O2A14 - Konverze češtiny
tcl je na
http://activestate.com/Products/Download/Register.plex?id=ActiveTcl
imejl nemusite zadavat, date jenom dalsi

kamtowin.tcl
se nachazi v adresari eftools/dataef/Backups/efcode
a od verse 7 v eftools/datau/Backups/efcode

prevadi z kamenickych do windoze

uvnitr kamtowin.tcl
set clkam - definuje znaky

set data [ToCode $data $clkam $clwin ]
definuje co se ma prevadet na co

takze si lze pridavat dalsi codovani
a doplnovat dalsi znaky
Z 25.02.2007 O 25.02.2007 cervenylisejnik