Položky - Tabulka CSTAR0
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0ixArtIDID položkyVARCHAR50
1ixNameNázevVARCHAR50
2ixUnitJednotkaVARCHAR10
3ixWUCoefKoeficient pracovní jednotkyFLOAT12
4ixBarCodeČárový kódVARCHAR20
5ixTypeTypVARCHAR6Druhy položek - Tabulka CSTAT0
6ixPriceCenaFLOAT12
7ixPriceWithVATCena s DPHFLOAT12
8ixPricePurchaseCena nákupFLOAT12
9ixInfoPriceCena infoFLOAT12
10ixAccountÚčetVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
11ixAccountPurchaseÚčet nákupVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
12ixAccountProfitÚčet ziskVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
13ixAccountVATÚčet DPHVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
14ixMinimumQuantityMinimální množstvíFLOAT12
15ixMaximumQuantityMaximální množstvíFLOAT12
16ixOptimumQuantityOptimální množstvíFLOAT12
17ixIsStockJe skladINT10
"0 Služba" "1 Sklad" "2 Výroba" "3 Obaly"
18ixIsEncasementJe obalINT10
19ixVATPercDPH procentFLOAT12
20ixVATRateSazba DPHINT10
"0 Neurčeno" "1 Základní" "2 Snížená" "3 Bez DPH" "4 Osvobozeno"
21ixVATRatePurchase_LX_VATRatePurchaseINT10
"0 Neurčeno" "1 Základní" "2 Snížená" "3 Bez DPH" "4 Osvobozeno"
22ixBasicArticleZákladní položkaVARCHAR50Položky - Tabulka CSTAR0
23ixVelikostVelikostVARCHAR50
24ixObalObalVARCHAR20
25ixNahravatNaWebNahrávat na webINT5
26ixVlastniVypestekVlastní výpěstekINT5
27PrijemPrijemFLOAT12
28VydejVydejFLOAT12
29StornoStornoFLOAT12
30MnozsvtiVyrobaMnožsvtí výrobaFLOAT12
31ixName2Název 2VARCHAR50
32ixName3Název 3VARCHAR50
33ixDodavatelDodavatelVARCHAR50
34ixVahaVáhaFLOAT12
35ixTarifTarifVARCHAR50
36ixPrice1Cena 1FLOAT12
37ixPrice2Cena 2FLOAT12
38ixPrice3Cena 3FLOAT12
39ixPrice4Cena 4FLOAT12
40ixPrice5Cena 5FLOAT12
41PocetStitkuPočet štítkůINT5
42PocetStitkuHistoriePočet štítků historieINT5
43ixOriginalIDOriginal IDVARCHAR50
44IDUmisteniID umístěníVARCHAR10EDM umístění - Tabulka EDMUMI
45IDZodpovednaOsobaID zodpovědná osobaVARCHAR10EDM zodpovědná osoba - Tabulka EDMOSO
46ixVyraditZProdejeVyřadit z prodejeINT10
{0 Ne} {1 Ano}
47PSSkladcenaPS Sklad.cenaFLOAT12
48PSSkladhodnotaPS Sklad.hodnotaFLOAT12
49PSPCcenaPS PC.cenaVARCHAR25
50PSPChodnotaPS PC.hodnotaVARCHAR25
51PSMOCenaPS MO cenaFLOAT12
52PSMnozstviPS MnožstvíFLOAT12
53ixFisYearÚčetní rokINT10
54ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
55ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
56ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
57ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
58ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
59ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
60ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
61ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
62ixArchivesArchívINT5
63ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
64ixStavMnozZJv2Stav množstvi ZJ v2FLOAT12
65ixStavMnozZJStav množstvi ZJFLOAT12
66ixReservaceMnozZJReservace množstvi ZJFLOAT12
67ixStavCenaStav cenaFLOAT12
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 1 Počet sloupců 68 Počet proměnných 4 Počet procedur 13
swiCSTAR0KartySeskup swiCSTAR0Nulovost swiCSTAR0TriditStavy swiCSTAR0KartyTyp
SC_CSTAR0_OnNFAfterCopy SC_CSTAR0_OnNFFinishEdit SC_CSTAR0_OnPrepNewDoc SC_CSTAR0_OnDefinForm CSTAR0_njubarcode SC_CSTAR0_OnNFFieldBGColor SC_CSTAR0_OnGetMenu SC_CSTAR0_OnNFBeforeSave UC_CSTAR0_OnAfterSaveDoc USER_CSTAR0_AlingForSpecialX CSTAR0_SpecAlignArtID UC_CSTAR0_OnPrepNewDoc SC_CSTAR0_OnConfirm
Tiskovky (0)

Editory (2)
hCSTAR0.hfi
hCSTAR0v2.hfi

Ostatni (1)
pf1.hfi

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (6)
artbezpohybu.act
polozkybezpohybu.act
stavmocinak.act
testpv.act
tiskbarcode.act
tiskceniku.act

Akce (1)
ixcenikdlekodu.act