Mzdy - doklady - A - Tabulka SSAVOA
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0IDDokladuIDDokladuVARCHAR20
1PracovnikPracovníkVARCHAR10Pracovníci - Tabulka SCOPRA
2ixFascIDID číselné řadyVARCHAR10Číselné řady - Tabulka CGEFA0
3ixVouIDNumericCoreID dokladu numerický základINT10
4ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
5ixFisDateÚčetní datumDATETIME10
6ixFisYearÚčetní rokINT10
7ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
8ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
9ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
10ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
11ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
12ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
13ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
14ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
15ixArchivesArchívINT5
16ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 1 Počet sloupců 17 Počet proměnných 0 Počet procedur 7

SC_SSAVOA_OnNFBeforeSave SC_SSAVOA_OnGetMenu SSAVOA_SaveRowT2v2 SC_SSAVOA_OnProgQueries SC_SSAVOA_OnPrepNewDoc SC_SSAVOA_OnNFFinishEdit SSAVOA_CalcDni
Tiskovky (0)

Editory (1)
ed.hfi

Ostatni (0)

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (0)

Akce (0)