A1M04 - MENU CTRL F1 z prohlížeče nebo formuláře
1 Sloupec pryč
- aktivní sloupec vyhodí z prohlížeče
2 Protokol pryč
- protokol vyhodí z prohlížeče
3 Náhled
- jednoduchý export do exploreru nebo excelu
4 SQL Kouzelník
- vytvoří různé pomocné sql příkazy, poslední z nich je vlastní select z daného prohlížeče
5 Update F0
- do aktivního sloupce zapíše konstantní hodnotu, pouze do vybraných řádků,
ale pokud je výběr na sloupce z jiné než hlavní tabulky, zahlási chybu a neudělá nic
pro takové případy musíte použít sql
6 Super trim
7 Záloha CGEAB0
- rychlá záloha jedné tabulky
8 Vlastnosti tabulky CGEAB0
- nastavení vlastností - tj. prohlížeče, editovací formuláře, a tiskové formuláře
9 Číselné řady CGEAB0
- nastavení Číselných řad
a Edit AUTOMAT
- edituje aktuální větu - všechny její údaje ve formulářovém zobrazení
b Návrh prohlížeče
- edituje aktuální prohlížeč
c Edit AUTOMAT - bez přepočtu
- jako a , ale neprovádí přepočty po změně jednotlivých údajů
d Edituj poslední formulář
- edituje aktuální formulář
e Uložit jako výchozí CGEAB0-crADR
- pokud vyberu prohlížeč, mohu ho tímhle nastavit jako výchozí
f Kopírovat
- pouze ve formuláři, přetáhne data z jiné věty, ale zachová klíč
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY