Z1O01 - Příklady odpisování
Příklad odpisování
PC - pořizovací cena
VC - vstupní cena
PC=VC
ZC - zůstatková

PC/VC 13290
Oprávky 5474
ZC 7816

Vyřazení proběhlo 6.1.2006

Program vypočítá účetní odpis za 1 měsíc z 12, sazba 40%
Roční odpis 13290 * 0.4 = 5316
Měsíční odpis 5316 / 12 = 443
Nová zůstatková cena 7816 - 443 = 7373

086 100 / 026 100 13290,-
551 260 / 086 100 443,-
582 262 / 086 100 7373,-

místo 582 lze 551, 541

PC/VC 13290
Oprávky 7204
ZC 6086
Program vypočítá poloviční daňový odpis za celý rok, sazba 40% * 0,5 = 20%
Odpis 13290 * 0.2 = 2658
Nová zůstatková cena 6086 - 2658 = 3428

O daňovém odpisování se defaultně neúčtuje
ale lze to nastavit v zaúčtování
Z 17.10.2006 O 17.10.2006 eee