Z1B03 - Různé
Pokud zadám v hlavičce dokladu DP a kategorii
Nahraje se mi z katalogu kategorie kam, pokud se jedna o převod

Pokud přeřazuji na kategorii která se odpisuje
(tzn. má zadánu odpisovou skupinu)
tak se mi do karty zapíše datum zařazení do HIM

Pokud už mám zadáná v individuální evidenci nová telata včetně jejich matek
Lze v hlavičce dokladu na f1 vygenerovat řádky narození
a řádky přeřazení jalovic do krav

Pokud si v obratovce zadám ke stájím a kategoriím, v jakém věku (V měsících)
je chci přeřadit do které kategorie, mohu hlavičce dokladu na f1 vygenerovat
řádky automatického přeřazení
Z 26.04.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER