OBSAH

(1) O2A01 - Korektura Parovaciho simbolu (13.10.2006)
(2) O2A02 - Různé (13.10.2006)
(3) O2A02 - Machinace s adresarem 2 (13.10.2006)
(4) O2A03 - Scripty - dosazeni skladove ceny (13.10.2006)
(5) O2A04 - Scripty - update - syntaxe (13.10.2006)
(6) O2A05 - Scripty - omezeni pameti MSDE (13.10.2006)
(7) O2A06 - Email REG soubor (13.10.2006)
(8) O2A07 - Syntaxe kopírování adresářů (13.10.2006)
(9) O2A08 - Sleva na konci faktury (13.10.2006)
(10) O2A09 - Celoroční odběr (13.10.2006)
(11) O2A10 - Machinace se slevou v radku (13.10.2006)
(12) O2A11 - Machinace s adresarem 1 (13.10.2006)
(13) O2A12 - Vymaz ps ucta (05.02.2007)
(14) O2A13 - Vymaz po kolapsu OSEDOH (25.02.2007)
(15) O2A14 - Konverze češtiny (25.02.2007)
(16) O2A15 - Extradatabázní přechod na nový rok (13.06.2008)
(17) O2Z99 - Zajímavosti (05.02.2007)
      O2A01 - Korektura Parovaciho simbolu
update UUEDOR200600001
set

PARSYMBOL=
VARSYMBOL

WHERE PARSYMBOL BETWEEN '9999900000' and '9999909999'
GO

update UUEDOR200600001
set

PARSYMBOL=
VARSYMBOL

WHERE (UCMSC = 0) AND (CSLDVK = ' ')
GO
Z 08.03.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A02 - Různé
Výpočet slevy

#F@»$$Základ ceny celkem«^-^@»$$Základ DPH«^2^/^@»$$Základ ceny celkem«^2^*^100^0#F

Naplnění DIČ V1

DELETE FROM #FCADADD^TABULKA#F
GO

INSERT INTO #FCADADD^TABULKA#F (Klic1Adres, Poradi, DicEU, Stat, KodDPHVstu, KoDPVystZb, KoDPVysSlu)
SELECT KLIC1ADR, 1 , DIC, 'CZ', '', '', ''
FROM #FCADADH^TABULKA#F A00
GO

Naplnění DIČ V2

DELETE FROM #FCADADD^TABULKA#F
GO

INSERT INTO #FCADADD^TABULKA#F (Klic1Adres, Poradi, DicEU, Stat, KodDPHVstu, KoDPVystZb, KoDPVysSlu)
SELECT KLIC1ADR, 1 , 'CZ' + LEFT(RIGHT(DIC, 10), 14) , 'CZ', '', '', ''
FROM #FCADADH^TABULKA#F A00
WHERE (AKTIVITA = 0) AND (RIGHT(LEFT(DIC, 4), 1) = '-')
GO
Z 29.05.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A02 - Machinace s adresarem 2
DELETE FROM #FCADADD^TABULKA#F
GO

INSERT INTO #FCADADD^TABULKA#F (Klic1Adres, Poradi, DicEU, Stat, KodDPHVstu, KoDPVystZb, KoDPVysSlu)
SELECT KLIC1ADR, 1 , 'CZ' + LEFT(RIGHT(DIC, 10), 14) , 'CZ', '', '', ''
FROM #FCADADH^TABULKA#F A00
WHERE (AKTIVITA = 0) AND (RIGHT(LEFT(DIC, 4), 1) = '-')
GO
Z 01.03.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A03 - Scripty - dosazeni skladove ceny

ADDVAR^Polozka^???
ADDVAR^Cena^0
DIALOG

update OSEDOR200500001
set
SkladCeCe = MnoZaklaJ * #FSCRIPTPARAM^2#F,
SklHodCel = MnoZaklaJ * #FSCRIPTPARAM^2#F

WHERE
(Polozka = '#FSCRIPTPARAM^1#F') AND
(SMERPOPM = -1)

GO
Z 09.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A04 - Scripty - update - syntaxe
MDB / ms access

update UUEDOR200200001 a00 RIGHT JOIN CADADH200200001 t0200
ON (T0200.NazevAdre = A00.TXT)
set A00.EVKODADRS = T0200.KodAdr

MSDE

update aa
set
aa.EVDNKDADR = bb.EVKODADRS
from UUEDOH200500001 aa, UUEDOr200500001 bb
where
(aa.KLCDKLD = bb.KLCDKLD)
Z 09.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A05 - Scripty - omezeni pameti MSDE
sp_configure
GO
sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
sp_configure
GO
sp_configure 'max server memory', 64
GO
RECONFIGURE
GO
sp_configure
GO
Z 09.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A06 - Email REG soubor
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts\info.domena.cz]
"Account Name"="info.domena.cz"
"POP3 Server"="pop3.eri.cz"
"POP3 User Name"="info.domena.cz"
"POP3 Skip Account"=dword:00000000
"Connection Type"=dword:00000003
"SMTP Server"="smtp.eri.cz"
"SMTP Display Name"="info@domena.cz"
"SMTP Email Address"="info@domena.cz"
"SMTP Use Sicily"=dword:00000002
"SMTP User Name"="info.domena.cz"
Z 17.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A07 - Syntaxe kopírování adresářů
xcopy c:\horry05 /E /Y /I c:\_zaloha\hor
pause
Z 20.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A08 - Sleva na konci faktury
V cenách je započtena sleva: #FSELECT SUM (xx.CaSlPrirC*(1+PrcentoDP/100)) from OSEDOR200600001 xx WHERE left(xx.KlicDokla,10) = '@»$$Číslo dokladu«'^SQLSTR#F Kč = #FSELECT SUM (xx.CaSlPrirC*(1+PrcentoDP/100)) from OSEDOR200600001 xx WHERE left(xx.KlicDokla,10) = '@»$$Číslo dokladu«'^SQLSTR^*^-1^2^+^@»$$K úhradě«^2^ULOZPAMET1^*^0^2^SELECT SUM (xx.CaSlPrirC*(1+PrcentoDP/100)) from OSEDOR200600001 xx WHERE left(xx.KlicDokla,10) = '@»$$Číslo dokladu«'^SQLSTR^*^-1^2^/^CTIPAMET1^2^*^100^2#F %
Z 30.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A09 - Celoroční odběr
Celoroční odběr : #FSELECT sum (A00.UHRADA) FROM OSEDOH200600001 A00 WHERE (left(A00.Platce,15) = left('@»$$Adresa plátce«',15))^SQLSTR#F
Z 30.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A10 - Machinace se slevou v radku
#F@»$$Základ ceny celkem«^-^@»$$Základ DPH«^2^/^@»$$Základ ceny celkem«^2^*^100^0#F
Z 01.03.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A11 - Machinace s adresarem 1
DELETE FROM #FCADADD^TABULKA#F
GO

INSERT INTO #FCADADD^TABULKA#F (Klic1Adres, Poradi, DicEU, Stat, KodDPHVstu, KoDPVystZb, KoDPVysSlu)
SELECT KLIC1ADR, 1 , DIC, 'CZ', '', '', ''
FROM #FCADADH^TABULKA#F A00
GO
Z 01.03.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O2A12 - Vymaz ps ucta
delete from
#FUUEDOH^TABULKA#F
where UCMESIC = 0
GO

delete from
#FUUEDOR^TABULKA#F
where UCMSC = 0
GO
Z 05.02.2007 O 05.02.2007 cervenylisejnik
      O2A13 - Vymaz po kolapsu OSEDOH
ADDVAR^Doklad^xxx
DIALOG

delete from #FOSEDOO^TABULKA#F
WHERE (left (KlicDokla,10) =
left ('#FSCRIPTPARAM^1#F',10))
GO
Z 25.02.2007 O 25.02.2007 cervenylisejnik
      O2A14 - Konverze češtiny
tcl je na
http://activestate.com/Products/Download/Register.plex?id=ActiveTcl
imejl nemusite zadavat, date jenom dalsi

kamtowin.tcl
se nachazi v adresari eftools/dataef/Backups/efcode
a od verse 7 v eftools/datau/Backups/efcode

prevadi z kamenickych do windoze

uvnitr kamtowin.tcl
set clkam - definuje znaky

set data [ToCode $data $clkam $clwin ]
definuje co se ma prevadet na co

takze si lze pridavat dalsi codovani
a doplnovat dalsi znaky
Z 25.02.2007 O 25.02.2007 cervenylisejnik
      O2A15 - Extradatabázní přechod na nový rok
ADDVAR^odkud^ZOMBIPARENISTE07
ADDVAR^kam^ZOMBIPARENISTE08
ADDVAR^reserva^
ADDVAR^Rok ^2008
DIALOG

delete from
#FSCRIPTPARAM^2#F.dbo.UUEDOH#FSCRIPTPARAM^4#F00001
where UCMESIC=0
GO

delete from
#FSCRIPTPARAM^2#F.dbo.UUEDOR#FSCRIPTPARAM^4#F00001
where UCMSC=0
GOINSERT INTO
#FSCRIPTPARAM^2#F.dbo.UUEDOR#FSCRIPTPARAM^4#F00001
(KLCDKLD , CISRADKU , CSLDKLD , UCTNRK , UCMSC ,
CSLDVK , DTMUCTVN , TPRADKU , PRDRDKA , TPDKLDZKR ,
TPSLDDKL , RIDICIUC , CASTKAMD , CASTKADAL , UCET ,
DRHPKL , VARSYMBOL , FakturacM , ODUCTZALH , PARSYMBOL ,
EVKODADRS , ZDNPLN , KRZVLSTK , KDMNY , KURZMENY ,
CSTKCZMN , DTMZDANPL , KDDPH , SZBDPH , PRCNTDPH ,
ZKLDDPH , CSTKDPH , CSTKCLKDP , CSTCLKMEN , DatumDPH ,
DTMUHRD , KDSPTRBDN , CSTKSPTRD , PROVEDL , ZASTUPCE ,
SADLOUCET , CSTKMDNTR , CSTDALNTR , UCTOVAT , CSLZLHDKL ,
UCTRKPVDK , TXT , DTMSPLTNS , KDS , UhradBank ,
UCMSPDKL , Stredisko , Cinnost , Stroj , Vyrobek ,
Zakazka , BankovSpo , KonstanSy , SpecifiSy , OdNaProti ,
CiPuvodDok , CiRaKurzLi , CiRaKurLi2 , MesicDPH , CiziMenaMD ,
CiziMenaDA , KurzoRozMD , KurzoRozDA , UcKurzovRo , CasDPVCiMe ,
JePredpis , ParovaAdre , ProvKurPre )
select KLCDKLD , CISRADKU , CSLDKLD , UCTNRK , UCMSC ,
CSLDVK , DTMUCTVN , TPRADKU , PRDRDKA , TPDKLDZKR ,
TPSLDDKL , RIDICIUC , CASTKAMD , CASTKADAL , UCET ,
DRHPKL , VARSYMBOL , FakturacM , ODUCTZALH , PARSYMBOL ,
EVKODADRS , ZDNPLN , KRZVLSTK , KDMNY , KURZMENY ,
CSTKCZMN , DTMZDANPL , KDDPH , SZBDPH , PRCNTDPH ,
ZKLDDPH , CSTKDPH , CSTKCLKDP , CSTCLKMEN , DatumDPH ,
DTMUHRD , KDSPTRBDN , CSTKSPTRD , PROVEDL , ZASTUPCE ,
SADLOUCET , CSTKMDNTR , CSTDALNTR , UCTOVAT , CSLZLHDKL ,
UCTRKPVDK , TXT , DTMSPLTNS , KDS , UhradBank ,
UCMSPDKL , Stredisko , Cinnost , Stroj , Vyrobek ,
Zakazka , BankovSpo , KonstanSy , SpecifiSy , OdNaProti ,
CiPuvodDok , CiRaKurzLi , CiRaKurLi2 , MesicDPH , CiziMenaMD ,
CiziMenaDA , KurzoRozMD , KurzoRozDA , UcKurzovRo , CasDPVCiMe ,
JePredpis , ParovaAdre , ProvKurPre
from
#FSCRIPTPARAM^1#F.dbo.UUEDOR#FSCRIPTPARAM^4#F00001
where UCMSC=0
GO


INSERT INTO
#FSCRIPTPARAM^2#F.dbo.UUEDOh#FSCRIPTPARAM^4#F00001
(KLCDKLD , CSLDKL , PRDDKLD , AGND , MDL ,
CISDAVKY , TPDKLDZKR , TPUCTDKL , DRHDKLDZK , DRHDKLDPL ,
UCTNRK , DTMUCTVN , UCMESIC , UCRIDICI , DATVYST ,
TPPCTSTV , CELKMD , CELKDAL , CUCETMD , CUCETDAL ,
ROZDIL , ROZDILUC , VRBLSMBL , PRVCSMBL , FakturacM ,
EVDNKDADR , STAT , POKLDN , BNKUCT , BNKSPJN ,
SMRVKDBNK , KNSTSMBL , SPCFCKSMB , OZNMPVNST , DTMPLNENI ,
ZDKL , ZSTPC , DatumDPH , DTMSPLTNS , PCTDNSPL ,
KDDPH , SZBDPH , PRCNTDPH , NDNCSTK , ZKLDZKLSZ ,
CSTDPHZS , ZKLSNIZSZ , CSTKDPHSS , CSTCLKBDP , CSTDPHCLK ,
CSTCLKSDP , PZTCZMENU , UCTCZMENY , TXT , CSTKCLKMN ,
KRZLSTK , KDCZMENY , PRCNTPNLZ , POZNAMKA , UCTVT ,
KURZCZMEN , DKLIMPRT , OBJDNVK , DBCNTID , CTSMP ,
SYSTIMEST , CUSR , UPUSR , UPCNT , VLSTPKLLS ,
SMRCZMN , NBZTPP , PRVDL , KDS , DbCntNum ,
PocaStZaU , SoucMDPlD , Provedl2 , ZadDPJedR , PocateStC ,
DPSlovZaSa , DPSlovSnSa , ZaSlovZaSa , ZaSlovSnSa , StavCM ,
SplatkoSym , UcetMesPuv , AgendPuvod , ModulPuvod , TyDoklaPuv ,
CiRaKurzLi , MesicDPH , IMPTIMEST , EXPTIMEST , ZPSBUHRD ,
DicEU )
select KLCDKLD , CSLDKL , PRDDKLD , AGND , MDL ,
CISDAVKY , TPDKLDZKR , TPUCTDKL , DRHDKLDZK , DRHDKLDPL ,
UCTNRK , DTMUCTVN , UCMESIC , UCRIDICI , DATVYST ,
TPPCTSTV , CELKMD , CELKDAL , CUCETMD , CUCETDAL ,
ROZDIL , ROZDILUC , VRBLSMBL , PRVCSMBL , FakturacM ,
EVDNKDADR , STAT , POKLDN , BNKUCT , BNKSPJN ,
SMRVKDBNK , KNSTSMBL , SPCFCKSMB , OZNMPVNST , DTMPLNENI ,
ZDKL , ZSTPC , DatumDPH , DTMSPLTNS , PCTDNSPL ,
KDDPH , SZBDPH , PRCNTDPH , NDNCSTK , ZKLDZKLSZ ,
CSTDPHZS , ZKLSNIZSZ , CSTKDPHSS , CSTCLKBDP , CSTDPHCLK ,
CSTCLKSDP , PZTCZMENU , UCTCZMENY , TXT , CSTKCLKMN ,
KRZLSTK , KDCZMENY , PRCNTPNLZ , POZNAMKA , UCTVT ,
KURZCZMEN , DKLIMPRT , OBJDNVK , DBCNTID , CTSMP ,
SYSTIMEST , CUSR , UPUSR , UPCNT , VLSTPKLLS ,
SMRCZMN , NBZTPP , PRVDL , KDS , DbCntNum ,
PocaStZaU , SoucMDPlD , Provedl2 , ZadDPJedR , PocateStC ,
DPSlovZaSa , DPSlovSnSa , ZaSlovZaSa , ZaSlovSnSa , StavCM ,
SplatkoSym , UcetMesPuv , AgendPuvod , ModulPuvod , TyDoklaPuv ,
CiRaKurzLi , MesicDPH , IMPTIMEST , EXPTIMEST , ZPSBUHRD ,
DicEU
from
#FSCRIPTPARAM^1#F.dbo.UUEDOh#FSCRIPTPARAM^4#F00001
where UCMESIC=0
GO
Z 13.06.2008 O 13.06.2008
      O2Z99 - Zajímavosti
1 / 2 / 2003 byla sobota
3 / 2 / 2001 byla taky sobota
Z 05.02.2007 O 05.02.2007 cervenylisejnik