A2A02 - Klávesy v editoru sestav a formulářů
F1 - seznam akci
PTM - pravé tlačítko myší - jiný seznam akci
F4 - skočí do definice selectu - seznam údajů
F2 - uloží a ukončí
F1, S - nastavení group by atd
F1, R - sestava odpovídá stránce formuláře , vybírejte "total header"
F1, F - create source - vygeneruje zdroják sestavy dle definice selectu
Z 15.08.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER