Struktura souboru zprávy INVOIC - Faktura, ver. 1.0.6 Povinnost
Pořadí Typ Délka Od pozice Zarovnání Povinné Dop. Poznámka nebo hodnota položky Formát Makro bauMax COOP Ahold
   
HDR Faktura - Hlavička Ano Ano    
1 uvození „HDR" Char 3 1 zleva Ano Ano "HDR"    
2 Identifikace adresáta (EAN) Char 15 4 zleva Ano Ano EAN partnera, kterému je zpráva odeslána    
3 Číslo dokladu (daňového dokladu) Char 15 19 zleva Ano Ano Číslo dokladu pro zobrazení, hledání atd. Ano Ano. Number 10. Musí být totožné s VS.
4 Referenční číslo zprávy Char 14 34 zleva Ne Ne Unikátní referenční číslo zprávy (např. interní ID z IS), plní odesilatel zprávy nebo doplní Orion (EDIFACT: DE 0062)    
5 Druh dokladu (název) - kód Char 3 48 zleva Ano Ano Např. 380 pro fa atd. viz.poznámky na konci listu Ano 380 nebo 381.
6 Funkce zprávy (kód) Char 3 51 zleva Ne Ano-Orion Např. 9 pro originál, 1 pro zrušení, viz. poznámka na konci listu (EDIFACT: DE1225). Obvykle 9.   Ano
7 Datum vystavení Date 8 54 zleva Ano Ano Datum vystavení dokladu YYYYMMDD Ano  
8 Datum uskutečnění zdanitelného plnění Date 8 62 zleva Ano Ano Datum uskutečnění zdanitelného plnění YYYYMMDD Ano Údaj se neuvádí u zálohové faktury (druh dokladu 386). Ano
9 Datum vyskladnění Date 8 70 zleva Ne Datum vyskladnění zboží. Obvykle požadováno u spotřební daně. YYYYMMDD Ne Požadováno u spotřební daně Ano
10 Datum dodání Date 8 78 zleva Ne Datum dodání odběrateli. Pokud fa obsahuje zboží dodané v různých dnech, je toto zapsáno v LIN25. YYYYMMDD   Ano-Pro přímé dodávky  
11 Fakturace od: (pro sumární fakturu) Date 8 86 zleva Ne Datum (dodání), od kterého (včetně) se dělá tato sumární faktura YYYYMMDD    
12 Fakturace do: (pro sumární fakturu) Date 8 94 zleva Ne Datum (dodání), do kterého (včetně) se dělá tato sumární faktura YYYYMMDD    
13 Datum splatnosti Date 8 102 zleva Ne* Ano Datum splatnosti faktury YYYYMMDD Ano Ano
14 Kód způsobu úhrady Char 3 110 zleva Ne Ano Např. 42 pro příkaz k úhradě atd. viz.poznámky na konci listu Ne Ano
15 Číslo smlouvy Char 15 113 zleva Ne Číslo hospodářské smlouvy, podle které je fa vystavena    
16 Číslo objednávky odběratele Char 15 128 zleva Ne* Číslo objednávky, která je tímto dokladem fakturována. Pokud fa obsahuje zboží objednané různými objednávkami, je toto zapsáno v LIN26-27. Ano-Pouze na faktuře[1] Ano[2]  
17 Datum vystavení objednávky Date 8 143 zleva Ne Datum, kdy byla objednávka vystavena. Pokud fa obsahuje zboží objednané různými objednávkami, je toto zapsáno v LIN26-27. YYYYMMDD    
18 Číslo objednávky u dodavatele Char 15 151 zleva Ne Číslo objednávky u dodavatele (dodavatelská řada). Pokud fa obsahuje zboží zapsané u dodavatele pod různými čísly, je toto zapsáno v LIN28.    
19 Datum přijetí objednávky u dodavatele Date 8 166 zleva Ne Datum, kdy dodavatel obdržel objednávku od objednávajícícho. Pokud fa obsahuje zboží objednané v různých dnech, je toto zapsáno v LIN25. YYYYMMDD    
20 Číslo dodacího listu Char 15 174 zleva Ne* Číslo dodavatelského dodacího listu. Pokud fa obsahuje zboží z více DL, je toto zapsáno v LIN26-27.   Ano-Pro přímé dodávky  
21 Datum vystavení dodacího listu Date 8 189 zleva Ne* Datum vystavení dodacího listu dodavatelem.  Pokud fa obsahuje zboží z více DL, je toto zapsáno v LIN29-30. YYYYMMDD    
22 Význam refer. čísla faktury Char 3 197 zleva Ne* Např. AAB pro číslo zálohové fa atd. viz.poznámky na konci listu Ano-Povinný pro daňový dobropis nebo daňový vrubopis, kdy se přenáší číslo původního daňového dokladu  
23 Referenční číslo faktury (zálohové f. apod.) Char 15 200 zleva Ne* Vztažné číslo na např.zálohovou fakturu. Plní se pro případ, že se celá fa vztahuje na tuto jedinou zálohovou fa. V opačném případě se plní pole LIN32-34 Ano-Povinný pro daňový dobropis nebo daňový vrubopis, kdy se přenáší číslo původního daňového dokladu Ano-Povinný pro dobropis, vrubopis nebo o odkaz na zálohovou fakturu. Platí vazba 1:1, tj. odkaz na jeden původní doklad nebo jednu zál. fakturu.  
24 Datum vztahující se k ref. číslu faktury Date 8 215 zleva Ne Datum vystavení nebo zdan.plnění zálohové fa YYYYMMDD Ne  
25 Typ rozlišení odběratele - kupujícího (BY) Char 3 223 zleva Ne* EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský  EAN  
26 Rozlišení (kód, EAN, atd.) odběratele Char 17 226 zleva Ano Ano Vlastní kód nebo EAN odběratele. Odběratel je ten, kdo obdrží tuto fakturu. Ano Centrála v ČR Ano
27 IČO odběratele Char 15 243 zleva Ano IČO odběratele    
28 DIČ odběratele Char 15 258 zleva Ne (Ano) Ano DIČ odběratele. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano - 005-26450691 Ano
29 Název odběratele Char 70 273 zleva Ne (Ano) Ano Obchodní jméno odběratele (dle obch.rejstříku). Pro daňový doklad vyžadováno. Ano - MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.  
30 Adresa místa odběratele - řádek 1 Char 70 343 zleva Ne (Ano) Ano Ulice a číslo popisné, je-li adresa v jednom údaji, tak včetně místa, PSČ… Pro daňový doklad vyžadováno. Ano - Jeremiášova 1249/7  
31 Adresa místa odběratele - řádek 2 Char 35 413 zleva Ne (Ano) Místo Ano - Praha 5  
32 Adresa místa odběratele - řádek 3 Char 9 448 zleva Ne (Ano) PSČ Ano - 155 00  
33 Adresa místa odběratele - řádek 4 Char 35 457 zleva Ne Např. stát    
34 Typ rozlišení příjemce (objednatele) (OB) Char 3 492 zleva Ne* EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský    Pro bauMax význam UC. V případě dodávek na Cross-Docking uvádět cílovou adresu dodání (odběrné místo bauMaxu)  
35 Rozlišení (kód, EAN, atd.) příjemce Char 17 495 zleva Ne Vlastní kód nebo EAN příjemce zboží. Příjemce je subjekt, který obdržel od odběratele fakturované zboží (např.při tranzitech to může být frančíza).    
36 IČO příjemce Char 15 512 zleva Ne IČO příjemce zboží    
37 DIČ příjemce Char 15 527 zleva Ne DIČ příjemce zboží    
38 Název příjemce Char 70 542 zleva Ne Obchodní jméno příjemce zboží (dle obch.rejstříku)    
39 Adresa místa příjemce - řádek 1 Char 70 612 zleva Ne Ulice a číslo popisné, je-li adresa v jednom údaji, tak včetně místa, psč…    
40 Adresa místa příjemce - řádek 2 Char 35 682 zleva Ne Místo    
41 Adresa místa příjemce - řádek 3 Char 9 717 zleva Ne PSČ    
42 Adresa místa příjemce - řádek 4 Char 35 726 zleva Ne Např. stát    
43 Typ rozlišení místa dodání (DP) Char 3 761 zleva Ne* EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský    Uvádějte VOS nebo prodejnu, kam bylo zboží dodáno. V případě sběrné faktury (na více prodejen) se vyplňuje místo dodání u každého řádku zboží (sekce LIN).  
44 Rozlišení (kód, EAN, atd.) místa dodání Char 17 764 zleva Ne Vlastní kód nebo EAN místa dodání zboží. Místo dodání je místo, kam bylo fyzicky fakturované zboží dodáno, např.stavba. Pokud fa obsahuje zboží dodané na více míst dodání, je naplněno pole LIN23 a LIN24.    
45 Název místa dodání Char 70 781 zleva Ne Název místa dodání    
46 Adresa místa dodání - řádek 1 Char 70 851 zleva Ne Ulice a číslo popisné, je-li adresa v jednom údaji, tak včetně místa, psč…    
47 Adresa místa dodání - řádek 2 Char 35 921 zleva Ne Místo    
48 Adresa místa dodání - řádek 3 Char 9 956 zleva Ne PSČ    
49 Adresa místa dodání - řádek 4 Char 35 965 zleva Ne Např. stát    
50 Typ rozlišení Fakturačního místa (IV) Char 3 1000 zleva Ne EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský     
51 Rozlišení (kód, EAN, atd.) fakturačního místa Char 17 1003 zleva Ne Vlastní kód nebo EAN fakturačního místa. Fakturační míst je místo, kam bude fyzicky doručena faktura, např. účtárna    
52 Název fakturačního místa Char 70 1020 zleva Ne Název fakturačního místa    
53 Adresa fakturačního místa - řádek 1 Char 70 1090 zleva Ne Ulice a číslo popisné, je-li adresa v jednom údaji, tak včetně místa, psč…    
54 Adresa fakturačního místa - řádek 2 Char 35 1160 zleva Ne Místo    
55 Adresa fakturačního místa - řádek 3 Char 9 1195 zleva Ne PSČ    
56 Adresa fakturačního místa - řádek 4 Char 35 1204 zleva Ne Např. stát    
57 Typ rozlišení dodavatele (SU) Char 3 1239 zleva Ne* EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský  EAN  
58 Rozlišení (kód, EAN, atd.) dodavatele Char 17 1242 zleva Ano Ano Vlastní kód nebo EAN dodavatele. Dodavatel je ten, od kterého zboží odešlo a ten, který tento doklad vystavuje. Ano Ano
59 IČO dodavatele Char 15 1259 zleva Ano Ano IČO dodavatele   Ano-Num9. Povolený rozsah IČO je pouze Num 9. Není problém u právních forem organizací (státem přidělované IČO je Num 8). U fyzických osob (IČO = RČ) je pro identifikaci společností Ahold jiné číslo max Num 9.
60 DIČ dodavatele Char 15 1274 zleva Ne (Ano) Ano DIČ dodavatele. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano Ano
61 Název dodavatele Char 70 1289 zleva Ne (Ano) Ano Obchodní jméno dodavatele (dle obch.rejstříku). Pro daňový doklad vyžadováno. Ano  
62 Adresa místa dodavatele - řádek 1 Char 70 1359 zleva Ne (Ano) Ano Ulice a číslo popisné, je-li adresa v jednom údaji, tak včetně místa, PSČ… Pro daňový doklad vyžadováno. Ano  
63 Adresa místa dodavatele - řádek 2 Char 35 1429 zleva Ne (Ano) Místo Ano  
64 Adresa místa dodavatele - řádek 3 Char 9 1464 zleva Ne (Ano) PSČ Ano  
65 Adresa místa dodavatele - řádek 4 Char 35 1473 zleva Ne Např. stát    
66 Typ rozlišení distr.skladu dodavatele (SH) Char 3 1508 zleva Ne EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský    
67 Rozlišení distribučního skladu dodavatele Char 17 1511 zleva Ne Ano-Orion Např.dodavatelovo interní číslo skladu   Ano-Určuje divize
68 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 1 Char 70 1528 zleva Ne Ulice a číslo popisné, je-li adresa v jednom údaji, tak včetně místa, psč…    
69 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 2 Char 35 1598 zleva Ne Místo    
70 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 3 Char 9 1633 zleva Ne PSČ    
71 Adresa distribučního skladu dodavatele - řádek 4 Char 35 1642 zleva Ne Např. stát    
72 Číslo bank. účtu dodavatele Char 17 1677 zprava Ne* Ano Primární číslo bank.účtu dodavatele (účet, na kterém očekává platbu za tuto fa) Ano (Char 16) Ano
73 Směrový kód banky Char 4 1694 zleva Ne* Ano Směrový kód banky, např. 0100 pro Komerční banku Ano Ano
74 Název peněžního ústavu Char 70 1698 zleva Ne Název peněžního ústavu, např. Komerční banka Brno    
75 Konstantní symbol platby Char 4 1768 zleva Ne Ano Konstantní symbol platby, např.0308 Ne Ano
76 Variabilní symbol platby Char 15 1772 zleva Ne* Ano Variabilní symbol platby, zpravidla číslo fa = HDR3 Ano (Char 10) Stejná hodnota jako HDR3 Ano-Stejná hodnota jako HDR3
77 Specifický symbol platby Char 15 1787 zleva Ne Specifický symbol platby Ne (Char 10)  
78 Kód měny Char 3 1802 zleva Ne* Ano např. "CZK" Ano Je-li, pak musí být CZK
End 1805    
   
LIN Faktura - položky Řádek se může opakovat, max. počet 999999. V ČR max. počet 10000.    
1 Uvození „LIN“ Char 3 1 zleva Ano Ano "LIN"    
2 Číslo řádku Num 6 4 zprava Ano Ano pořadové číslo    
3 Typ rozlišení zboží 1 Char 3 10 zleva Ne* EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský EAN EAN EAN  
4 Rozlišení (vnitřní kód, EAN, atd.) zboží 1 Char 25 13 zleva Ano Ano Vlastní rozlišení zboží Ano Ano. Pokud není zaveden EAN zboží, vyplní se jako EAN číslo zboží 0000000000000 (13x0). Num13. EAN nebo interní číslo Aholdu (dlouhé GOLD číslo). Pokud není zaveden EAN zboží, vyplní se jako EAN číslo zboží 0000000000000 (13x0).
5 Typ rozlišení zboží 2 Char 3 38 zleva Ne* EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský   INT SUP  
6 Rozlišení (vnitřní kód, EAN, atd.) zboží 2 Char 25 41 zleva Ne Vlastní rozlišení zboží   Číslo zboží bauMaxu[3] Vždy povinné Num13. Není-li uveden EAN kód (nulový EAN), uvádět zde číslo zboží dodavatele.
7 Název zboží Char 70 66 zleva Ne Název zboží Ano Ano  
8 Typ položky Char 3 136 zleva Ne Z - zboží, O -  obaly   Ne
9 Množství Num 12,3 139 zprava Ano Množství fakturační měrné jednotky (viz.LIN14) Ano Množství v distribučních jednotkách. Může mít v případě potřeby zápornou hodnotu (reklamace, dobropis).  
10 Cena za jednotku před odečtením slev Num 12,2 151 zprava Ano Základní cena fakturační měrné jednotky v měně dle HDR72. Jednotková cena je vždy nezáporná. Ano, může být hodnota 0  
11 Sleva na položce (procentní) Num 7,3 163 zprava Ne Sleva v procentech, která snižuje cenu. Cena MJ po slevě LIN13 = LIN10 * (100-LIN11)/100    
12 Částka slevy na jednotku (absolutně) Num 12,2 170 zprava Ne Sleva v měně, která snižuje cenu MJ. Cena MJ po slevě LIN13 = LIN10-LIN12    
13 Cena za jednotku po odečtení slev Num 12,2 182 zprava Ne*   Cena za fakturační MJ po slevách (viz. popis LIN11 a LIN12). Jednotková cena je vždy nezáporná. Ano  
14 Celková cena za položku Num 12,2 194 zprava Ano Celková cena v měně za řádek faktury. LIN14=LIN9*LIN13 Ano (Cena za položku po odečtení slev bez DPH)  
15 Sazba DPH Num 5,2 206 zprava Ne (Ano)   Sazba DPH zboží na řádku v procentech. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano  
16 Fakturační měrná jednotka Char 3 211 zleva Ne Měrná jednotka, ve které je množství na LIN9 Ne  
17 Počet spotřebitelských jedn. ve fakt. jedn. Num 12,3 214 zprava Ne Převodní poměr mezi spotřebitelskými (tj.maloobchodními) jednotkami a fakturačními.     
18 Skupina spotřební daně-kód Char 15 226 zleva Ne Kód skupiny pro spotřební daň. Ne  
19 Základ pro spotřební daň (množství) Num 12,3 241 zprava Ne Množství fakturační měrné jednotky pro základ spotřební daně Ne (počet MJ pro SD)  
20 Částka spotřební daně Num 12,2 253 zprava Ne Částka spotřební daně za řádek faktury Ne  
21 Typ rozlišení objednatele Char 3 265 zleva Ne EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský. Pokud je objednatel společný, je naplněn v HDR43-48    
22 Rozlišení (kód, EAN, atd.) objednatele Char 17 268 zleva Ne Vlastní rozlišení objednateleí    
23 Typ rozlišení místa dodání Char 3 285 zleva Ne EAN=EAN kód, INT=odběratelský, SUP=dodavatelský. Pokud je místo dodání společné, je naplněno v HDR43-49    
24 Rozlišení (kód, EAN, atd.) místa dodání Char 17 288 zleva Ne* Vlastní rozlišení místa dodání   Ano-Pro sběrně faktury přímých dodávek uvádět EAN prodejny, na který bylo zboží dodáno. Prodejny na faktuře musí patřit pod jedno družstvo.  
25 Datum dodání Date 8 305 zleva Ne Datum dodání zboží. Může se lišit od HDR10 (společné pro fa) YYYYMMDD    
26 Číslo objednávky odběratele Char 15 313 zleva Ne Číslo objednávky odběratele. Může se lišit od HDR16 (společné pro fa)    
27 Datum vystavení objednávky Date 8 328 zleva Ne Datum vystavení objednávky odběratele. Může se lišit od HDR17 (společné pro fa) YYYYMMDD    
28 Číslo objednávky u dodavatele Char 15 336 zleva Ne Číslo objednávky u dodavatele (dodavatelská řada). Může se lišit od HDR18 (společné pro fa)    
29 Datum přijetí objednávky u dodavatele Date 8 351 zleva Ne Datum, kdy dodavatel obdržel objednávku od objednávajícícho.Může se lišit od HDR19 (společné pro fa) YYYYMMDD    
30 Číslo dodacího listu Char 15 359 zleva Ne* Číslo dodavatelského dodacího listu. Může se lišit od HDR20 (společné pro fa)   Ano-Pro sběrné faktury přímých dodávek. Na faktuře mohou být dodávky na více prodejen, které patří jednomu družstvu.  
31 Datum vystavení dodacího listu Date 8 374 zleva Ne* Datum vystavení dodacího listu dodavatelem. Může se lišit od HDR21 (společné pro fa) YYYYMMDD   Ano-Pro sběrné faktury přímých dodávek. Na faktuře mohou být dodávky na více prodejen, které patří jednomu družstvu.  
32 Význam ref. čísla faktury Char 3 382 zleva Ne Např. AAB pro číslo zálohové fa atd. viz.poznámky na konci listu. Může se lišit od HDR22 (společné pro fa)    
33 Referenční číslo faktury (zálohové apod.) Char 15 385 zleva Ne Vztažné číslo na např.zálohovou fakturu. Může se lišit od HDR23 (společné pro fa)    
34 Datum vztahující se k ref. číslu faktury Date 8 400 zleva Ne Datum vystavení nebo zdan.plnění zálohové fa. Může se lišit od HDR24 (společné pro fa) YYYYMMDD    
35 Stav salda vratných obalů za danou cenu Num 8 408 zprava Ne Saldo obalů jednoho typu s danou výší zálohy. Má význam pouze pro  LIN8=O (obal)    
36 Obaly dodané Num 8 416 zprava Ne    
37 Obaly vrácené Num 8 424 zprava Ne    
38 Stav salda vrat. obalů jednoho typu celkem Num 8 432 zprava Ne Saldo obalů jednoho typu celkem tj. i s rozdílnou výší zálohy. Má význam pouze pro  LIN8=O (obal)    
39 Dodatečná specifikace - volný text Char 70 440 zleva Ne Text k řádku faktury    
End 510    
   
TXT Obecné textové údaje - nepovinný řádek Ne Řádek se může opakovat, max. počet 999999. V ČR obvyke max. 2.    
1 Uvození „TXT" Char 3 1 zleva Ano "TXT" Ano - odkaz na zápis v obchodním rejstříku  
2 Číslo řádku Num 6 4 zprava Ano Pořadové číslo textové poznámky    
3 Volný text 1 Char 70 10 zleva Ne (Ano) Kontaktní osoba, telefon a jiné nestrukturované poznámky - 1. blok musí v ČR obsahovat odkaz na zápis v obchodním rejstříku (5x70 znaků)    
4 Volný text 2 Char 70 80 zleva Ne Kontaktní osoba, telefon a jiné nestrukturované poznámky    
5 Volný text 3 Char 70 150 zleva Ne Kontaktní osoba, telefon a jiné nestrukturované poznámky    
6 Volný text 4 Char 70 220 zleva Ne Kontaktní osoba, telefon a jiné nestrukturované poznámky    
7 Volný text 5 Char 70 290 zleva Ne Kontaktní osoba, telefon a jiné nestrukturované poznámky    
End 360    
   
SUM Faktura - sumární položky Ano    
1 Uvození „SUM" Char 3 1 zleva Ano "SUM"    
2 Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) Num 12,2 4 zprava Ne (Ano) Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno). Pro daňový doklad vyžadováno. SUM2=(součet LIN14 za daňovou skupinu 0)-SUM15+SUM23 Ano, může být hodnota 0  
3 Základ daňové skupiny 1 (snížená) Num 12,2 16 zprava Ne (Ano) Základ daňové skupiny 1 (snížená). Pro daňový doklad vyžadováno. SUM3=(součet LIN14 za daňovou skupinu 1)-SUM17+SUM25 Ano, může být hodnota 0  
4 Základ daňové skupiny 2 (základní) Num 12,2 28 zprava Ne (Ano) Základ daňové skupiny 2 (základní). Pro daňový doklad vyžadováno. SUM4=(součet LIN14 za daňovou skupinu 2)-SUM19+SUM27 Äno, může být hodnota 0  
5 Cena bez DPH celkem Num 12,2 40 zprava Ne (Ano) Cena bez DPH celkem = SUM2+SUM3+SUM4. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano  
6 Sazba DPH skupiny 1 Num 5,2 52 zprava Ne (Ano) Snížená sazba v %. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano - povinný, je-li fakturována položka s touto sazbou  
7 Sazba DPH skupiny 2 Num 5,2 57 zprava Ne (Ano) Základní sazba v %. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano - povinný, je-li fakturována položka s touto sazbou  
8 DPH daň. skupiny 1 Num 12,2 62 zprava Ne (Ano) Částka snížené sazby DPH v měně. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano, může být hodnota 0  
9 DPH daň. skupiny 2 Num 12,2 74 zprava Ne (Ano) Částka základní sazby DPH v měně. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano, může být hodnota 0  
10 DPH daň celkem Num 12,2 86 zprava Ne (Ano) SUM8+SUM9. Pro daňový doklad vyžadováno. Ano  
11 Spotřební daň celkem (Kč) Num 12,2 98 zprava Ne Celková spotřební daň Ano, může být hodnota 0  
12 Sum Množství celkem Num 12,3 110 zprava Ne Součet množství (suma LIN9)    
13 Sum Cena celkem Num 12,2 122 zprava Ne Součet cen (suma LIN14)    
14 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v % Num 7,3 134 zprava Ne Dodatečná sleva v % ke skupině DPH 0 (buď SUM14 nebo SUM15). Faktura může obsahovat jen dodatečnou slevu nebo jen dodatečnou přirážku SUM14-21 nebo SUM22-29)    
15 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs. Num 12,2 141 zprava Ne Dodatečná sleva v měně ke skupině DPH 0. Dodatečná sleva se udává v absolutní hodnotě, tj. nezáporná.    
16 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v % Num 7,3 153 zprava Ne Dodatečná sleva v % ke skupině DPH 1 (buď SUM16 nebo SUM17)    
17 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs. Num 12,2 160 zprava Ne Dodatečná sleva v měně ke skupině DPH 1. Dodatečná sleva se udává v absolutní hodnotě, tj. nezáporná.    
18 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v % Num 7,3 172 zprava Ne Dodatečná sleva v % ke skupině DPH 2 (buď SUM18 nebo SUM19)    
19 Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs. Num 12,2 179 zprava Ne Dodatečná sleva v měně ke skupině DPH 2. Dodatečná sleva se udává v absolutní hodnotě, tj. nezáporná.    
20 Dodatečná sleva na fakturu jako celek v % Num 7,3 191 zprava Ne Sleva v % na fa jako celek    
21 Dodatečná sleva na fa. (absolutně) Num 12,2 198 zprava Ne Sleva v měně na fa jako celek. SUM21=SUM15+SUM17+SUM19 Ne  
22 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v % Num 7,3 210 zprava Ne Dodatečná přirážka v % ke skupině DPH 0 (buď SUM22 nebo SUM23).    
23 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs. Num 12,2 217 zprava Ne Dodatečná přirážka v měně ke skupině DPH 0.    
24 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v % Num 7,3 229 zprava Ne Dodatečná přirážka v % ke skupině DPH 1 (buď SUM24 nebo SUM25)    
25 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs. Num 12,2 236 zprava Ne Dodatečná přirážka v měně ke skupině DPH 1    
26 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v % Num 7,3 248 zprava Ne Dodatečná přirážka v % ke skupině DPH 2 (buď SUM26 nebo SUM27)    
27 Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs. Num 12,2 255 zprava Ne Dodatečná přirážka v měně ke skupině DPH 2    
28 Dodatečná přirážka na fakturu jako celek v % Num 7,3 267 zprava Ne Přirážka v % na fa jako celek.    
29 Dodatečná přirážka na fa. (absolutně) Num 12,2 274 zprava Ne Přirážka v měně na fa jako celek. SUM29=SUM23+SUM25+SUM27    
30 Fakturováno celkem Num 12,2 286 zprava Ano Částka na fa celkem bez záloh, včetně DPH. SUM30=SUM2+SUM3+SUM4+SUM8+SUM9+SUM35 Ano  
31 Procento zálohové platby Num 7,3 298 zprava Ne Záloha v % již zaplacená (buď SUM31 nebo SUM32)[4]    
32 Částka zálohové platby Num 12,2 305 zprava Ne Záloha v měně již zaplacená (buď SUM31 nebo SUM32)[5]    
33 Zaplacené zálohy celkem Num 12,2 317 zprava Ne SUM31 nebo SUM32, a to  v měně[6] Ne  
34 K úhradě (zbývá uhradit) Num 12,2 329 zprava Ne* Částka na fa celkem i se zálohami. SUM34=SUM30-SUM33 Ano, může být hodnota 0  
35 Rozdíl zaokrouhlení Num 12,2 341 zprava Ne Částka zaokrouhlení v měně. K úhradě se očekává SUM34-SUM35    
36 Počet řádků (LIN) v dokumentu Num 6 353 zprava Ne Počet řádků v sekci LIN    
37 Počet řádků (TXT) v dokumentu Num 6 359 zprava Ne Počet řádků v sekci TXT    
End 365    
   
Částka fa před slevami, přirážkami, zálohami a zaokrouhlení FA1=SUM5+SUM10    
Částka fa po skupinových % slevách FA2=SUM2*(100-SUM14)/100+SUM3*(100-SUM16)/100*(100+SUM6)/100+SUM4*(100-SUM18)/100*(100+SUM7)/100    
   
Poznámky:    
Češtinu lze používat pouze v polích hlavička - volný text a položky - specifikace.      
U číselných udajů v numerických položkách musí být oddělovač desetinných míst tečka.      
Pokud se v hlavičce a v položkách vyskytují pole stejného významu, tak v hlavičce mají platnost pro celý dokument a v položkách pouze pro konktrétní     
položku. (má je smysl používat pouze pokud je systém kupujícího a dodavatele je schopen zpracovat).    
Fakturováno za položku = Cena za jednotku po odečtení slev * množství    
Uvedená datová struktura je určena pouze k zasilaní tuzemských faktur.    
Délka 12.2 znamená délka 12 včetně 2 des. míst a oddělovače (tečka)    
Povinnost Ne* znamená, že pole je standardně nepovinné, ale pro speciální případy např. vnitrofiremní komunikace nebo některé protistrany je pole povinné)    
   
Každá zpráva je zahájena řádkem HDR, za ním následují řádky LIN, po nich volitelně řádky TXT a zprávu ukončuje řádek SUM.    
   
Kódy pro pole Druh dokladu:    
380 Faktura    
386 Zálohová faktura    
325 Proforma faktura    
381 Dopropis - Celková cena je u dobropisu záporná    
383 Vrubopis    
Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACTu pro datový prvek 1001 !    
   
Kódy pro pole Způsob úhrady:    
42 Úhrada na bankovní účet    
10 V hotovosti    
21 Bankovní směnka    
23 Bankovní šek    
ZZZ Definováno vzájemně    
Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACTu pro datový prvek 4461 !    
   
Kódy pro pole Význam referenčního čísla faktury:    
AAB číslo proforma (zálohové) faktury    
IV číslo faktury    
   
Kódy pro pole Funkce zprávy (kód):    
1 Cancellation: Message cancelling a previous transmission for a given transaction    
5 Replace: Message replacing a previous message (nahrazuje předchozí zprávu)    
7 Duplicate: The message is a duplicate of a previously generated message (duplikát předchozí zprávy)    
9 Original: Initial transmission related to a given transaction. (posílá se vždy u nové faktury)    
31 Copy: Indicates that the message is a copy of an original message that has been sent, e.g. for action or information. (posílají kopii, např. jako upozornění apod.)    
43 Additional transmission: Message already transmitted via another communication channel. This transmission is to provide electronically processable data only (zpráva už šla jiným kanálem a posílá se jen proto, aby mohla být elektronicky zpracována.)    

[1]
David Reichel:
Povinné pouze na faktuře, u dobropisu je rozhodující odkaz na původní fakturu.
Formát musí být shodný s číslem dle Makro C&C (např. 02.012345). První nuly mohou být vynechány (2.12345).
[2]
Objednací číslo bauMaxu MMMM/NNNNNN
[3]
Odesílání interních kódů je vyžadováno jen v případě, kdy se fakturují mimořádné objednávky a objenávky na náhradní díly a zboží není zařazeno
[4]
David Reichel:
Segment uvádí procento z fakturované částky, které představuje částku zálohové platby.
[5]
David Reichel:
Segment přenáší částku, která má být zaplacena jako zálohová platba.
Pokud je vyplněno předchozí pole, je toto pole povinné.
[6]
David Reichel:
Segment přenáší částku, která již byla celkem zaplacena v zálohových platbách.