A1U01 - Překlopení na MSDE
ve volbě
A 3 Servis / C 1 Základní / N b Info
se podívejte co máte v políčku hostname

ve volbě
A 3 Servis / C 2 Nastavení / N 2 Obecné nastavení 2
nastavíme například
ID Databáze : PLZENSKYPRAZDROJ
SQL Server : např. jméno serveru - viz hostname
SysDB : MSDE
_LX_SQLDataDir : C:\\efcd\\msdedata

pak dáme v hlavním menu
CTRL F1 / 1 SQL query / F1 / v TRY TO CREATE DATABASE

program založí msde databázi na aktuální rok
na další rok už se založí při přechodu na nový rok

pak provedeme restart aplikace
CTRL F1 / 5 Special / 1 restart aplikace

pak načteme data z txt zálohy
CTRL F1 / 1 SQL query / F1 / 4 Dir restore
Z 02.09.2007 O 02.09.2007 SISATYKULATY