O1A09 - Evidence elektrických přípojek
Program eviduje proces zavedení přípojky pro ČEZ
Nejprve se zaeviduje přípojka : číslo stavby, obec, majitel
Dále sledujeme zda je přípojka
předána zhotoviteli
vrácena od zhotovitele
předána geodetovi
vrácena od geodeta
předána k vyřízení věcných břemen
vrácena z věcných břemen
a nakonec vyfakturována

Evidujeme také vývoj projektu, smlouvy s majiteli parcel
cenovou nabídku, konečnou cenovou specifikaci atd
Z 15.09.2008 O 15.09.2008