O2A09 - Celoroční odběr
Celoroční odběr : #FSELECT sum (A00.UHRADA) FROM OSEDOH200600001 A00 WHERE (left(A00.Platce,15) = left('@»$$Adresa plátce«',15))^SQLSTR#F
Z 30.11.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER