Z1C02 - Druhy pohybu
U druhu pohybu musí být zadán koeficient pohybu A
hodnota 1 znamená příjem
hodnota -1 znamená výdej
U automatických převodu např do 81
zapíše program příjmový řádek s druhem pohybu 81b
Takže v druzích pohybu musí být zadán
dp 81 + koeficient pohybu A -1 + koeficient pohybu B 1
dp 81b + koeficient pohybu A 1 + koeficient pohybu B 0

Do DP 81b je třeba zadat řádek obratovky 08 nebo 07
Z 03.04.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER