Z2A61 - PASTVA - PRVOTNÍ POŘÍZENÍ
ve volbě
A 1 Vstup / C 4 Pastva / N 1 Pastva - deník stád A
se přiřazují jednotlívá zvířata do stád

dáte tlačitko nový a ocitnete se v dokladu na políčku datum
dáte F1 a Naplnění z dokladů do pastvy
zde vyplníte
Datum od : 4/5 (začátek pastvy)
Stádo : 1
ano : 1
a spustíte klávesou F2

všechna atkivní zvířata se nahrají do řádku dokladu
u druhu zvířete 11 (býci), zadáte stádo 2

ve volbě
A 1 Vstup / C 4 Pastva / N 3 Pastva - deník pastev
vyplníte které stádo se páslo na kterém pozemku a od kdy do kdy

ve volbě
A 1 Vstup / C 1 Základní / N d Nastavení aplikace 4 Zvířata
vyplníte intenzitu pastvy od do
např: od 0,50 do 1,25
Z 28.03.2007 O 28.07.2007 SISATYKULATY