Char 9 717 zleva Ne    
42 V1HDR 42 Adresa místa příjemce - řádek 4 ADRESA_MISTA_PRIJEMCERADEK_4   Char 35 726 zleva Ne    
43 V1HDR 43 Typ rozlišení místa dodání (DP) TYP_ROZLISENI_MISTA_DODANI_DP   Char 3 761 zleva Ne*    
44 V1HDR 44 Rozlišení (kód, EAN, atd.) místa dodání ROZLISENI_KOD,_EAN,_ATD_MISTA_DODANI   Char 17 764 zleva Ne    
45 V1HDR 45 Název místa dodání NAZEV_MISTA_DODANI   Char 70 781 zleva Ne    
46 V1HDR 46 Adresa místa dodání - řádek 1 ADRESA_MISTA_DODANIRADEK_1   Char 70 851 zleva Ne    
47 V1HDR 47 Adresa místa dodání - řádek 2 ADRESA_MISTA_DODANIRADEK_2   Char 35 921 zleva Ne    
48 V1HDR 48 Adresa místa dodání - řádek 3 ADRESA_MISTA_DODANIRADEK_3   Char 9 956 zleva Ne    
49 V1HDR 49 Adresa místa dodání - řádek 4 ADRESA_MISTA_DODANIRADEK_4   Char 35 965 zleva Ne    
50 V1HDR 50 Typ rozlišení Fakturačního místa (IV) TYP_ROZLISENI_FAKTURACNIHO_MISTA_IV   Char 3 1000 zleva Ne    
51 V1HDR 51 Rozlišení (kód, EAN, atd.) fakturačního místa ROZLISENI_KOD,_EAN,_ATD_FAKTURACNIHO_MISTA   Char 17 1003 zleva Ne    

Strana 2 z 4 Účetní Datum 1/2008 Datum tisku 2008.03.10 Čas 21:58:12

Edi etc - Tabulka OOTEDI

Firma Šroubkovna a matičkovna a.s. Software TclEFTools 803 Počítač orionucho
ID Oddíl řádek Název NOIRO Název XML Název DB Typ Delka Pozice Justifikace Kompulzita Maska Konstanta
52 V1HDR 52 Název fakturačního místa NAZEV_FAKTURACNIHO_MISTA   Char 70 1020 zleva Ne    
53 V1HDR 53 Adresa fakturačního místa - řádek 1 ADRESA_FAKTURACNIHO_MISTARADEK_1   Char 70 1090 zleva Ne    
54 V1HDR 54 Adresa fakturačního místa - řádek 2 ADRESA_FAKTURACNIHO_MISTARADEK_2   Char 35 1160 zleva Ne    
55 V1HDR 55 Adresa fakturačního místa - řádek 3 ADRESA_FAKTURACNIHO_MISTARADEK_3   Char 9 1195 zleva Ne    
56 V1HDR 56 Adresa fakturačního místa - řádek 4 ADRESA_FAKTURACNIHO_MISTARADEK_4   Char 35 1204 zleva Ne    
57 V1HDR 57 Typ rozlišení dodavatele (SU) TYP_ROZLISENI_DODAVATELE_SU   Char 3 1239 zleva Ne*    
58 V1HDR 58 Rozlišení (kód, EAN, atd.) dodavatele ROZLISENI_KOD,_EAN,_ATD_DODAVATELE   Char 17 1242 zleva Ano    
59 V1HDR 59 IČO dodavatele ICO_DODAVATELE   Char 15 1259 zleva Ano    
60 V1HDR 60 DIČ dodavatele DIC_DODAVATELE   Char 15 1274 zleva Ne (Ano)    
61 V1HDR 61 Název dodavatele NAZEV_DODAVATELE   Char 70 1289 zleva Ne (Ano)    
62 V1HDR 62 Adresa místa dodavatele - řádek 1 ADRESA_MISTA_DODAVATELERADEK_1   Char 70 1359 zleva Ne (Ano)    
63 V1HDR 63 Adresa místa dodavatele - řádek 2 ADRESA_MISTA_DODAVATELERADEK_2   Char 35 1429 zleva Ne (Ano)    
64 V1HDR 64 Adresa místa dodavatele - řádek 3 ADRESA_MISTA_DODAVATELERADEK_3   Char 9 1464 zleva Ne (Ano)    
65 V1HDR 65 Adresa místa dodavatele - řádek 4 ADRESA_MISTA_DODAVATELERADEK_4   Char 35 1473 zleva Ne    
66 V1HDR 66 Typ rozlišení distr.skladu dodavatele (SH) TYP_ROZLISENI_DISTRSKLADU_DODAVATELE_SH   Char 3 1508 zleva Ne    
67 V1HDR 67 Rozlišení distribučního skladu dodavatele ROZLISENI_DISTRIBUCNIHO_SKLADU_DODAVATELE   Char 17 1511 zleva Ne    
68 V1HDR 68 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 1 ADRESA_DISTRIBUCNIHO_SKLADU_DODAVATELERADEK_1   Char 70 1528 zleva Ne    
69 V1HDR 69 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 2 ADRESA_DISTRIBUCNIHO_SKLADU_DODAVATELERADEK_2   Char 35 1598 zleva Ne    
70 V1HDR 70 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 3 ADRESA_DISTRIBUCNIHO_SKLADU_DODAVATELERADEK_3   Char 9 1633 zleva Ne    
71 V1HDR 71 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 4 ADRESA_DISTRIBUCNIHO_SKLADU_DODAVATELERADEK_4   Char 35 1642 zleva Ne    
72 V1HDR 72 Číslo bank. účtu dodavatele CISLO_BANK_UCTU_DODAVATELE ixBankAccount Char 17 1677 zprava Ne*    
73 V1HDR 73 Směrový kód banky SMEROVY_KOD_BANKY ixBankCode Char 4 1694 zleva Ne*    
74 V1HDR 74 Název peněžního ústavu NAZEV_PENEZNIHO_USTAVU   Char 70 1698 zleva Ne    
75 V1HDR 75 Konstantní symbol platby KONSTANTNI_SYMBOL_PLATBY ixKonstSymbol Char 4 1768 zleva Ne    
76 V1HDR 76 Variabilní symbol platby VARIABILNI_SYMBOL_PLATBY ixVarSymbol Char 15 1772 zleva Ne*    
77 V1HDR 77 Specifický symbol platby SPECIFICKY_SYMBOL_PLATBY ixPairSymbol Char 15 1787 zleva Ne    
78 V1HDR 78 Kód měny KOD_MENY ixForeignCurrency Char 3 1802 zleva Ne*    
79 V1LIN 1 Uvození „LIN“ UVOZENI_LIN   Char 3 1 zleva Ano   LIN
80 V1LIN 2 Číslo řádku CISLO_RADKU ixVouLin Num 6 4 zprava Ano    
81 V1LIN 3 Typ rozlišení zboží 1 TYP_ROZLISENI_ZBOZI_1   Char 3 10 zleva Ne*   INT
82 V1LIN 4 Rozlišení (vnitřní kód, EAN, atd.) zboží 1 ROZLISENI_VNITRNI_KOD_EAN_ATD_ZBOZI_1 ixArticle Char 25 13 zleva Ano    
83 V1LIN 5 Typ rozlišení zboží 2 TYP_ROZLISENI_ZBOZI_2   Char 3 38 zleva Ne*   EAN
84 V1LIN 6 Rozlišení (vnitřní kód, EAN, atd.) zboží 2 ROZLISENI_VNITRNI_KOD_EAN_ATD_ZBOZI_2 ixEAN Char 25 41 zleva Ne    
85 V1LIN 7 Název zboží NAZEV_ZBOZI ixComment Char 70 66 zleva Ne    
86 V1LIN 8 Typ položky TYP_POLOZKY   Char 3 136 zleva Ne    
87 V1LIN 9 Množství MNOZSTVI ixBUQuantity Num 12,3 139 zprava Ano    
88 V1LIN 10 Cena za jednotku před odečtením slev CENA_ZA_JEDNOTKU_PRED_ODECTENIM_SLEV ixSalePrice Num 12,2 151 zprava Ano    
89 V1LIN 11 Sleva na položce (procentní) SLEVA_NA_POLOZCE_PROCENTNI ixDiscSurc Num 7,3 163 zprava Ne    
90 V1LIN 12 Částka slevy na jednotku (absolutně) CASTKA_SLEVY_NA_JEDNOTKU_ABSOLUTNE   Num 12,2 170 zprava Ne    
91 V1LIN 13 Cena za jednotku po odečtení slev CENA_ZA_JEDNOTKU_PO_ODECTENI_SLEV   Num 12,2 182 zprava Ne*    
92 V1LIN 14 Celková cena za položku CELKOVA_CENA_ZA_POLOZKU   Num 12,2 194 zprava Ano    
93 V1LIN 15 Sazba DPH SAZBA_DPH ixTaxPerc Num 5,2 206 zprava Ne (Ano)    
94 V1LIN 16 Fakturační měrná jednotka FAKTURACNI_MERNA_JEDNOTKA   Char 3 211 zleva Ne    
95 V1LIN 17 Počet spotřebitelských jedn. ve fakt. jedn. POCET_SPOTREBITELSKYCH_JEDN_VE_FAKT_JEDN   Num 12,3 214 zprava Ne    
96 V1LIN 18 Skupina spotřební daně-kód SKUPINA_SPOTREBNI_DANE-KOD   Char 15 226 zleva Ne    
97 V1LIN 19 Základ pro spotřební daň (množství) ZAKLAD_PRO_SPOTREBNI_DAN_MNOZSTVI   Num 12,3 241 zprava Ne    
98 V1LIN 20 Částka spotřební daně CASTKA_SPOTREBNI_DANE   Num 12,2 253 zprava Ne    
99 V1LIN 21 Typ rozlišení objednatele TYP_ROZLISENI_OBJEDNATELE   Char 3 265 zleva Ne    
100 V1LIN 22 Rozlišení (kód, EAN, atd.) objednatele ROZLISENI_KOD,_EAN,_ATD_OBJEDNATELE   Char 17 268 zleva Ne    
101 V1LIN 23 Typ rozlišení místa dodání TYP_ROZLISENI_MISTA_DODANI   Char 3 285 zleva Ne    
102 V1LIN 24 Rozlišení (kód, EAN, atd.) místa dodání ROZLISENI_KOD,_EAN,_ATD_MISTA_DODANI   Char 17 288 zleva Ne*    

Strana 3 z 4 Účetní Datum 1/2008 Datum tisku 2008.03.10 Čas 21:58:12

Edi etc - Tabulka OOTEDI

Firma Šroubkovna a matičkovna a.s. Software TclEFTools 803 Počítač orionucho
ID Oddíl řádek Název NOIRO Název XML Název DB Typ Delka Pozice Justifikace Kompulzita Maska Konstanta
103 V1LIN 25 Datum dodání DATUM_DODANI   Date 8 305 zleva Ne YYYYMMDD  
104 V1LIN 26 Číslo objednávky odběratele CISLO_OBJEDNAVKY_ODBERATELE   Char 15 313 zleva Ne    
105 V1LIN 27 Datum vystavení objednávky DATUM_VYSTAVENI_OBJEDNAVKY   Date 8 328 zleva Ne YYYYMMDD  
106 V1LIN 28 Číslo objednávky u dodavatele CISLO_OBJEDNAVKY_U_DODAVATELE   Char 15 336 zleva Ne    
107 V1LIN 29 Datum přijetí objednávky u dodavatele DATUM_PRIJETI_OBJEDNAVKY_U_DODAVATELE   Date 8 351 zleva Ne YYYYMMDD  
108 V1LIN 30 Číslo dodacího listu CISLO_DODACIHO_LISTU   Char 15 359 zleva Ne*    
109 V1LIN 31 Datum vystavení dodacího listu DATUM_VYSTAVENI_DODACIHO_LISTU   Date 8 374 zleva Ne* YYYYMMDD  
110 V1LIN 32 Význam ref. čísla faktury VYZNAM_REF_CISLA_FAKTURY   Char 3 382 zleva Ne    
111 V1LIN 33 Referenční číslo faktury (zálohové apod.) REFERENCNI_CISLO_FAKTURY_ZALOHOVE_APOD   Char 15 385 zleva Ne    
112 V1LIN 34 Datum vztahující se k ref. číslu faktury DATUM_VZTAHUJICI_SE_K_REF_CISLU_FAKTURY   Date 8 400 zleva Ne YYYYMMDD  
113 V1LIN 35 Stav salda vratných obalů za danou cenu STAV_SALDA_VRATNYCH_OBALU_ZA_DANOU_CENU   Num 8 408 zprava Ne    
114 V1LIN 36 Obaly dodané OBALY_DODANE   Num 8 416 zprava Ne    
115 V1LIN 37 Obaly vrácené OBALY_VRACENE   Num 8 424 zprava Ne    
116 V1LIN 38 Stav salda vrat. obalů jednoho typu celkem STAV_SALDA_VRAT_OBALU_JEDNOHO_TYPU_CELKEM   Num 8 432 zprava Ne    
117 V1LIN 39 Dodatečná specifikace - volný text DODATECNA_SPECIFIKACEVOLNY_TEXT   Char 70 440 zleva Ne    
119 V1SUM 1 Uvození „SUM" UVOZENI_SUM   Char 3 1 zleva Ano    
120 V1SUM 2 Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) ZAKLAD_DANOVE_SKUPINY_0_OSVOBOZENO   Num 12,2 4 zprava Ne (Ano)    
121 V1SUM 3 Základ daňové skupiny 1 (snížená) ZAKLAD_DANOVE_SKUPINY_1_SNIZENA   Num 12,2 16 zprava Ne (Ano)    
122 V1SUM 4 Základ daňové skupiny 2 (základní) ZAKLAD_DANOVE_SKUPINY_2_ZAKLADNI   Num 12,2 28 zprava Ne (Ano)    
123 V1SUM 5 Cena bez DPH celkem CENA_BEZ_DPH_CELKEM   Num 12,2 40 zprava Ne (Ano)    
124 V1SUM 6 Sazba DPH skupiny 1 SAZBA_DPH_SKUPINY_1   Num 5,2 52 zprava Ne (Ano)    
125 V1SUM 7 Sazba DPH skupiny 2 SAZBA_DPH_SKUPINY_2   Num 5,2 57 zprava Ne (Ano)    
126 V1SUM 8 DPH daň. skupiny 1 DPH_DAN_SKUPINY_1   Num 12,2 62 zprava Ne (Ano)    
127 V1SUM 9 DPH daň. skupiny 2 DPH_DAN_SKUPINY_2   Num 12,2 74 zprava Ne (Ano)    
128 V1SUM 10 DPH daň celkem DPH_DAN_CELKEM   Num 12,2 86 zprava Ne (Ano)    
129 V1SUM 11 Spotřební daň celkem (Kč) SPOTREBNI_DAN_CELKEM_KC   Num 12,2 98 zprava Ne    
130 V1SUM 12 Sum Množství celkem SUM_MNOZSTVI_CELKEM   Num 12,3 110 zprava Ne    
131 V1SUM 13 Sum Cena celkem SUM_CENA_CELKEM   Num 12,2 122 zprava Ne    
132 V1SUM 14 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v % DODAT_SL_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_0_V_PROC   Num 7,3 134 zprava Ne    
133 V1SUM 15 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs. DODAT_SL_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_0_ABS   Num 12,2 141 zprava Ne    
134 V1SUM 16 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v % DODAT_SL_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_1_V_PROC   Num 7,3 153 zprava Ne    
135 V1SUM 17 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs. DODAT_SL_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_1_ABS   Num 12,2 160 zprava Ne    
136 V1SUM 18 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v % DODAT_SL_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_2_V_PROC   Num 7,3 172 zprava Ne    
137 V1SUM 19 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs. DODAT_SL_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_2_ABS   Num 12,2 179 zprava Ne    
138 V1SUM 20 Dodatečná sleva na fakturu jako celek v % DODATECNA_SLEVA_NA_FAKTURU_JAKO_CELEK_V_PROC   Num 7,3 191 zprava Ne    
139 V1SUM 21 Dodatečná sleva na fa. (absolutně) DODATECNA_SLEVA_NA_FA_ABSOLUTNE   Num 12,2 198 zprava Ne    
140 V1SUM 22 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v % DODAT_PRIR_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_0_V_PROC   Num 7,3 210 zprava Ne    
141 V1SUM 23 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs. DODAT_PRIR_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_0_ABS   Num 12,2 217 zprava Ne    
142 V1SUM 24 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v % DODAT_PRIR_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_1_V_PROC   Num 7,3 229 zprava Ne    
143 V1SUM 25 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs. DODAT_PRIR_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_1_ABS   Num 12,2 236 zprava Ne    
144 V1SUM 26 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v % DODAT_PRIR_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_2_V_PROC   Num 7,3 248 zprava Ne    
145 V1SUM 27 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs. DODAT_PRIR_NA_FA_JAKO_CELEK_V_DAN_SK_2_ABS   Num 12,2 255 zprava Ne    
146 V1SUM 28 Dodatečná přirážka na fakturu jako celek v % DODATECNA_PRIRAZKA_NA_FAKTURU_JAKO_CELEK_V_PROC   Num 7,3 267 zprava Ne    
147 V1SUM 29 Dodatečná přirážka na fa. (absolutně) DODATECNA_PRIRAZKA_NA_FA_ABSOLUTNE   Num 12,2 274 zprava Ne    
148 V1SUM 30 Fakturováno celkem FAKTUROVANO_CELKEM   Num 12,2 286 zprava Ano    
149 V1SUM 31 Procento zálohové platby PROCENTO_ZALOHOVE_PLATBY   Num 7,3 298 zprava Ne    
150 V1SUM 32 Částka zálohové platby CASTKA_ZALOHOVE_PLATBY   Num 12,2 305 zprava Ne    
151 V1SUM 33 Zaplacené zálohy celkem ZAPLACENE_ZALOHY_CELKEM   Num 12,2 317 zprava Ne    
152 V1SUM 34 K úhradě (zbývá uhradit) K_UHRADE_ZBYVA_UHRADIT   Num 12,2 329 zprava Ne*    
153 V1SUM 35 Rozdíl zaokrouhlení ROZDIL_ZAOKROUHLENI   Num 12,2 341 zprava Ne    
154 V1SUM 36 Počet řádků (LIN) v dokumentu POCET_RADKU_LIN_V_DOKUMENTU   Num 6 353 zprava Ne    

