A1C04 - Nastavení tiskových sestav B
nbsp místo mezer
- pokud mám v html mezeru, tak se text může automaticky zalomit do více řádků
zadám-li hodnotu 1, tak se nezalamuje, ale tabulky se mohou rozšířít za pravý okraj strany a při tisku oříznout

HTML Font Size
-velikost fontu

HTML Řádků na stránku
-počet řádků na stránku

Schovat sloupce (např: 7 9)
-zadávají se čísla pořadí za sebou oddělena mezerou, tyto sloupce pak v sestavě neuvidím

Šířky sloupců
-zadávají se čísla určující šířku sloupců v pixlech za sebou oddělena mezerou
např 100 100 100 200
pokud délka dohromady přesáhne šírku stránky, zmenší se poměrem
pokud délka dohromady nedosáhne šírky stránky, nebude výpis roztáhlý přes celou šířku strany,
pokud ovšem tabulku neroztáhne nějaký delší text

TXT Condens
- na jehličkové tiskárně zmenší písmo

TXT Znaků na rádku
TXT Řádků na stránku
- pouze pro jehličkové tiskárny

Víceroční rok od
Víceroční rok do
-pokud byla sestava naprogramovaná od června 2007, tak lze tuto sestavu vypsat přes více let

Vypustit nulové řádky
Vypustit záporné řádky
Vypustit kladné řádky
-vyhodnotí číselné sloupce a případně potlačí výpis určitých řádků

Číselné sloupce
-pozor komplikovaná - lze vyjmenovat číselné sloupce
zadám-li "ixMOValue ixSaleValue" tak se nulovost bude porovávat pouze dle těchto sloupců

Vypustit hlavičky a patičky
- vhodné pouze pokud chci nějaký výpis převést do excelu

Tiskni pouze součty
- ...

Select substituce
- do tabulky ZEZVODMIR01 se přesune tabulka ZEZVOD před výpočtem odpisu
zadám-li např. "ZEZVOD ZEZVODMIR01", vypíše mi poslední stav před tímto výpočtem,
abych si mohl porovnat rozdíly v odpisech
Z 16.06.2007 O 16.06.2007 SISATYMIC