O1A08 - Zálohy
Uživatel si může spouštět zálohování vybraných adresářů na disku
Zálohy se ukladaji do adresářů dle datumu a času v adresáři eftools/burner/
nebo je lze rovnou poslat mejlem pomoci outlook expressu
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER