A1C03 - Nastavení tiskových sestav A
Pokud vsoupíte z menu do tiskove sestavy, která má nějaké omezení
Máte dole k dispozici klávesu F5 a F6

F6 - výchozí hodnoty
- nastavím si hodnoty abych je nemusel vždy Ťukat, ale pozor - musím zadat i mezery před údajem,
pokud je zarovnán do prava

F5 - parametry tisku

Záhlaví sestavy
- tímto lze změnit text záhlaví sestavy, pokud chcete jiný než se objevuje standardně

Výstup 0-HTML 1-PDF 2-TXT
- tisk se provádí obvykle do HTML a prohlíží se a tiskne pomocí Internet Exploreru
tisk do pdf je trochu pomalejší a prohlíží se a tiskne pomocí Acrobat Reader-u
TXT je někdy vhodný pro jehličkové tiskárny

PDF Orientation
L - landscape = krajina
P - portrait = portrét

PDF Step
- výška řádku v bodech
výchozí hodnota obvzkle 3, bere se z volby
A 1 Vstup / C 2 Nastavení / N 1 Nastavení aplikace 1

PDF Color
- pozadí lze zadat např #faa9da RGB=RedGreenBlue (fa - červená, a9 - zelená, da - modrá)

PDF Font Size
- velikost fontu, výchozí hodnota je 5

Info 1..5
když zadám, tak se vypíše na konci sestavy
Z 16.06.2007 O 16.06.2007 SISATYMIC