Strana 4 z 4 Účetní Datum 1/2008 Datum tisku 2008.03.10 Čas 21:58:12

Edi etc - Tabulka OOTEDI

Firma Šroubkovna a matičkovna a.s. Software TclEFTools 803 Počítač orionucho
ID Oddíl řádek Název NOIRO Název XML Název DB Typ Delka Pozice Justifikace Kompulzita Maska Konstanta
155 V1SUM 37 Počet řádků (TXT) v dokumentu POCET_RADKU_TXT_V_DOKUMENTU   Num 6 359 zprava Ne    
157 V1TXT 1 Uvození „TXT" UVOZENI_TXT   Char 3 1 zleva Ano    
158 V1TXT 2 Číslo řádku CISLO_RADKU   Num 6 4 zprava Ano    
159 V1TXT 3 Volný text 1 VOLNY_TEXT_1   Char 70 10 zleva Ne (Ano)    
160 V1TXT 4 Volný text 2 VOLNY_TEXT_2   Char 70 80 zleva Ne    
161 V1TXT 5 Volný text 3 VOLNY_TEXT_3   Char 70 150 zleva Ne    
162 V1TXT 6 Volný text 4 VOLNY_TEXT_4   Char 70 220 zleva Ne    
163 V1TXT 7 Volný text 5 VOLNY_TEXT_5   Char 70 290 zleva Ne    
! Total   0