A1A01 - Zadávání údajů
Datum
ALT+šipky doleva doprava posouvají datum o jeden den
lze zadat pomocí lomítka (den/měsíc nebo den/měsíc/rok) :
1/5 1/5/2006 1/5/6 01/05/06 apod
nebo pomlčky (rok-měsíc-den)
2005-5-1
nebo bez oddělovačů na 4,6 nebo 8 cifer,
přičemž den a měsíc musí být na dvě cifry s případnou nulou na začátku
0105
010505
01052005
14111916
atd

(pokud zadáte třicátého prvého dubna, program si to upraví na třicátého dubna, podle počtu dnů v měsíci)

speciální znaky, vhodné při zadávání od do ve výstupních sestavách, možno nastavit natrvalo přes F6
d - dnešní datum systémové
dd - dnešní datum účetní
m - začátek účetního měsíce
mm - konec účetního měsíce
r - začátek účetního roku
rr - konec účetního roku
c - začátek účetního čtvtletí
cc - konec účetního čtvtletí
p - začátek pro počáteční stavy - 1903-01-01
pp - konec pro počáteční stavy - 31/12 předchozího roku
im - aktualní účetní měsíc, pouze číslo, nikoli datum

Čas
se zadává s oddělovačem čárkou, tečkou nebo dvojtečkou, hodiny a minuty
3:00 5,25 atd

V tomto programu se nazadává ANO NE, ale 0 nebo 1
0 = Ne
1 = Ano

Pokud je v sestave moznost omezit udaj od do
a vy potrebujete do obou kolonek zadat stejnou hodnotu (od = do)
staci tuto hodnotu zadat pouze do policka "od" a policko do ponechate prazdne
u čísel - zadám-li od 0 do 0 program to bere jako bych nic nezadal
chci-li vypsat pouze věty s danou hodnotou 0 zadám speciální fintu 0+0 (od 0+0 do 0+0)

Pokud je údaj odkazem na jinou tabulku lze použit hvězdičku
Napřiklad, když dám do klíče adresy *KAREL,
tak program hledá všechny karly v adresáři a když najde jednoho
načte ho do dokladu, jinak se zjeví seznam všech adres, které mají v názvu KAREL

Čísla
ALT+šipky doleva doprava posouvají číslo o hodnotu jedna

Minikalkulačka
do číselných údajů lze psát jednoduché aritmetické výrazy
např. 31*26, 7/4, 2-5012 apod
program okamžitě přepočte a do databáze zapíše až výsledek.
(pozn. Dokonce lze použít např. i abs(3-7), ovšem čárky se konvertují na tečky,
takže nelze používat úplně všechny funkce.)
Z 24.08.2005 O 20.08.2008 SISATYKULATY