Z1I01 - Pastva
Pastva - deník stád
zde zadáme které zvíře patří do kterého stáda od kterého data
V hlaviččce dokladu je možno na F1 naplnit aktivní zvířata dle aktuálního stavu
k danému datu
a take Doplnit pastvu o průběžné změny /narození umrtí prodej/

Pastva - deník pastev
- zde určujeme, které stádo se paslo v kterém termínu na kterém pozemku

Pastva - stáda
zde si naplníte číselník stád
určete si také stádá mimo pastvu pro každé registrační ID hospodářství zvlášť

Výpis obsahují
Pastevní deník , intenzitu pastvy atd

Ve volbě pozemky si zadejte který pozemek spadá do kterého hospodářství
Ve volbě pozemky / pozemky 2 se zadává výměra jednotlivých parcel

Volba přesuny - tvorba dokladů
generuje převody mezi stájemi DP 80 pokud se stádo přesouvá mezi hospodářstvímí
a zároveň DP 81 dle obratovky a DP 82 dle data otelení

Aby se zmeny z dokladu presouvaly do pastvy
Je treba udelat naplneni z dokladu do pastvy
a pak prubezne delat doplneni do pastvy
v dokladech "1 Pastva - denik stad A"
Z 08.03.2006 O 05.02.2007 cervenylisejnik