A2A04 - Klávesy z prohlížeče
CTRL ENTER = Oprava aktivni vety
INSERT = Zadani nove věty
CTRL D = Smazani aktivni věty
CTRL INSERT = Kopie aktuální věty
F3 = Hledani v prohlížeči (znaků ze začátku údaje)
ALT F3 = Hledani podřetězce (znaků uvnitř údaje)
CTRL F3 = jako ALT F3 , ale nefunguje na KDE linux
ALT F7 = Skok na daný sloupec prohlížeče
F5 = refresh - občerstvení - znovu načtení dat dat
ALT F5 = schování řádků - příprava pro editaci nových vět
F8 = Omezeni v prohlížeči
CTRL F8 = Zruseni ručních i výchozích Omezeni
ALT F8 = Zruseni ručních Omezeni
F9 = Změna Třízení v prohlížeči
DELETE a znaky = Hledani v prohlížeči v režimu prohlížení
CTRL Q = seznam prohlížečů
CTRL S = seznam definovaných sestav / akcí
CTRL A = seznam akcí
CTRL I = informace o počtu vět
CTRL P = tisk dokladu po uložení
CTRL G = přepíná seskupení řádků GROUP BY
CTRL Z = undo - vratí poslední změnu
CTRL F1,CTRL F2 = seznam akcí + nastavení

CTRL + F1, B - oprava aktuálního prohlížeče
CTRL + A , CTRL + F1 , CTRL + F2 , ALT + F1 nebo F1 - seznam akci
PTM - pravé tlačítko myší - jiný seznam akci
Z 24.07.2005 O 22.02.2008 cervenylisejnik