Z2A06 - DOKLADY ZVÍŘAT
ve volbě
A 1 Vstup / C 2 Doklady / N 1 Doklady - ruční

Pomocí tlačítka nový zadáme nový doklad
Číslování dokladů je nastaveno od čísla 10001 výš

Vyplníme hlavičku dokladu
ID Druhu pohybu "22"
Stáj odkud "1"
Kategorie odkud "101100"
Účetni datum "1/4"

POZOR - názvosloví
Stáj odkud, Kategorie odkud, Stáj kam, Kategorie kam atd
má význam pokud přesunujeme zvířata mezi stájemi nebo kategoriemi.
U narození, úhynů, prodejů atd mají význam pouze údaje se slovem "odkud"
a údaje se slovem "kam" nevyplňujeme, protože je program stejně ignoruje.

Pomocí tlačítka Řádky nebo kombinací kláves CTRL+PGDN se přepneme na řádky dokladu

Vyplníme řádek dokladu /posunujeme se klávesou enter/
ID Karty "554744" - kodex a druh zvířete naskočí automaticky z karty , datum také, protože se jedná o narození
Váhu zadáme "30" - cena účetní se vypočte 1500

a klávesou enter přejdeme na další řádek

Program zahlásí že datum je jíné než ekonomické, ale to nás prozatím nezajímá

Nyní je možno pořizovat další řádky, ale my uložíme doklad klávesou F2
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik