A1A04 - Přepínání mezi jednotlivými aplikacemi
V hlavním menu stisknu CTRL + F1 , C Vyberu si ze seznamu aplikaci, program si do CFG zapíše aktuální aplikaci a zrestartuje se.
Z O 04.03.2008 DUCHODSERVER