X1A02 - Evidence podílů
Program eviduje vlastníky
jejích podíly na majetku, roztřízené na budovy, stroje, konkrétní stroje apod
a zaroveň odpisy z podílů
Podíly lze zadávat částkou, nebo procentem


U vlastníka lze dědit tak, že zadám od koho dědí, poměr např 1/3
a přes F1 se třetina majetku přetáhne na nového majitele
a zároveň se odepíše majetek zesnulého člena

Lze členit podíl na restituční a transformační

Program rozpočte každý rok úhradu poměrem na členy
pokud se úhrada odečte z transformačního podílu, program dopočíta daň 15 procent
restituční podíl je bez daně
V modulu mzdy lze vytisknout výplatní listinu, výplatnice,
lze vytvořit příkaz k úhradě do banky a odeslat ho např. ve formátu ABO


Z 05.05.2007 O 15.09.2008 cervenylisejnik