Z2X01 - VÝKAZ O HNOJENÍ
ve volbě
A 1 Vstup / C c Doklady zelená nafta / N 1 Puťovky
dáme nový doklad

přepneme se na záložku hnojení - možno použít klávesu CTRL+PGDN

dole v řádcích pořizujeme
účetní datum : 4/4
Pozemek : 2114
ID plodiny : 003
ID hnojiva : 01
Dávka : 10

můžeme přidat i další řádky
a pak uložíme doklad klávesou F2

ve volbě
A 2 Výstup / C 9 Sestavy zelená nafta Kon1 / N c Výkaz hnojení
můžeme s
spustíme klávesou F2

vyjede nám výkaz o hnojení
Z 29.03.2007 O 29.03.2007 eee