A1M05 - MENU CTRL F1 z prohlížeče nebo formuláře č2
g ../datau/EF_GEN_COD/sw_CGEAB0.tcl
- g až i edituje zdrojáky k dané tabulce
h EF_GEN_COD/sw_CGEAB0.tcl
i EF_GEN_COD/sw_CGEAB0.tfo
j LI_WIZ_TAB/dbdef.tcl
- edituje definice tabulek
k libs/vzordbfunc.txt
- vzory pro programátory
l SQL - updatace
- vytvoří script pro update daného sloupce u všech aktuálních vět
m _LX_MenuOstatni
n Nastavení účetního období
o Instalace
p Výmaz všech vět
- vytvoří script pro Výmaz všech vět jedním příkazem a když dám RUN SQL, tak ho i spustí
q Ukaž všechny sloupce
-v prohlížeči zobrazí jednoduše všechny sloupce dané tabulky
r SQL Kouzelník Porovnej roky
s SQL Kouzelník Porovnej roky dle sloupce
t _LX_GrBackup grql.win1080 D:/0nix/eftools/datau/dataclipboard.txt
- obsah prohlížeče zobrazí v notepadu
u Super Menu
v Edit Memo
- edituje memo v notepadu
w SQL - insertace
- vytvoří script insert všech vět
x Dva sloupce stejné (po ctrl c)
y Dva sloupce různé
z SQL - deletace
- vytvoří script pro Výmaz všech vět jednu po druhé a když dám ano, tak ho i spustí
C 1 Library Záloha CGEAB0
C 2 Library _LX_Restore CGEAB0
C 3 Testovací prohlížeč CGEAB0
- vnoří se do jiného prohlížeče, který slouží jako testovací, tam si mohu dělat testovací prohlížeče,
které nechci bežně používat
C 4 SQL - distinktizace
- povyhazuje duplicitní věty, nafunguje u souborů s položkou memo
C 5 Temp Záloha CGEAB0
- pomocná txt záloha
C 6 Temp _LX_Restore CGEAB0
- obnova z pomocné txt zálohy
C 7 Sloupec na začátek
- přesune sloupec na první místo v prohlížeči
C 8 Export dokumentů
- export aktivních dokumentů z prohlížeče
C 9 libs/inter/data/CGEAB0/ixAddrID.txt
C a DB záloha CGEAB0
- pomocná záloha do temp tabulky
C b DB obnova CGEAB0
- obnova pomocné zálohy z temp tabulky
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY