Evidence přípojek A - Tabulka EVIPRIA
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0IDIDINT10
1ixCislostavbyČíslo stavbyVARCHAR25
2ixZhotovitelZhotovitelVARCHAR200Kniha adres - Tabulka CGEAB0
3ixProjektantProjektantVARCHAR200Kniha adres - Tabulka CGEAB0
4ixMistoMístoVARCHAR25
5ixJmenoJménoVARCHAR25
6ixCenaOdhadCena odhadFLOAT12
7ixNabidkovaCenaNab.cen.oldVARCHAR10
8ixNabidkovaCenav2Nabídková cenaVARCHAR30
9ixStavStavINT5Evidence přípojek - stavy - Tabulka EVIPRISTAV
10ixstarenacezixstarenacezVARCHAR50
11ixNahradyZaVBNáhrady za VBFLOAT5
12ixCenaZadavaciNavrhCena zadávací navrhFLOAT5
13ixDatumRealizaceDatum realizaceDATETIME5
14ixIDUraduID úřaduVARCHAR20Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P2
15ixkontaktkontaktVARCHAR25
16ixemaile-mailVARCHAR25
17ixuradúřadVARCHAR40
18ixadresaadresaVARCHAR25
19ixmestoměstoVARCHAR25
20ixPSCPSČVARCHAR25
21ixcjednacič. jednacíVARCHAR40
22ixvydanodnevydáno dneVARCHAR30
23ixcparcelč. parcelVARCHAR40
24ixkuk.ú.VARCHAR30
25ixprotlakzadatProtlak žádatVARCHAR35
{0 Ne} {1 Ano}
26ixprotlakprekopprotlak požádánoVARCHAR35
27ixvydanorozhodnutivydáno rozhodnutíVARCHAR35
28ixprijatozCEZpřijato z ČEZVARCHAR35
29ixvracenonaCEZvráceno na ČEZVARCHAR30
30ixpredanozhotovitelipředáno zhotoviteliVARCHAR30
31ixvracenozhotovitelemPDvráceno zhotovitelem PDVARCHAR30
32ixspecifikaceskutecneprovedenispecifikace,skutečné provedeníVARCHAR40
33ixrevizestdenikrevize, st.deníkVARCHAR30
34ixzadanogeodetzadáno geodetVARCHAR30
35ixskuteczamdelkavedeniskuteč zam.délka vedeníVARCHAR25
36ixgeometrakgeometrákVARCHAR30
37ixsmlouvypocetsmlouvy početVARCHAR30
38ixzadanoMiladezadáno MiladěVARCHAR30
39ixvracenoodMiladyvráceno od MiladyVARCHAR30
40ixkolaudacepozadanokolaudace požádánoVARCHAR30
41ixzahajenozahájenoVARCHAR30
42ixvydanovydánoVARCHAR30
43ixpravnimocprávní mocVARCHAR30
44ixpozadanoobjednavkapožádáno objednávkaVARCHAR30
45ixvracenaobjednavkavrácena objednávkaVARCHAR30
46ixpredanazhotovitelipředána zhotoviteliVARCHAR30
47ixnasefazhotovitnaše fa zhotovitVARCHAR30
48ixfageodetfa geodetVARCHAR15
49ixvzdusnevedenivzdušné vedeníVARCHAR110
50ixzemnivedenizemní vedeníVARCHAR40
51ixKatUradKatastrální úřadVARCHAR20
FM OVA HA TŘ
52ixSjednatelSjednatelVARCHAR20Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P3
53ixDatumVystaveniFakturyDatum vystavení fakturyDATETIME20
54ixSmlouvyVyrizenySmlouvy vyřízenyVARCHAR35
{0 Ne} {1 Ano}
55ixHTMLFILEHTMLFILEVARCHAR150
56ixHTMLidHTMLidVARCHAR10
57ixFascIDID číselné řadyVARCHAR10Číselné řady - Tabulka CGEFA0
58ixPrijatozCEZuPřijato z ČEZ-uVARCHAR35
59ixPDDelameMyPD (děláme my)VARCHAR40
{0 Ne} {1 Ano}
60ixUSDelameMyÚS (děláme my)VARCHAR15
{0 Ne} {1 Ano}
61ixPoznamkyPoznámkyVARCHAR150
62ixPoznamkyP1Poznámky P1VARCHAR150
63ixPoznamkyP2Poznámky P2VARCHAR150
64ixPoznamkyP3Poznámky P3VARCHAR150
65ixProjektZnackaProjekt znackaVARCHAR10
66ixUSpozadanoÚS požádánoDATETIME15
67ixUSzahajenoÚS zahájenoDATETIME15
68ixUSvydanoÚS vydánoDATETIME15
69ixUSpravnimocÚS právní mocDATETIME15
70ixSRpozadanoÚŘ požádánoDATETIME15
71ixSRzahajenoÚŘ zahájenoDATETIME15
72ixSRvydanoÚŘ vydánoDATETIME15
73ixSRpravnimocÚŘ právní mocDATETIME15
74ixSMPpozadanoSMP požádánoDATETIME15
75ixCEZpozadanoČEZ požádánoDATETIME15
76ixTelefonicapozadanoTelefónica požádánoDATETIME15
77ixSmVaKpozadanoSmVaK požádánoDATETIME15
78ixKoordinovanestanoviskopozadanoKoordinované stanovisko požádánoDATETIME15
79ixSMPvracenoSMP vrácenoDATETIME15
80ixCEZvracenoČEZ vrácenoDATETIME15
81ixTelefonicavracenoTelefónica vrácenoDATETIME15
82ixSmVaKvracenoSmVaK vrácenoDATETIME15
83ixKoordinovanestanoviskovracenoKoordinované stanovisko vrácenoDATETIME15
84ixSMPPoznamkaSMP PoznamkaVARCHAR30
85ixCEZPoznamkaČEZ PoznamkaVARCHAR30
86ixTelefonicaPoznamkaTelefónica PoznamkaVARCHAR30
87ixSmVaKPoznamkaSmVaK PoznamkaVARCHAR30
88ixKoordinovanestanoviskoPoznamkaKoordinované stanovisko PoznamkaVARCHAR30
89ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
90ixFisDateÚčetní datumDATETIME10
91ixFisYearÚčetní rokINT10
92ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
93ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
94ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
95ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
96ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
97ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
98ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
99ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
100ixArchivesArchívINT5
101ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 1 Počet sloupců 102 Počet proměnných 1 Počet procedur 9
swiEVIPRIAStavy
EVIPRIA+DoRaHandMakeTotal SC_EVIPRIA_OnNFBeforeSave SC_EVIPRIA_OnNFFieldBGColor SC_EVIPRIA_OnNFFinishEdit SC_EVIPRIA_OnPrepNewDoc SC_EVIPRIA_OnGetMenu SC_EVIPRIA_OnProgQueries EVIPRIA_PrepareDateZhotoGeode EVIPRIA_RefreshStav
Tiskovky (6)
nabidkovyliststavby.hfi
smlouvyparcelytisk.hfi
tiskpripojka.hfi
tiskpripojka2.hfi
tiskpripojka3.hfi
zadost.hfi

Editory (2)
ed.hfi
edv2.hfi

Ostatni (0)

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (6)
Nevracenespecifikace.act
Stavypripojek.act
f1nactizexcelu.act
f1nactizexceluv2.act
fakturyzhotovitel.act
seznamnovychpripojek.act

Akce (0)