Z2N02 - ZELENÁ NAFTA - POŘÍZENÍ DOKLADÚ
ve volbě
A 1 Vstup / C c Doklady zelená nafta / N 1 Puťovky
dáme nový doklad

dole v řádcích pořizujeme
účetní datum : 1/6
ID Operace : 111
Pozemek : 1133
ID stroje : 00011
Litry : 20
Hodiny : 5

můžeme přidat i další řádky
a pak uložíme doklad klávesou F2
Z 28.03.2007 O 28.03.2007 eee