O1A04 - DBF váhy
Software shromaždujě data z elektronických vah
Umožnuje analýzu dat, převod do excelu
a převod do skladového a účetního softwaru
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER