A1B02 - Přednastavení výchozích hodnot
Když stojím na daném údaji, zmáčknu
ALT+F1 - objeví se menu, zde mohu zadat buď nastavení pro jednu číselnou řadu nebo pro všechny
Způsob inicializace - funguje zatím pouze 2-pevný
naposled použitá hodnota lze aplikovat pouze na všechny číselné řady :
pravým tlačítkem myši - ostatní - Přednabízet naposledy použitou hodnotu
0 - NE, 1 - Ano

Maska se zadává např. XX-XXXXXX , kde X doplní nulu místo mezery
Masku smíte aplikovat pouze na textová data, ale ne na číslo dokladu, to se nabízi dle číselné řady
Z 17.11.2007 O 17.11.2007 mkrvovyvevoda