OBSAH

(1) O1A01 - Publikační systém WEB 2 (13.10.2006)
(2) O1A02 - Výdej restitucí (13.10.2006)
(3) O1A03 - Kniha jízd (13.10.2006)
(4) O1A04 - DBF váhy (13.10.2006)
(5) O1A05 - Tiskáček (13.10.2006)
(6) O1A06 - Kniha zakázek (13.10.2006)
(7) O1A07 - Servisní opravy (13.10.2006)
(8) O1A08 - Zálohy (13.10.2006)
(9) O1A09 - Evidence elektrických přípojek (15.09.2008)
(10) O1A10 - Sklad trubek (15.09.2008)
(11) O1A11 - Sklad pro restauraci a hotel (15.09.2008)
      O1A01 - Publikační systém WEB 2
Program eviduje dokumenty po jednotlivých odstavcích a stránkách a
generuje z nich html stránky pro web
Uživatel si může vybrat ze seznamu připravených vzorů
jaký vzhled budou jeho dokumenty mít
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A02 - Výdej restitucí
Program eviduje vlastníky a zaměstnance a
při výdeji obilí kontroluje aby nedostali víc než na co mají nárok
Z 17.08.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A03 - Kniha jízd
Program eviduje jízdy soukrommé, firemní, tankování
Vypočte stav v nádrži, průměrnou spotřebu, ujeté kilometry
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A04 - DBF váhy
Software shromaždujě data z elektronických vah
Umožnuje analýzu dat, převod do excelu
a převod do skladového a účetního softwaru
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A05 - Tiskáček
Program umožnuje :
tisk textových souborů z DOS aplikací
skrz windows tiskárnu v grafickém módu (např.USB)

najdete ho v eftools/little/eftiskacek/v2/

na začátku efps1.tcl se zadá sledovaný soubor
spouští se efps1.tcl
a pak je ještě nutno vybrat tiskárnu

kromě TCL je nutno nainstalovat i Euphorii
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A06 - Kniha zakázek
Umožnuje vést evidenci zakázek- kdo si práci objednal, kdo ji provede, datum, cena atd.
Z 02.10.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A07 - Servisní opravy
Program umožnuje evidenci :
databáze servisních oprav s periodou opravy
(denní, měsíční, roční - např 3 měsíce, 14 dnů apod.)

výpisy planů oprav za dané období
Z 29.07.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A08 - Zálohy
Uživatel si může spouštět zálohování vybraných adresářů na disku
Zálohy se ukladaji do adresářů dle datumu a času v adresáři eftools/burner/
nebo je lze rovnou poslat mejlem pomoci outlook expressu
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A09 - Evidence elektrických přípojek
Program eviduje proces zavedení přípojky pro ČEZ
Nejprve se zaeviduje přípojka : číslo stavby, obec, majitel
Dále sledujeme zda je přípojka
předána zhotoviteli
vrácena od zhotovitele
předána geodetovi
vrácena od geodeta
předána k vyřízení věcných břemen
vrácena z věcných břemen
a nakonec vyfakturována

Evidujeme také vývoj projektu, smlouvy s majiteli parcel
cenovou nabídku, konečnou cenovou specifikaci atd
Z 15.09.2008 O 15.09.2008
      O1A10 - Sklad trubek
Program umožnuje evidenci :
- stavů trubek (celých i nařezaných) v domácím skladě
i stav rakouského dodavatele, který se aktualizuje
průběžne každý týden
- příjmů celých trubek

Výdej trubek
uživatel zadá vnitřní a vnější průměr a délku těsnění,
zmáčkne F1 / X
a objeví se mu seznam trubek setřízený dle ztráty materiálu
s informaci o ceně (dle tabulky množstevních slev),
typu materiálu a stav na skladech
uživatel si odklikne požadované trubky
a uloží a případně vytiskne doklad

Dále je možno načítat ceníky a stavy z dat z excelu,
případně jiného formátu.
Z 15.09.2008 O 15.09.2008
      O1A11 - Sklad pro restauraci a hotel
Program umožnuje evidenci :
prodejních položek i s receptůrami
jednotlivých stolů
hotelových pokojů
příjmů výdejů + speciální rychlé pořízení pro prodej na kase

Program eviduje objednávky ubytování dle data a pokoje
s možným potvrzením či zrušením objednávek
Z 15.09.2008 O 15.09.2008