Z2A51 - UZÁVĚRKA
UZAVERKA Fáze 1
1,
ve volbě
A 1 Vstup / C 3 Doklady / N 1 Doklady - ruční
budete minimálně jednou měsíčně po pořízení všech úhynů, narození, prodejů a převodu
generovat AP (automatické převody)
To se dělá následovně :
Zadáte nový doklad a klávesou F1 spustíte automatické převody
a pak uložíte F2.

2,
Také se musí minimálně jednou měsíčně spustit převod do krav :
Zadáte nový doklad a klávesou F1 spustíte generuj pohyby jalovice do krav
a pak uložíte F2.

3,
POZOR BEHEM PASTVY se nejprve
synchronizuje pastva s doklady viz kapitola "Z2A62 - PASTVA - OPRAVY"
a pak se spusti každý měsíc tato volba
A 1 Vstup / C 5 Pastva / N f Přesuny - tvorba dokladů
která vygeneruje doklad z oastvy včetně přesunů mezi stájemi
tj. DP (druhy pohybu) 80 81 i 82
Generuje se to ale pouze za období během pastvy

během prvního a posledního měsíce pastvy
(což je například květen a září)
je třeba ještě provést body 1 a 2.

Pokud spustím body 1 a 2 v měsících uprostřed pastvy
(což je například červen až srpen)
neměly by se vygenerovat žádné řádky.

4,
Dbejte na to, že pokud uděláte nějakou změnu se zpětným datem
ať už přímo v dokladech, nebo v pastvě
je nejlépe znovu provést uzávěrky všech měsíců

UZAVERKA Fáze 2°
Během uzávěrky dochází k
Výpočtů váhových a cenových přírůstků, krmných dnů, odpisů a
vytvoření spojovacího souboru do podvojného účetnictvi

ve volbě
A 2 Výstup / C 2 Uzávěrka
spustíme postupně body 1 až 5 :

1 Rekonstrukce cen a převodů
2 Výpočet krmných dnů měsíc od do
3 Rekonstrukce cen a převodů
4 Výpočet odpisů měsíc od do
5 Zauctovani RSA měsíc od do
Z 23.03.2007 O 08.11.2008 SISATYKULATY