U1A02 - Účtování
došlá/dodavatelská faktura
v hlavičce vyplníme účet 321100
v řádku
hlavní účet se později naplní z hlavičky 321100
vedlejší účet zadám např. 131100 501100 apod.
částku MD nevyplníme
částku Dal zadáme částku bez DPH
kod DPH : 1
Daň procent : 9 nebo 19

vydaná/odběratelská faktura
!! vetšinou se nahrává z prodejního systému automaticky
jinak
v hlavičce vyplníme účet 311100
v řádku
hlavní účet se později naplní z hlavičky 311100
vedlejší účet zadám např. 604000 apod.
částku MD zadáme částku bez DPH
částku Dal nevyplníme
kod DPH : 2
Daň procent : 9 nebo 19

bankovni doklad
v hlavičce vyplníme účet 221100
v rádku vyplníme VS (variabilní symbol),
pokud program najde v saldu právě jeden záznam s tímto VS,
tak natáhne automaticky vedlejší účet a částku MD nebo DAL, případně ještě CM (cizí měnu) atd
pokud program najde v saldu více záznamů s tímto VS,
objeví se seznam salda, z kterého si uživatel vybere klávesou Enter, nebo nevybere klávesou ESC
pokud nedojde k natáhnutí ze salda
musíme doplnit částku
MD - příjem na
Dal - výdej z účtu
a vedlejší účet
Z 03.12.2007 O 03.12.2007 mkrvovyvevoda