Z1A01 - Zvířata - obecně
Program umožnuje evidenci :
stavů zvířat (kg, kusy, kč, krmné dny) dle kategorií,
nebo dle evidenčních čísel

dokladů změn (narození, přírůstky, převody, přeřazení)

automatické výpočty odpisů a krmných dnů

Výpisy obratovky, stavů a deníků zvířat
dle kategorii, stají a středisek.
Výpisy
odpisového plánu
krmných dnů
odpisů HIM

Zaúčtování pomocí textového souboru
Hlášení na ČMSCH
Pastevní deník
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER