Z1O02 - Výpočet přírůstků
Přírůstky se spočítají v kg, zaokrouhlí dolu a vynásobí sazbou za KG
Pokud je denní přírůstek v kg 0,2 a k otelení došlo třeba 3. v měsíci,
nevypočítá se žádný přírůstek.
Z 09.12.2006 O 19.01.2007 cervenylisejnik