A1M02 - MENU CTRL F1 z SQL query
1 Restru - Kontrola tabulek
- provede kontrolu tabulek a upraví struktury tak aby s nimi aktuální verze programu mohla pracovat
to znamená založí nové tabulky a přídá nové sloupce
2 Backup
- provede zálohu dat
3 Restore
4 Dir Restore D:/0nix/eftools/datau/BACKUPS/2007/DEMEAU main doc/20070817-143215_SCOMLB
- provede obnovu dat, vyberete si jeden soubor z disku a program načte všechny tabulky ktere najde v daném adresáři
ty tabulky co tam nenajde nechá s původními daty
5 One file Restore D:/0nix/eftools/datau/BACKUPS/2007/DEMEAU main doc/20070817-143215_SCOMLB
- provede obnovu dat, vyberete si jeden soubor a obnoví se pouze jeden soubor
6 One file Restore WITHOUT DELETE D:/0nix/eftools/datau/BACKUPS/2007/DEMEAU main doc/20070817-143215_SCOMLB
- jako 5, ale nevymaže obsah tabulky, pouze přidá věty
7 Connections
- seznam connections slouží pro práci s daty z jiných databází, vetšinou odbc
8 Tables
- seznam tabulek aktuální pro connection
9 Otevři soubor
a Ulož soubor
b Dir Restore UNPACK
c Eval
- spustí tcl kod , ktery je prave v okne
d _LX_TKNotepat
e _LX_TKNotepat sources
f _LX_TKNotepat sources
- zde se editují connections
g Backup by agenda
h ctrl+h Show sql history 0
- ukáže historii, pozor defaultně je v dočasné instalaci pouze poslední příkaz,
je možno zapnout kompletní historii, ta ale zaplní pamět
i ctrl+e erase sql history
j Show insert history
- ukáže historii - pouze inserty
k Show command history
l Show db error history
m Show command history 2
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY