Doklady - Tabulka AAEVOH
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0ixVouIDID dokladuVARCHAR15
1ixVouSubIDSubID dokladuVARCHAR10
2ixVouIDNumericCoreID dokladu numerický základINT10
3ixHomeAddrDomácí adresaVARCHAR20Kniha adres - Tabulka CGEAB0
4ixAddrIDID adresyVARCHAR20Kniha adres - Tabulka CGEAB0
5ixAddrID2_LX_AddrID2VARCHAR20Kniha adres - Tabulka CGEAB0
6ixAddrIDPlatceID adresy - plátceVARCHAR20Kniha adres - Tabulka CGEAB0
7ixInputDateDatum pořízeníDATETIME10
8ixTaxDelDateDatum zdanitelného plněníDATETIME10
9ixMaturDateDatum splatnostiDATETIME10
10ixDistributionDateDatum rozvozuDATETIME10
11ixTerminDodaniTermin dodáníDATETIME10
12ixTypeTypVARCHAR10
{SP Sklady příjem} {SD Sklady produkce} {SV Sklady výdej} {SF Sklady prodej} {S0 Sklady počáteční stavy} {SR Sklady převod} {OP Objednávky příjem} {OF Objednávky prodej} {FS Faktury sběrné} {UB Účto banka} {UP Účto pokladna} {UD Účto dodavatelské faktury} {UO Účto odběratelské faktury} {UV Účto všeobecné doklady} {US Účto PS saldokonta} {UU Účto PS účtů}
13ixOpeningTypeTyp počátečního stavuINT10
"0 ..." "1 Účty" "2 Saldokonto" "3 Sklad"
14ixInvoiceTypeTyp fakturyVARCHAR10_LX_InvoiceTypes - Tabulka AAEIT0
15ixDistributionLineRozvozová linkaVARCHAR6Rozvozové linky - Tabulka CSTDL0
16ixDaysOfMaturDny splatnostiINT10
17ixBranchOfficeStřediskoVARCHAR10Střediska - Tabulka COSBO0
18ixActivityČinnostVARCHAR10Činnosti - Tabulka COSAC0
19ixTheOrderZakázkaVARCHAR10Zakázky - Tabulka COSZAK
20ZastupceZástupceVARCHAR5Zástupci - Tabulka COSZAS
21ixVoucherDokladVARCHAR10
22ixVoucherTypeTyp dokladuVARCHAR5
23ixCalculationTypeTyp výpočtuVARCHAR5
"0 Kč s DPH" "1 Kč bez DPH"
24ixRoundingTypeTyp zaokrouhleníINT5
{0 na koruny} {1 na desetníky} {2 na haléře} {3 na 3 desetinná místa} {4 na 4 desetinná místa} {5 na 5 desetinných míst} {6 na padesátníky} {7 na desítky} {8 na stovky} {9 na tisíce}
25ixRoundingDirectionSměr zaokrouhleníINT5
{0 aritmeticky} {1 nahoru} {2 dolu}
26ixDataLevelÚroveň datINT10
"0 Obvyklé" "1 Nezaúčtovano" "11 Počáteční stavy účtů" "12 Počáteční stavy salda" "13 Zásoby počáteční stavy" "21 Počáteční stavy činností" "22 Počáteční stavy zakázek"
27ixAccountÚčetVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
28ixRemarkPoznámkaVARCHAR100
29ixLongRemarkv2Dlouhá poznámkaVARCHAR200Texty - Tabulka CGETXT
30ixObjednavkaHSObjednávka HSVARCHAR20
31ixRoundValueZaokrouhleníFLOAT12
32ixCheckValueKontrolní hodnotaFLOAT12
33ixOrderVouIDID dokladu objednávkyVARCHAR10Doklady - Tabulka AAEVOH
34ixDateFromDatum odDATETIME10
35ixDateToDatum doDATETIME10
36ixDataGroupSkupina datVARCHAR6Skupiny dat - Tabulka AAEDG0
37ixFascIDID číselné řadyVARCHAR10Číselné řady - Tabulka CGEFA0
38ixEmpIDID ZaměstnanceVARCHAR10Zaměstnanci - Tabulka CSAEM0
39ixInstalmentSymbolSplátkový symbolVARCHAR10Splátkový kalendář - Tabulka AAEIC0
40ixTaxIDID DPHVARCHAR10Kódy DPH - Tabulka CACTR0
41ixAddress1Adresa 1VARCHAR100
42ixAddress2Adresa 2VARCHAR50
43ixAddress3Adresa 3VARCHAR50
44ixAddress4Adresa 4VARCHAR50
45ixTaxIdentificationNumberDaňové identifikační čísloVARCHAR20
46ixSINumberIČOVARCHAR20
47ixRegionIDPSČVARCHAR10
48ixPairSymbolPárovací SymbolVARCHAR15
49ixVarSymbolVariabilní symbolVARCHAR15
50ixDodaciListDodací listVARCHAR15
51ixBankAccountBankovní účetVARCHAR20
52ixBankCodeKód bankyVARCHAR4
53ixSpecSymbolSpecifický symbolVARCHAR10
54ixKonstSymbolKonstantní symbolVARCHAR4
55ixFinInstitutionFinanční ústavVARCHAR10Finanční instituce a pokladny - Tabulka CGEFI0
56ixFormOfPaymentForma platbyVARCHAR2Formy úhrady - Tabulka CGEPT0
57ixCountryIDID zeměVARCHAR6Země - Tabulka CGECO0
58ixFinalRecieverKonečný příjemceVARCHAR10
59ixLateChargeProcento penalizaceFLOAT12
60ixRecievedByPřijalVARCHAR10
61ixMadeByVydalVARCHAR10
62ixIssuerVystavilVARCHAR10Zaměstnanci - Tabulka CSAEM0
63ixIsCollectingInvoiceold Je sběrná faktura oldINT10
64ixCollectingInvoiceTypeTyp sběrné fakturyVARCHAR10
{0 Žádný} {1 Sběrný} {2 Okamžitý} {3 Z ID dokladu}
65ixCollectingInvoiceSběrná fakturaVARCHAR10
66ixCollectingInvoiceNumericCoreNumerické jádro sběrné fakturyINT10
67ixIsFinishedUkončenoINT10
68ixProgressStateAktuální stavINT10
69ixTableStůlVARCHAR10Restaurace - stoly - Tabulka RRERT0
70ixHotelRoomHotelový pokojVARCHAR10Hotelové pokoje - Tabulka OOTHR0
71ixStateOrderStav objednávkaINT1
72ixStateBlockedStav blokovánoINT1
73ixStateCoveredStav vykrytoINT1
74ixVoucherStateStav dokladuVARCHAR2Stav dokladu - Tabulka AAEVS0
75ixAccountFCUčet CMVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
76ixForeignCurrencyCizí měnaVARCHAR6Měny - Tabulka CGECU0
77ixExchangeRateKurz cizí měnyFLOAT12
78ixTotalPayFCK úhradě cizí měnaFLOAT12
79ixStockSkladVARCHAR10Sklady - Tabulka CSTST0
80ixDestStockCílový skladVARCHAR10Sklady - Tabulka CSTST0
81ixCategoryIDID kategorieVARCHAR6Cenové kategorie - Tabulka CSTPC0
82ixOrderStateStav objednávkyINT10
"0 Hotovo" "10 Nabídka" "11 Objednávka" "12 Rezervace" "13 Připraveno"
83ixMotionTypeDruh pohybuVARCHAR10Druhy pohybu - Tabulka CSTMT0
84ixDestMotionTypeCílový druh pohybuVARCHAR10Druhy pohybu - Tabulka CSTMT0
85ixDiscSurcSleva PřirážkaFLOAT12
86ixCelkemMDCelkem MDFLOAT12
87ixCelkemDALCelkem DALFLOAT12
88ixPredpisPředpisFLOAT12
89ixUhradaÚhradaFLOAT12
90OdvodZakladniOdvodZakladniFLOAT12
91OdvodSnizenaOdvodSnizenaFLOAT12
92FakturacniMistoFakturacniMistoVARCHAR10
93test1test1FLOAT12
94ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
95ixFisDateÚčetní datumDATETIME10
96ixFisYearÚčetní rokINT10
97ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
98ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
99ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
100ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
101ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
102ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
103ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
104ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
105ixArchivesArchívINT5
106ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
Datum pořízeníDatum vystavení neboli pořízení
Sběrná fakturaSběrná faktura -
máme-li více prodejek z kterých chceme udělat pouze jednu fakturu,
provedeme sběrnou fakturaci, číslo faktury se zapíše do údaje "Sběrná faktura"
u jednoduchých faktur je tento udaj prázdný
a ve formuláři faktury se vypisuje přímo údaj "ID dokladu"
Sleva PřirážkaSleva se zadává mínusem (přirážka plusem) v procentech
Sleva 10% zadáme jako -10.0
Účetní datumDatum uctovani neboli ucetni datum
NázevPopis
F1 - Rozpočet DNZde je možno zadat částku, která se rozpočte poměrem dle ceny do řádku
a zapíše se do údaje Skladová hodnota DN
Toto se využívá hlavně u příjemek
F1 - výdej do nulyTato volba vytvorí řádky výdeje, čímž se vydají všechny položky do nuly
Výběr položek lze omezit na určitý sklad, nebo materiálovou skupinu
F1 - výdej zbytkuTato volba vytvorí řádky výdeje, čímž se vydají do nuly položky,
které mají nulové množství ale nenulový zůstatek skladové ceny
Výběr položek lze omezit na určitý sklad, nebo materiálovou skupinu
Načti řádky z clipboard-uNačtení dat příjemek z excelu ve formatu KRNOV
Výmaz řádků dokladu AAEVODVymaže všechny řádky podvojného účetnictví
Výmaz řádků dokladu SSTVODVymaže všechny skladové řádky
Znamenková reverze řádků dokladu Ve všech řádcích dokladu přehodí plus na mínus
Počet údajů v primárním klíči 2 Počet sloupců 107 Počet proměnných 5 Počet procedur 72
AAEVOH_HandEditCira AAEVOH_LockingMode AAEVOH_AutoInvoicing AAEVOH_NewNow AAEVOH_InfoMode
SC_AAEVOH_GetValCfgList SC_AAEVOH_OnNFFinishEdit AAEVOH_InitUPUBAccount AAEVOH_SelecFasc oldSC_AAEVOH_OnStartForm AAEVOH_PrepNewDocFull SC_AAEVOH_OnProgQueries UC_AAEVOH_CalcMaturDate AAEVOH_LoadOrder MyAAEVOH_DecideVATType AAEVOH_AttachVoucher EU_AAEVOH_PrepNewVouID SC_AAEVOH_OnListOK AAEVOH_PrepocistCM UC_AAEVOH_OnPrepNewDoc AAEVOH_DropInvoice AAEVOH_TotalPrijem SC_AAEVOH_OnGetViewFolders SC_AAEVOH_OnAbandon AAEVOH_MAZANIRADKUSSTVOD SC_AAEVOH_GetValCfgPrefix SC_AAEVOH_OnPostSaveDoc AAEVOH_SetNewFasc AAEVOH_PrepNewDoc MyAAEVOH_CalcVATEtc AAEVOH_AttachVoucherInter AAEVOH_LoadAdr SC_AAEVOH_OnGrDefin MyAAEVOH_BookingMain UC_AAEVOH_OnAfterSaveForm S0_AAEVOH_OnPrepNewDoc EU_AAEVOH_SetVouLinInter AAEVOH_FromHeadToLine AAEVOH_InitFodlers UC_AAEVOH_OnGetMenu AAEVOH_SelecFascType AAEVOH_SelecFascOK SC_AAEVOH_ChangeFascID AAEVOH_HeadToLines SC_AAEVOH_OnBottomToolBar EU_AAEVOH_PreprDoc AAEVOH_SelecFascTypeOK SC_AAEVOH_OnDefinList oldoldoldMyAAEVOH_GetFascPrefix SC_AAEVOH_OnGetMenu NewMyAAEVOH_CalcVATEtc SC_AAEVOH_OnShowInfo SC_AAEVOH_OnDefinForm ClaAAEVOH_PrepNewDoc UC_AAEVOH_OnPostSaveDoc SC_AAEVOH_OnOpenForm SC_AAEVOH_OnNFValidColumn EU_AAEVOH_PreprDocInter AAEVOH_SetNewFascV2 EU_AAEVOH_SetVouLinFrGr SC_AAEVOH_OnConfirm SC_AAEVOH_OnReturnFormName SC_AAEVOH_OnNFBeforeSave AAEVOH_TestDupVouIDWithCorrection My_EU_MyID_ttMenuBar_AAEVOHSpec SC_AAEVOH_OnAfterSaveDoc EU_AAEVOH_SetVouLin SC_AAEVOH_OnNFBeforeFinalSave SC_AAEVOH_OnInitUpFolder SC_AAEVOH_OnNFValidRow SC_AAEVOH_OnStartForm _00_SC_AAEVOH_OnBottomToolBar SC_AAEVOH_OnNFAfterCopyV2 AAEVOH_LoadKurs SC_AAEVOH_OnNFFieldColor AS_DecideAAEVOHGrid AAEVOH_PostSave
Tiskovky (46)
D0510_Faktura.hfi
D0510_Faktura2.hfi
D0701_DokladVydejTXT.hfi
D0701_FakturaProdejnaTXT.hfi
D0701_FakturaTXT.hfi
D0701_FakturaTXTbakers.hfi
D0701_ParagonTXT.hfi
D0701_ParagonTXTDEKOR.hfi
D0701_ParagonTXTPC.hfi
D0702_PrevodTXT.hfi
D0709_Dosla.hfi
D0709_DoslaTXT.hfi
D0709_Faktura4.hfi
D0709_Pokladna.hfi
D0709_PrevodTXT.hfi
D0709_PrijemTXT.hfi
D0709_PrijemTXTBILOVEC.hfi
D0709_ProdejTXTBilovecAutomat.hfi
D0709_Vseobecne.hfi
D0709_VydejTXT.hfi
D0709_VydejTXTbilovec.hfi
D0709_VydejTXTbilovecPC.hfi
D0711_InventuraPohledavek.hfi
D0711_Upominka.hfi
D0801_PrijemSkladGRF.hfi
D0801_PrijemSkladGRF_dlenazvu.hfi
D0801_PrijemSkladGRF_dlesklceny.hfi
D0801_PrijemVCenachZCenikuGRF.hfi
D0801_VydejSkladGRF.hfi
D0801_VydejVCenachZCenikuGRF.hfi
D0803_Faktura5.hfi
D0803_Faktura6.hfi
D0803_Faktura7bprum.hfi
D0803_Faktura8bprum.hfi
D0803_Faktura9.hfi
D0808_DL01.hfi
D0808_DL02baker.hfi
D0808_FAKTURA02baker.hfi
D0808_PRODEJKA02baker.hfi
D0808_pokldoklprijembaker.hfi
delatest2.hfi
objednavka.hfi
prikkuhrade.hfi
prikkuhraderucni.hfi
tiskprijemalmi.hfi
tiskstitkuprijemka.hfi

Editory (26)
OLD old old editUV.hfi
editOF.hfi
editS0.hfi
editSFSML.hfi
editSFean.hfi
editSFeanold1.hfi
editSFhor.hfi
editSFhorSZASProdejna.hfi
editSFhorv2.hfi
editSFhorv3.hfi
editSFhorv4.hfi
editSFhorv4pekarstvi.hfi
editSPplusminus.hfi
editSPplusminusv2.hfi
editSR.hfi
editSVplusminus.hfi
editUB.hfi
editUD.hfi
editUP.hfi
editUR.hfi
editUS.hfi
editUU.hfi
editUV.hfi
editUZ.hfi
editmini.hfi
old old editUP.hfi

Ostatni (46)
0601PrikazKUhrade1.hfi
0601ZapocPohl.hfi
D0510_Jistina.hfi
D0606_DodatekSmlouvy.hfi
D0611_Faktura3.hfi
D0701_FakturaTXT2.hfi
D0701_FakturaTXTBilovec.hfi
D0702_VydejTXT.hfi
D0702_VydejTXT2.hfi
D0703_PrijemTXT.hfi
D0708_Faktura3.hfi
D0708_Faktura3test.hfi
D0708_Faktura4.hfi
D0708_FakturaHtml.hfi
D0709_ProdejTXTBilovec.hfi
InvoiceEU.hfi
Kopie - faktura.hfi
Test1a.hfi
Test1b.hfi
ed.hfi
edcz51.hfi
ediexport.hfi
editS0old.hfi
editSF.hfi
editSF2.hfi
editSFOhor.hfi
editSIplusminus.hfi
editSP.hfi
editSV.hfi
editUUP.hfi
faktura.hfi
fakturamaso.hfi
listekprijem.hfi
njufaktura.hfi
njufaktura2.hfi
njufaktura2eu.hfi
njufaktura3.hfi
restau.hfi
smlouva1.hfi
tiskdokladSR.hfi
tiskdoklsr.hfi
tiskdoklsv.hfi
txtfaktura.hfi
txtfaktura2.hfi
txtuctenka.hfi
upominka.hfi

Uziv Sestavy (1)
prikazABO.act

Sestavy (8)
20060127_222651_prikazABO.act
20060127_222705_prikazABO.act
SALDO_AAEVOH.act
prehleddph.act
prehleddphtxt.act
prijemdaclipboard.act
soupisprijemek.act
sstvoddadataclipboard.act

Akce (12)
A_AAEVOH_P1_LoadDoklsDaAdr.act
A_AAEVOH_P1_LoadOrderKB.act
A_AAEVOH_P1_LoadReportKB.act
A_AAEVOH_P1_SelectFascicle.act
P1_test641.act
PrevodSkladuNaNovyRok.act
PrikazyDoBankyABO.act
ZpracujNabidky.act
ZpracujNabidkyRA.act
ZpracujPrikazy.act
ZpracujUpominky.act
selcurs.act