Z1C04 - Kody událostí
11 přesun býčka ze zahraničí (import)
12 přesun jalovičky ze zahraničí (import)
17 zmetání po 7 měsících březosti
18 mrtvě narozené tele
19 kastrace samce
21 narození býčka
22 narození jalovičky
27 dodatečné ohlášení býčka
28 dodatečné ohlášení plemenice
30 přísun / nákup - převzetí z jiného hospodářství
35-38 2. až 4. přísun / nákup - převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni
40 zcizení
41 odsun do zoologické zahrady
50 úhyn (odsun do asanačního podniku)
55 převzetí v asanačním podniku
60 jatky (odsun na jatky)
64 usmrcení zvířete u chovatele z veterinárních důvodů
66 převzetí na jatkách
70 odsun / prodej na jiné hospodářství
75-78 2. až 4. odsun / prodej na jiné hospodářství ve stejném dni
80 přesun zvířete do zahraničí (export)
91 zrušení omylem registrovaného zmetání nebo mrtvě narozeného telete
92 zrušení omylem registrované kastrace samce
93 zrušení omylem ohlášeného přísunu - nákupu (kód události 30)
94 zrušení omylem ohlášeného zcizení (kód události 40)
95 zrušení omylem ohlášeného úhynu/odsunu na jatka (kód události 50, 60)
96 zrušení omylem ohlášeného převzetí v asanačním podniku/na jatkách
(kód události 55, 66)
97 zrušení omylem ohlášeného odsunu (kód události 70)
98 zrušení omylem ohlášeného odsunu do zahraničí (kód události 80)
99 zrušení omylem evidovaného narození nebo přísunu ze zahraničí (kódy 11-28)

V počítačové databázi jsou kromě toho registrovány i následující kódy:
24 záznam založen předáním původu od Svazu chovatelů masného skotu
25 doplnění druhé generace původu, přičemž MM nebyla nikdy registrována
26 záznam založen automatickým převzetím krávy z KU.
Z 31.12.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER