Evidence dobropisů - Tabulka OOTDOB
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0ixIdIdVARCHAR10
1ixCisloČísloVARCHAR10
2ixOdberatelOdběratelVARCHAR20
3ixJmenoJménoVARCHAR70
4ixTypTypVARCHAR15
5ixPuvodniPůvodníVARCHAR10
6ixZdanitelneplneniv2Zdanitelné plněníDATETIME15
7ixPotvrzenov2PotvrzenoDATETIME15
8ixZakladbezdphZáklad bez dphFLOAT15
9ixZakladsnizenasazbaZáklad snížená sazbaFLOAT15
10ixZakladzakladnisazbaZáklad základní sazbaFLOAT15
11ixDPHsnizenasazbaDPH snížená sazbaFLOAT15
12ixDPHzakladnisazbaDPH základní sazbaFLOAT15
13ixZaokrouhleniZaokrouhleníFLOAT15
14ixCastkakuhradeČástka k úhraděFLOAT15
15ixDavkaDávkaVARCHAR15
16ixZdanitelneplneniZdanitelné plněníVARCHAR15
17ixPotvrzenoPotvrzenoVARCHAR15
18xxxxVARCHAR15
19ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
20ixFisDateÚčetní datumDATETIME10
21ixFisYearÚčetní rokINT10
22ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
23ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
24ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
25ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
26ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
27ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
28ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
29ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
30ixArchivesArchívINT5
31ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 1 Počet sloupců 32 Počet proměnných 0 Počet procedur 0


Tiskovky (0)

Editory (1)
ed.hfi

Ostatni (0)

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (2)
dobropisy.act
dobropisynepo.act

Akce (0)