Z1O03 - Příklady odpisování 2
Účetní a daňové odpisy se liší v těchto případech :
1.
Při zařazení se počítá účetní odpis od měsíce zařazení
až do konce roku, kdežto daňový se počítá za dvanáct měsíců
2.
Při vyřazení se počítá účetní odpis od 1 měsíce až do
až do měsíce vyřazení, kdežto daňový se počítá za dvanáct měsíců

Měsíční a roční odpisy se liší v těchto případech :
1,
Když je technické žhodnocení např. v šestém měsící,
roční jsou vypočteny za dvanáct měsíců ze zvýšené ceny
měsíční jsou do pátého z původní ceny a od šestého ze zvýšené
2,
Roční se vypočtou za dvanáct měsíců a zaokrouhlí nahoru, tak jako daňové
Měsíční se vypočtou a v každém měsící se zaokrouhlí aritmeticky
Takovýto rozdíl činí maximálně 6 kč na kartu
Kdyby se totiž zaokrouhlovaly nahoru, byl by rozdíl ještě vetší
Takovýto rozdíl by činíl maximálně 11 kč na kartu
Z 16.06.2007 O 16.06.2007 SISATYMIC