A1M06 - MENU CTRL F1 z jakéhokoliv menu
1 SQL query
- vyvolá sql query, kde mohu spouštět sql příkazy, dělat zálohu a obnovu dat atd
2 Nastavení účetního období
3 _LX_OtherMenu
4 _LX_Reindexation
5 Special
- zde se mohu přepnout do jiného hlavního menu, např domov důchodců, zvířata atd
a mohu udělat restart aplikace
6 Importy
7 Nastavení aplikace
8 Servis obecný
9 Sestava do excelu
- poslední sestava kterou jsem viděl se mi otevře místo v exploreru v excelu
a Edit libs/ixFormSetup.act
- a až l slouží k editaci naposled volaných scriptů
b Ed 2 libs/ixFormSetup.act
c Edit libs/ixAppSetupStd.act
d Ed 2 libs/ixAppSetupStd.act
e Edit libs/menuf10.act
f Ed 2 libs/menuf10.act
g Edit libs/menuf10b.act
h Ed 2 libs/menuf10b.act
i Edit EF_ACC_VOU/EF_acc_vouv2.act
j Ed 2 EF_ACC_VOU/EF_acc_vouv2.act
k Edit
l Ed 2
m libs/vzordbfunc.txt
- nápověda k programování - ukázky
n R codvyp.act
- n až p slouží k editaci naposled volaných sestav
o R restruoveryears.act
p R codvyp.act
q S codvyp.act
- q až s slouží k editaci SCRIPTU naposled volaných sestav
r S restruoveryears.act
s S codvyp.act
t OS codvyp.act
- q až s slouží k RENOVACI SCRIPTU naposled volaných sestav
u OS restruoveryears.act
v OS codvyp.act
w Se codvyp.act
- q až s slouží k nastavení naposled volaných sestav , protože ty co nemají okno s omezením od do nelze
za normalních podmínek nastavit pomocí F5
x Se restruoveryears.act
y Se codvyp.act
z Celé menu
- objeví se komplet menu i s vypnutými moduly
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY