78 Info - Tabulka CGEINF (Poč.sloupců 1)
23 Agro Chemické přípravky - látky - Tabulka AGRCHEPRILAT (Poč.sloupců 3)
216 _LX_SourceCodeComparisonWords - Tabulka ORUSCW (Poč.sloupců 4)
270 Registr SSTVOD - Tabulka SSTVODR1 (Poč.sloupců 5)
165 KOMPARACE001 - Tabulka KOMPARACE001 (Poč.sloupců 7)
317 _LX_TableInit - Tabulka WIZVAI (Poč.sloupců 7)
180 obaly - Tabulka OBALY (Poč.sloupců 10)
159 Oddělení - Tabulka HRODDEL (Poč.sloupců 12)
196 _LX_Databases - Tabulka OOTDBS (Poč.sloupců 12)
204 _LX_Servers - Tabulka OOTSER (Poč.sloupců 12)
71 Typy adres - Tabulka CGEABT (Poč.sloupců 13)
79 Formy úhrady - Tabulka CGEPT0 (Poč.sloupců 13)
80 Kody - Skupiny - Tabulka CGESKU (Poč.sloupců 13)
81 Texty - Tabulka CGETXT (Poč.sloupců 13)
83 Činnosti - Tabulka COSAC0 (Poč.sloupců 13)
84 Střediska - Tabulka COSBO0 (Poč.sloupců 13)
103 Skladovací místa - Tabulka CSTCB0 (Poč.sloupců 13)
121 Kritéria - Tabulka DDKRITERIA (Poč.sloupců 13)
124 Platby - Tabulka DDPLATBY (Poč.sloupců 13)
145 EDM zodpovědná osoba - Tabulka EDMOSO (Poč.sloupců 13)
146 EDM skupiny - Tabulka EDMSKU (Poč.sloupců 13)
147 EDM umístění - Tabulka EDMUMI (Poč.sloupců 13)
166 Knihovny - CFG - Tabulka LGECFG (Poč.sloupců 13)
168 Db Setup - Tabulka LGEDST (Poč.sloupců 13)
185 PDF Report look - hlavičky - Tabulka OGERP0 (Poč.sloupců 13)
209 Programátoři - Tabulka OPDDE0 (Poč.sloupců 13)
211 Projekty - Tabulka OPDPR0 (Poč.sloupců 13)
212 Internetové stránky - Tabulka ORUIP0 (Poč.sloupců 13)
235 PV Firmy - Tabulka PVFIR (Poč.sloupců 13)
237 SB SOUND - Tabulka SBSOUND (Poč.sloupců 13)
281 Veterina - druhy zvířat - Tabulka VETDZV (Poč.sloupců 13)
285 Veterina - pohlaví zvířat - Tabulka VETPOH (Poč.sloupců 13)
287 Výroba osiv - balení - Tabulka VYOBALENI (Poč.sloupců 13)
303 Výroba Těsnění-seal - Tabulka VYRMAT (Poč.sloupců 13)
311 _LX_WizardDesigns - Tabulka WIZDES (Poč.sloupců 13)
316 _LX_WizardTables - Tabulka WIZTAB (Poč.sloupců 13)
318 Codexy - Tabulka ZEZCOD (Poč.sloupců 13)
331 Nadkategorie zvířat - Tabulka ZEZNKZ (Poč.sloupců 13)
341 Pastva- stáda - Tabulka ZEZPST (Poč.sloupců 13)
343 Řádky obratovky - Tabulka ZEZRO0 (Poč.sloupců 13)
350 Stáje - Tabulka ZEZST0 (Poč.sloupců 13)
16 Stav dokladu - Tabulka AAEVS0 (Poč.sloupců 14)
22 Agro Chemické přípravky - Tabulka AGRCHEPRI (Poč.sloupců 14)
39 Agro Sklady - Tabulka AGRSKLADY (Poč.sloupců 14)
40 Agro Střediska - Tabulka AGRSTREDISKA (Poč.sloupců 14)
48 Nastavení nedokončené výroby - Tabulka APLUPS (Poč.sloupců 14)
82 Universální seznam - Tabulka CGEUSE (Poč.sloupců 14)
89 Doprava = jízdy - Tabulka COSVER (Poč.sloupců 14)
93 Aplikace - Tabulka CRAAPP (Poč.sloupců 14)
120 Jména v kalendáři - Tabulka DDJMENAKAL (Poč.sloupců 14)
122 Kritéria obyvatel - Tabulka DDKRITERIAOBYVATEL (Poč.sloupců 14)
137 DE Názvy - Tabulka DENAZVY (Poč.sloupců 14)
138 DE Platby - Tabulka DEPLATBY (Poč.sloupců 14)
139 DE Výkaz - Tabulka DEVYKAZ (Poč.sloupců 14)
140 DE Výkony - Tabulka DEVYKONY (Poč.sloupců 14)
154 Evidence přípojek Typy - Tabulka EVIPRITYPY (Poč.sloupců 14)
163 Přihlašovací journal - Tabulka IXDBAGELOGINJOUR (Poč.sloupců 14)
164 Uživatelé - Tabulka IXDBAGEUSERS (Poč.sloupců 14)
171 _LX_OrganizedBackup A - Tabulka LGEOBA (Poč.sloupců 14)
191 _LX_ScriptGroups - Tabulka OGESCG (Poč.sloupců 14)
206 Hráči - Tabulka OOTTOP (Poč.sloupců 14)
218 Detaily jednoduchých objednávek - Tabulka OSVVOD (Poč.sloupců 14)
219 Jednoduché objednávky - Tabulka OSVVOH (Poč.sloupců 14)
226 Půda - ochranná pásma - Tabulka PUDAOCHRPAS (Poč.sloupců 14)
230 Půda - typ členství - Tabulka PUDATYPCLEN (Poč.sloupců 14)
236 Restaurace - stoly - Tabulka RRERT0 (Poč.sloupců 14)
238 SB SOUND - thready - Tabulka SBSOUND2 (Poč.sloupců 14)
241 Druhy mezd - typy - Tabulka SCODMT (Poč.sloupců 14)
243 KZAM - Tabulka SCOKZA (Poč.sloupců 14)
280 Veterina - ceník - Tabulka VETCEN (Poč.sloupců 14)
291 Výroba osiv - mořídla - Tabulka VYOMORIDLA (Poč.sloupců 14)
305 Výroba Těsnění-seal řádky - Tabulka VYRTE2 (Poč.sloupců 14)
309 WEB 2 vzor - Tabulka WE2VZO (Poč.sloupců 14)
321 Druhy zvířat - Tabulka ZEZDZ0 (Poč.sloupců 14)
322 Hlášení Registr - A - Tabulka ZEZHRA (Poč.sloupců 14)
327 Kódy ČMSCH - Tabulka ZEZKC0 (Poč.sloupců 14)
9 _LX_InvoiceTypes - Tabulka AAEIT0 (Poč.sloupců 15)
21 _LX_SetupViewerTables - Tabulka AGESVT (Poč.sloupců 15)
27 Agro Odrůdy - Tabulka AGRODRUDY (Poč.sloupců 15)
72 Počty vět záloh - Tabulka CGEBC0 (Poč.sloupců 15)
73 Země - Tabulka CGECO0 (Poč.sloupců 15)
74 Měny - Tabulka CGECU0 (Poč.sloupců 15)
86 Stáje - Tabulka COSST0 (Poč.sloupců 15)
91 Zástupci - Tabulka COSZAS (Poč.sloupců 15)
96 Druhy mezd - Tabulka CSAST0 (Poč.sloupců 15)
105 Rozvozové linky - Tabulka CSTDL0 (Poč.sloupců 15)
108 Druhy pohybu - hlediska - Tabulka CSTMTH (Poč.sloupců 15)
113 Platnosti - Tabulka CSTVA0 (Poč.sloupců 15)
141 EDM doklady A - Tabulka EDMDOKLADYA (Poč.sloupců 15)
153 Evidence přípojek - stavy - Tabulka EVIPRISTAV (Poč.sloupců 15)
170 Menu - Tabulka LGEME0 (Poč.sloupců 15)
173 Instalace - Tabulka LGESET (Poč.sloupců 15)
174 Tabulky - Tabulka LGETA0 (Poč.sloupců 15)
176 _LX_MovieObjs - Tabulka MMOMOB (Poč.sloupců 15)
178 Obrazová dokumentace pacientů - Tabulka MPAPAO (Poč.sloupců 15)
186 PDF Report look - field - Tabulka OGERPF (Poč.sloupců 15)
189 Skriptakce - Tabulka OGESC1 (Poč.sloupců 15)
193 Skladby 2 - Tabulka OOTCD2 (Poč.sloupců 15)
221 Půda - BPEJ - Tabulka PUDABPEJ (Poč.sloupců 15)
225 Půda - majetek - Tabulka PUDAMAJETEK (Poč.sloupců 15)
247 Mzdové listy - A - Tabulka SCOMLA (Poč.sloupců 15)
259 Seznam oprav 2 - Tabulka SRVLI2 (Poč.sloupců 15)
326 Individuální evidence - přerušení odpisovaní - Tabulka ZEZIEP (Poč.sloupců 15)
337 Pastva - deník stád A - Tabulka ZEZPDA (Poč.sloupců 15)
361 Zdravotní záznamy zvířat - A - Tabulka ZEZZZA (Poč.sloupců 15)
25 Agro Chemické přípravky - Registrační čísla - Tabulka AGRCHEPRIRECI (Poč.sloupců 16)
41 Agro Výrobky - Tabulka AGRVYROBKY (Poč.sloupců 16)
42 Režie nastavení - Tabulka APLOS0 (Poč.sloupců 16)
45 Plán - Tabulka APLPL0 (Poč.sloupců 16)
62 Sazby daní - Tabulka CACTRA (Poč.sloupců 16)
69 Adresy - Bankovní účty - Tabulka CGEABB (Poč.sloupců 16)
85 Osoby - Tabulka COSOSO (Poč.sloupců 16)
92 Aplikace - historie - Tabulka CRAAPH (Poč.sloupců 16)
99 Komponenty položek - Tabulka CSTARC (Poč.sloupců 16)
109 Cenové kategorie - Tabulka CSTPC0 (Poč.sloupců 16)
111 Výpočty cen - Tabulka CSTPRC (Poč.sloupců 16)
112 Sklady - Tabulka CSTST0 (Poč.sloupců 16)
143 Druhy pohybu - Tabulka EDMDP0 (Poč.sloupců 16)
172 _LX_OrganizedBackup B - Tabulka LGEOBB (Poč.sloupců 16)
195 Skladby - Tabulka OOTCDT (Poč.sloupců 16)
214 _LX_SourceCodeComparison - Tabulka ORUSC0 (Poč.sloupců 16)
220 _LX_Pseudo - Tabulka PSEUDO (Poč.sloupců 16)
234 PV Deník - Tabulka PVDEN (Poč.sloupců 16)
257 Svátky - Tabulka SCOSVA (Poč.sloupců 16)
258 Typ vlastnitví - Tabulka SCOTYV (Poč.sloupců 16)
275 Operace - Tabulka TTROPE (Poč.sloupců 16)
308 WEB 2 stránky abc - Tabulka WE2ABS (Poč.sloupců 16)
312 _LX_WizardFields - Tabulka WIZFIE (Poč.sloupců 16)
340 Pastva- kategorie - Tabulka ZEZPKA (Poč.sloupců 16)
353 Vážení - A - Tabulka ZEZVAA (Poč.sloupců 16)
358 Zoo - výkaz 1 - Tabulka ZEZVY1 (Poč.sloupců 16)
359 Zoo - výkaz 2 - Tabulka ZEZVY2 (Poč.sloupců 16)
10 Souhrnné hlášení - Tabulka AAESH0 (Poč.sloupců 17)
20 Nastavení prohlížeče - Tabulka AGESV0 (Poč.sloupců 17)
33 Agro Pozemky 2 - Tabulka AGRPOZEMKY2 (Poč.sloupců 17)
34 Agro Pozemky 3 - Tabulka AGRPOZEMKY3 (Poč.sloupců 17)
46 Nastavení nedokončené výroby - organizační struktura - Tabulka APLUPO (Poč.sloupců 17)
54 Účty - Intervaly - Tabulka CACACI (Poč.sloupců 17)
95 Rodinní příslušníci - Tabulka CSAEMF (Poč.sloupců 17)
100 _LX_ArticleSumaries - Tabulka CSTASU (Poč.sloupců 17)
106 Detaily rozvozových linek - Tabulka CSTDLD (Poč.sloupců 17)
131 DD Ucet Prijem - Tabulka DDUCETPRIJEM (Poč.sloupců 17)
158 Hroby - Tabulka HROBY (Poč.sloupců 17)
169 _LX_Indexes - Tabulka LGEIDX (Poč.sloupců 17)
192 CDčka - Tabulka OOTCD0 (Poč.sloupců 17)
200 Hotelové pokoje - Tabulka OOTHR0 (Poč.sloupců 17)
207 Plánovac úloh - Tabulka OOTTP0 (Poč.sloupců 17)
210 Detaily vývoje projektu - Tabulka OPDPDD (Poč.sloupců 17)
263 Mzdy - doklady - A - Tabulka SSAVOA (Poč.sloupců 17)
266 Doklady - linky - Tabulka SSTLIN (Poč.sloupců 17)
273 Obrat dle zakl.pol - Tabulka TEMP_SSTVOD_OBRDLEDPV2TEST111111 (Poč.sloupců 17)
290 Výroba osiv - licence - Tabulka VYOLICENCE (Poč.sloupců 17)
320 Registr - držitelé - Tabulka ZEZDRZ (Poč.sloupců 17)
338 Pastva - deník pastev - Tabulka ZEZPDP (Poč.sloupců 17)
342 Registrační čísla - Tabulka ZEZRC0 (Poč.sloupců 17)
5 Výkazy - cizí systémy - Tabulka AAECS0 (Poč.sloupců 18)
28 Agro ochrana rostlin - Doklady A - Tabulka AGRORDOKLADYA (Poč.sloupců 18)
38 Agro Řádky plodin - Tabulka AGRRAPLODIN (Poč.sloupců 18)
64 Druhy pohybu IM - Tabulka CFAMT0 (Poč.sloupců 18)
70 Adresy - Kontakty - Tabulka CGEABC (Poč.sloupců 18)
87 Stroje - Tabulka COSVE0 (Poč.sloupců 18)
97 _LX_ThreeColOrder - Tabulka CST3CO (Poč.sloupců 18)
125 DD Pozůstalost - Tabulka DDPOZUSTALOST (Poč.sloupců 18)
135 DE druhy - Tabulka DEDRUHY (Poč.sloupců 18)
167 Konstanty - Tabulka LGECON (Poč.sloupců 18)
182 Pracovní úkoly - Tabulka OEDWT0 (Poč.sloupců 18)
201 Hotelové rezervace - Tabulka OOTHRR (Poč.sloupců 18)
203 _LX_Luhaczovitze - Tabulka OOTLU0 (Poč.sloupců 18)
205 Detaily turnaje - Tabulka OOTTOD (Poč.sloupců 18)
224 Půda kultury - Tabulka PUDAKULTUR (Poč.sloupců 18)
250 Mzdové listy - T - Tabulka SCOMLT (Poč.sloupců 18)
267 Detaily skladovacích míst - Tabulka SSTVOC (Poč.sloupců 18)
274 Zelená nafta - přehled - Tabulka TRAZNP (Poč.sloupců 18)
284 Veterina - objednávky - Tabulka VETOBJ (Poč.sloupců 18)
295 Výroba osiv - Partie - balení - Tabulka VYOPARTIEBALENI (Poč.sloupců 18)
297 Výroba osiv - rekapitulace dle adres - Tabulka VYOREKDLEADR (Poč.sloupců 18)
298 Výroba osiv - rekapitulace dle Partie - Tabulka VYOREKDLEPAR (Poč.sloupců 18)
336 Působnost býků - B - Tabulka ZEZPBB (Poč.sloupců 18)
345 RSA Kategorie - Tabulka ZEZRS222XX (Poč.sloupců 18)
6 Skupiny dat - Tabulka AAEDG0 (Poč.sloupců 19)
24 Agro Chemické přípravky - plodiny - Tabulka AGRCHEPRIPLO (Poč.sloupců 19)
52 Souhrnné hlášení B - Tabulka ASTSHB (Poč.sloupců 19)
59 Výkaz - intervaly 2 - Tabulka CACSTI2 (Poč.sloupců 19)
175 Sloupce tabulky - Tabulka LGETF0 (Poč.sloupců 19)
179 Návštěvy pacientů - Tabulka MPAPAV (Poč.sloupců 19)
194 Detaily skladeb - Tabulka OOTCDD (Poč.sloupců 19)
199 Deník směnárny - Tabulka OOTEOD (Poč.sloupců 19)
239 SB SOUND - subthready - Tabulka SBSOUND3 (Poč.sloupců 19)
246 Pracovníci - matrice 1 - Tabulka SCOMAT (Poč.sloupců 19)
313 _LX_WizardFromList - Tabulka WIZFRL (Poč.sloupců 19)
328 Deník KD - Tabulka ZEZKDD (Poč.sloupců 19)
362 Zdravotní záznamy zvířat - B - Tabulka ZEZZZB (Poč.sloupců 19)
11 Výkazy - Tabulka AAESTM (Poč.sloupců 20)
30 Agro ochrana rostlin - Doklady C - Tabulka AGRORDOKLADYC (Poč.sloupců 20)
66 Kniha adres ARES - Tabulka CGEAB0ARES (Poč.sloupců 20)
116 DD Depoz Ucet - Tabulka DDDEPOZUCET (Poč.sloupců 20)
129 Účely - Tabulka DDUCELY (Poč.sloupců 20)
136 DE Fascikly - Tabulka DEFASCIKLY (Poč.sloupců 20)
156 Ceník služeb - Tabulka HRCSLUZ (Poč.sloupců 20)
157 HRDRUH - Tabulka HRDRUH (Poč.sloupců 20)
188 Skripty - interní - Tabulka OGESC0 (Poč.sloupců 20)
213 _LX_MaterialCalculations - Tabulka ORUMC0 (Poč.sloupců 20)
251 Pracovníci - historie danění - Tabulka SCOPHD (Poč.sloupců 20)
260 Seznam oprav - Tabulka SRVLIS (Poč.sloupců 20)
262 Mzdy - Nastavení B - Tabulka SSASE2 (Poč.sloupců 20)
292 Výroba osiv - Návěsky - Tabulka VYONAVESKY (Poč.sloupců 20)
299 Výroba osiv - výdeje - Tabulka VYOVYDEJE (Poč.sloupců 20)
310 _LX_WizardDesigns Řádky - Tabulka WIZDEL (Poč.sloupců 20)
325 Individuální evidence - otelení - Tabulka ZEZIE1 (Poč.sloupců 20)
346 RSA/PU Zaúčtování - Tabulka ZEZRS3 (Poč.sloupců 20)
354 Vážení - B - Tabulka ZEZVAB (Poč.sloupců 20)
360 Zaúčtování - Tabulka ZEZZA0 (Poč.sloupců 20)
47 Nedokončená výroba - výsledky - Tabulka APLUPR (Poč.sloupců 21)
63 Karty IM - Tabulka CFACA0 (Poč.sloupců 21)
75 Kurzy cizí měny - Tabulka CGECUE (Poč.sloupců 21)
77 Finanční instituce a pokladny - Tabulka CGEFI0 (Poč.sloupců 21)
104 Ceník - pekařství - Tabulka CSTCEP (Poč.sloupců 21)
114 Depozita - věc - Tabulka DDDEPOZITAVEC (Poč.sloupců 21)
115 DD Depoz Kc - Tabulka DDDEPOZKC (Poč.sloupců 21)
117 DD doklady - A - Tabulka DDDOKLADYA (Poč.sloupců 21)
126 Přerušení - Tabulka DDPRERUSENI (Poč.sloupců 21)
128 Spoření - Tabulka DDSPORENI (Poč.sloupců 21)
181 Detaily pracovního výkazu - Tabulka OEDVOD (Poč.sloupců 21)
228 Půda - smlouvy hlavičky - Tabulka PUDASMLHLAV (Poč.sloupců 21)
242 Druhy mezd - Tabulka SCODMZ (Poč.sloupců 21)
265 Deník mezd - Tabulka SSEDET (Poč.sloupců 21)
300 Výroba ceník - Tabulka VYRCENIK (Poč.sloupců 21)
329 Zoo - Katalog - Tabulka ZEZKTL (Poč.sloupců 21)
4 Periody splatnosti - Tabulka AACMP0 (Poč.sloupců 22)
132 DD Ucet vydej - Tabulka DDUCETVYDEJ (Poč.sloupců 22)
142 EDM doklady B - Tabulka EDMDOKLADYB (Poč.sloupců 22)
144 EDM karty - Tabulka EDMKAR (Poč.sloupců 22)
183 Databázový test - Tabulka OGEDT0 (Poč.sloupců 22)
190 Skripty - externí - Tabulka OGESCE (Poč.sloupců 22)
215 _LX_SourceCodeComparisonDetails - Tabulka ORUSCD (Poč.sloupců 22)
249 Mzdové listy - C - Tabulka SCOMLC (Poč.sloupců 22)
351 Stavové výkazy - Tabulka ZEZSVY (Poč.sloupců 22)
13 Detaily dokladu - _LX_YearlyComparisons - Tabulka AAEVOD_YC (Poč.sloupců 23)
17 Detaily DPH slovensko - Tabulka AAEVSD (Poč.sloupců 23)
29 Agro ochrana rostlin - Doklady B - Tabulka AGRORDOKLADYB (Poč.sloupců 23)
37 Agro Řádky hnojení - Tabulka AGRRAHNOJENI (Poč.sloupců 23)
49 Intervaly salda - Tabulka ASASAI (Poč.sloupců 23)
94 Zaměstnanci - Tabulka CSAEM0 (Poč.sloupců 23)
107 Druhy pohybu - Tabulka CSTMT0 (Poč.sloupců 23)
127 Příbuzní - Tabulka DDPRIBUZNI (Poč.sloupců 23)
130 DD Ucet - Tabulka DDUCET (Poč.sloupců 23)
177 Pacienti - Tabulka MPAPA0 (Poč.sloupců 23)
184 Export - Tabulka OGEEXP (Poč.sloupců 23)
217 Technická měření - Tabulka ORUTM0 (Poč.sloupců 23)
233 Půda - vlastníci - podíly - Tabulka PUDAVLASTPODILY (Poč.sloupců 23)
269 Detaily zásob OPRAVY - Tabulka SSTVODOPR (Poč.sloupců 23)
289 Výroba osiv - Dodací listy B - Tabulka VYODLB (Poč.sloupců 23)
315 Tabulkové akce - Tabulka WIZTAA (Poč.sloupců 23)
335 Působnost býků - A - Tabulka ZEZPBA (Poč.sloupců 23)
339 Pastva - deník stád B - Tabulka ZEZPDS (Poč.sloupců 23)
347 Sloupce obratovky - Tabulka ZEZSO0 (Poč.sloupců 23)
349 Stajový půlregistr - Tabulka ZEZSRP (Poč.sloupců 23)
8 Detaily splátkového kalendáře - Tabulka AAEICD (Poč.sloupců 24)
19 Danové přiznání - vrácení spotřební daně B - Tabulka ADPVSB (Poč.sloupců 24)
44 Režie výsledky - Tabulka APLOSR (Poč.sloupců 24)
56 Výkaz - vazby - Tabulka CACSTB (Poč.sloupců 24)
162 Connections - Tabulka IXDBAGECONNECTIONS (Poč.sloupců 24)
222 Půda - katastrální čísla - Tabulka PUDAKATCIS (Poč.sloupců 24)
232 Půda - vlastníci - parcely - Tabulka PUDAVLASTPARCELY (Poč.sloupců 24)
248 Mzdové listy - B - Tabulka SCOMLB (Poč.sloupců 24)
254 Pracovníci - předchozí pracovní poměry - Tabulka SCOPPP (Poč.sloupců 24)
304 Výroba slevy - Tabulka VYRSLE (Poč.sloupců 24)
198 Edi etc - Tabulka OOTEDI (Poč.sloupců 25)
202 Kniha Zakázek - Tabulka OOTKNZ (Poč.sloupců 25)
240 Bankovní spojení cizí - Tabulka SCOBSC (Poč.sloupců 25)
245 Pracovníci - matrice 2 - Tabulka SCOMA2 (Poč.sloupců 25)
252 Pracovníci - historie srážek - Tabulka SCOPHS (Poč.sloupců 25)
261 Mzdy - Nastavení A - Tabulka SSASE1 (Poč.sloupců 25)
277 Puťovky - Tabulka TTRPUT (Poč.sloupců 25)
293 Výroba osiv - objednávky - Tabulka VYOOBJEDNAVKY (Poč.sloupců 25)
332 Obratovka - nastavení 2 - Tabulka ZEZOB2 (Poč.sloupců 25)
344 RSA Zaúčtování - Tabulka ZEZRS1 (Poč.sloupců 25)
7 Splátkový kalendář - Tabulka AAEIC0 (Poč.sloupců 26)
36 Agro Řádky chemických prostředků - Tabulka AGRRACHEMPRIP (Poč.sloupců 26)
58 Výkaz - intervaly - Tabulka CACSTI (Poč.sloupců 26)
283 Veterina - návštěvy - Tabulka VETNAV (Poč.sloupců 26)
307 WEB 2 abc - Tabulka WE2ABC (Poč.sloupců 26)
355 Vážení - Rozdíly - Tabulka ZEZVAR (Poč.sloupců 26)
31 Agro Plodiny - Tabulka AGRPLODINY (Poč.sloupců 27)
53 Účty - Tabulka CACAC0 (Poč.sloupců 27)
61 Kódy DPH - Tabulka CACTR0 (Poč.sloupců 27)
271 Detaily zásob zakazky - Tabulka SSTVOD_ZAKAZKY (Poč.sloupců 27)
282 Veterina - léky - Tabulka VETLEK (Poč.sloupců 27)
294 Výroba osiv - Partie - Tabulka VYOPARTIE (Poč.sloupců 27)
319 Druhy pohybu zvířat - Tabulka ZEZDP0 (Poč.sloupců 27)
348 Stajový registr - Tabulka ZEZSR0 (Poč.sloupců 27)
55 Souvztažnosti - Tabulka CACSOU (Poč.sloupců 28)
60 Výkaz - názvy - Tabulka CACSTN (Poč.sloupců 28)
76 Číselné řady - Tabulka CGEFA0 (Poč.sloupců 28)
101 Druhy položek - Tabulka CSTAT0 (Poč.sloupců 28)
118 DD doklady - B - Tabulka DDDOKLADYB (Poč.sloupců 28)
133 Vkladní knížky - Tabulka DDVKLADNIKNIZKY (Poč.sloupců 28)
149 Evidence přípojek B - Tabulka EVIPRIB (Poč.sloupců 28)
150 Evidence přípojek B - Tabulka EVIPRIB_TEMPLATE1 (Poč.sloupců 28)
151 Evidence přípojek B - Tabulka EVIPRIB_TEMPLATE2 (Poč.sloupců 28)
187 PDF Report look - Tabulka OGERPT (Poč.sloupců 28)
223 Půda - katastrální území - Tabulka PUDAKATUZE (Poč.sloupců 28)
244 Pracovníci - matrice - Tabulka SCOMA0 (Poč.sloupců 28)
279 U001 Poptávky - Tabulka U001POP (Poč.sloupců 28)
296 Výroba osiv - Porosty - Tabulka VYOPOROSTY (Poč.sloupců 28)
306 Výroba Těsnění-seal - Tabulka VYRTES (Poč.sloupců 28)
323 Hlášení Registr - B - Tabulka ZEZHRB (Poč.sloupců 29)
334 Odpisové skupiny - Tabulka ZEZOS0 (Poč.sloupců 29)
352 Zoo - Účetní deník - Tabulka ZEZUD0 (Poč.sloupců 29)
35 Agro Produkce - Tabulka AGRPRODUKCE (Poč.sloupců 30)
57 _LX_StatementHeaders - Tabulka CACSTH (Poč.sloupců 30)
88 Kniha jízd - Tabulka COSVEB (Poč.sloupců 30)
134 DE deník - Tabulka DEDENIK (Poč.sloupců 30)
161 HRSLUZBY - Tabulka HRSLUZBY (Poč.sloupců 30)
288 Výroba osiv - Dodací listy A - Tabulka VYODLA (Poč.sloupců 30)
330 Kategorie zvířat - Tabulka ZEZKZ0 (Poč.sloupců 30)
333 Obratovka - nastavení - Tabulka ZEZOBR (Poč.sloupců 30)
119 Historie - Tabulka DDHISTORIE (Poč.sloupců 31)
253 Pracovníci - pracovní poměry - Tabulka SCOPPO (Poč.sloupců 31)
256 Rodinní příslušníci - Tabulka SCOPRP (Poč.sloupců 31)
15 Detaily deníku faktur - Tabulka AAEVOI (Poč.sloupců 32)
43 Nastavení režií organizační struktura - Tabulka APLOSO (Poč.sloupců 32)
110 Ceny - Tabulka CSTPR0 (Poč.sloupců 32)
197 Evidence dobropisů - Tabulka OOTDOB (Poč.sloupců 32)
90 Zakázky - Tabulka COSZAK (Poč.sloupců 33)
102 Zaúčtování skladu - Tabulka CSTBOO (Poč.sloupců 33)
264 Mzdy - doklady - B - Tabulka SSAVOB (Poč.sloupců 33)
286 Veterina - zvířata - Tabulka VETZVI (Poč.sloupců 34)
357 Doklady zvířat - Tabulka ZEZVOH (Poč.sloupců 34)
155 Detaily dokladu IM - Tabulka FFAVOD (Poč.sloupců 36)
255 Pracovníci - Tabulka SCOPRA (Poč.sloupců 36)
26 Agro Hnojiva - Tabulka AGRHNOJIVA (Poč.sloupců 37)
51 Souhrnné hlášení A - Tabulka ASTSHA (Poč.sloupců 37)
18 Danové přiznání - vrácení spotřební daně A - Tabulka ADPVSA (Poč.sloupců 38)
227 Půda parcely - Tabulka PUDAPARCEL (Poč.sloupců 38)
302 Výroba doklad - řádky - Tabulka VYRDOK (Poč.sloupců 39)
50 Saldo - Tabulka ASASAL (Poč.sloupců 40)
278 Zelená nafta - Normativy - Tabulka TTRZNN (Poč.sloupců 40)
152 Evidence přípojek C smlouvy - Tabulka EVIPRIC (Poč.sloupců 41)
314 _LX_WizardList - Tabulka WIZLIS (Poč.sloupců 41)
276 Puťovky - řádky - Tabulka TTRPU2 (Poč.sloupců 46)
65 Kniha adres - Tabulka CGEAB0 (Poč.sloupců 48)
67 Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P2 (Poč.sloupců 48)
68 Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P3 (Poč.sloupců 48)
272 Data z textu - Tabulka TEMPCGEDFT (Poč.sloupců 50)
301 Výroba doklad - Tabulka VYRDOH (Poč.sloupců 53)
324 Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0 (Poč.sloupců 53)
356 Deník zvířat - Tabulka ZEZVOD (Poč.sloupců 60)
1 Záhlaví výkazů - Tabulka AACDP0 (Poč.sloupců 62)
268 Detaily zásob - Tabulka SSTVOD (Poč.sloupců 65)
12 Detaily dokladu - Tabulka AAEVOD (Poč.sloupců 66)
32 Agro Pozemky - Tabulka AGRPOZEMKY (Poč.sloupců 67)
229 Půda - smlouvy - Tabulka PUDASMLOUVY (Poč.sloupců 67)
98 Položky - Tabulka CSTAR0 (Poč.sloupců 70)
123 Obyvatelé - Tabulka DDOBYVATEL (Poč.sloupců 75)
231 Půda - vlastníci - Tabulka PUDAVLAST (Poč.sloupců 75)
160 HRPLATCI - Tabulka HRPLATCI (Poč.sloupců 77)
2 Daňová příznání - Data 2008 - Tabulka AACDP2 (Poč.sloupců 92)
148 Evidence přípojek A - Tabulka EVIPRIA (Poč.sloupců 102)
14 Doklady - Tabulka AAEVOH (Poč.sloupců 107)
3 Daňová příznání - Data - Tabulka AACDPD (Poč.sloupců 111)
208 Test údajů - Tabulka OOTXX1 (Poč.sloupců 211)