A2A05 - Klavesy Windows
ALT + TAB - přepínání mezi aplikacemi
ALT + TAB +SHIFT - přepínání mezi aplikacemi opačným směrem
WINDOWS + E - vyvolání průzkumníka windows
WINDOWS + U - správce nástrojů
WINDOWS + R - spuštění příkazové řádky
WINDOWS + D - schová a zase zjeví programy na ploše
WINDOWS + M - vyvolání plochy windows - spuštěné aplikace se schovají na spodní lištu
ALT F4 zavření aktuálního okna, ukončení windows
F1 Nápověda
CTRL + Escape - vyvolání start menu Windows

CTRL C - kopíruje do clipboardu
CTRL V - kopíruje z clipboardu
Z 17.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER