Obyvatelé - Tabulka DDOBYVATEL
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0ixCOBYVATELČ.obyvateleVARCHAR3Obyvatelé - Tabulka DDOBYVATEL
1ixCPOBYTCPOBYTVARCHAR1
2ixCUHRADACUHRADAVARCHAR1
3ixOSCOSCVARCHAR3
4ixPRIMENIPříjmeníVARCHAR20
5ixJMENOOJménoVARCHAR20
6ixTITULTitulVARCHAR10
7ixULICEUliceVARCHAR30
8ixMESTOMěstoVARCHAR25
9ixPSCPSČVARCHAR5
10ixRODCISLORod.čísloVARCHAR10
11ixRODCISMANRod.číslo manželaVARCHAR10
12ixDNAROZENIDat.narozeníDATETIME10
13ixCISLOOPČíslo OPVARCHAR12
14ixDNASTUPUD nástupuDATETIME10
15ixDODCHODUD odchoduDATETIME10
16ixDUMRTID úmrtíDATETIME10
17ixPOKOJPokojVARCHAR4
18ixKODSAZBYJKOD_SAZBY_JVARCHAR7
19ixKODSAZBYUKOD_SAZBY_UVARCHAR1
20ixKODSAZBYSKOD_SAZBY_SVARCHAR6
21ixSAZBAJSAZBA_JFLOAT5
22ixSAZBAUSAZBA_UFLOAT5
23ixSAZBASSAZBA_SFLOAT5
24ixNAKLADVNAKLAD_VFLOAT7
25ixNAKLADPNAKLAD_PFLOAT7
26ixPRIJMENIOPPříjmení OPVARCHAR30
27ixJMENOOPJméno OPVARCHAR20
28ixTITULOPTitul OPVARCHAR10
29ixULICEOPUlice OPVARCHAR25
30ixMESTOOPMěsto OPVARCHAR25
31ixPSCOPPSČ OPVARCHAR5
32ixLOPATRL_OPATRVARCHAR20
33ixDOPATRD_OPATRDATETIME10
34ixCJEDNACICJEDNACIVARCHAR15
35ixDJEDNACIDJEDNACIDATETIME10
36ixPOZNTEXPoznámkaIMAGE500
37ixDEPOZITAPRDEPOZITA_PRVARCHAR1
38ixPOZUSTALOSTPOZUSTALOSTVARCHAR1
39ixTYPOBYVTYP_OBYVVARCHAR1
40ixDUCHODDUCHODFLOAT8
41ixBEZMOCNOSTBEZMOCNOSTFLOAT7
42ixZAKLVYPZAKL_VYPFLOAT8
43ixVYPUHRADYVYPUHRADYVARCHAR1
44ixVYPVRATKYVYP_VRATKYVARCHAR1
45ixZADPDVZAD_PDVVARCHAR1
46ixZADVKVZAD_VK_VVARCHAR1
47ixZADPDUZAD_PD_UVARCHAR1
48ixZADVKUZAD_VK_UVARCHAR1
49ixZADLECUZAD_LECUVARCHAR1
50ixKONTOKONTOVARCHAR3
51ixCDIETACDIETAVARCHAR1
52ixCBUDOVACBUDOVAVARCHAR1
53ixODCHVRATODCH_VRATVARCHAR23
54ixKODBEZMOCKODBEZMOCVARCHAR5
55ixPLATROZDILUPLAT_ROZDILUVARCHAR1
56ixCVYPLATCVYPLATVARCHAR1
57ixPRETAHLEKARPRETAH_LEKARVARCHAR1
58ixPLNAMOCPlná mocVARCHAR1
59ixDATUMPMDatum plné mociDATETIME10
60ixPlatbaDuchoduPlatba důchodůINT1
{0 Hromadně} {1 Hotově}
61ixAktivitaAktivitaINT10
{1 Aktivní} {2 nevyřízená pozůstalost} {3 vyřízená pozůstalost} {4 Odchod} {5 Aktivní + nevyřízená pozůstalost}
62ixDVYRPOZD vyřízení pozůstalostiDATETIME10
63ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
64ixFisYearÚčetní rokINT10
65ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
66ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
67ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
68ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
69ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
70ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
71ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
72ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
73ixArchivesArchívINT5
74ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 1 Počet sloupců 75 Počet proměnných 0 Počet procedur 3

SC_DDOBYVATEL_OnGetCF8 SC_DDOBYVATEL_OnNFFinishEdit SC_DDOBYVATEL_OnPrepNewDoc
Tiskovky (2)
pozustalost word.hfi
t2.hfi

Editory (1)
ed.hfi

Ostatni (2)
sloznilist.hfi
t1.hfi

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (8)
ddnaropzeniny.act
ddnarozeniny.act
duchody.act
duchodycash.act
opatrovnici.act
plnamoc.act
seznamob.act
vekovaskladba.act

Akce (0)