Detaily zásob - Tabulka SSTVOD
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0ixVouIDID dokladuVARCHAR15Doklady - Tabulka AAEVOH
1ixVouSubIDSubID dokladuVARCHAR10
2ixVouLinŘádek dokladuINT10
3ixSourceLineZdrojový řádekINT10
4ixVoucherTypeTyp dokladuVARCHAR5
5ixArticlePoložkaVARCHAR50Položky - Tabulka CSTAR0
6ixBUQuantityMnož.ZJFLOAT12
7ixWUQuantityMnož.PJFLOAT12
8ixBUQuantityObjednanoMnož.OZJ objednánoFLOAT12
9ixWUQuantityObjednanoMnož.OPJ objednánoFLOAT12
10ixStockQuantity??? Množství stavuFLOAT12
11ixQuantityInventuraMnožství InventuraFLOAT12
12ixStockPriceSkladová cenaFLOAT12
13ixStockValueSkl.hodnotaFLOAT12
14ixStockValueAESkl.hod.DNFLOAT12
15ixSalePriceProdejní cenaFLOAT12
16ixSaleValueProdejní hodnotaFLOAT12
17ixDiscSurcSleva PřirážkaFLOAT12
18ixVnitroPrirazkaVnitro přirážkaFLOAT12
19ixTaxBaseZáklad DPHFLOAT12
20ixTaxPercDaň procentFLOAT12
21ixTaxDPHFLOAT12
22ixMOPriceMaloO cenaFLOAT12
23ixMOValueMaloO hodnotaFLOAT12
24ixStockSkladVARCHAR10Sklady - Tabulka CSTST0
25ixMotionTypeDruh pohybuVARCHAR10Druhy pohybu - Tabulka CSTMT0
26ixMotionDateDatum pohybuDATETIME10
27ixTerminDodaniTermin dodáníDATETIME10
28ixTaxIDID DPHVARCHAR10Kódy DPH - Tabulka CACTR0
29ixMotionStateStav pohybuINT10
"Nabídka" "Plus" "Mínus" "Rezervace"
30ixCommentPoznámkaVARCHAR50
31ixComment2Poznámka 2VARCHAR50
32ixStockCoefSkladový koeficientINT10
33ixOrderCoefKoeficient objednánoINT10
34ixOrderVouIDID dokladu objednávkyVARCHAR15
35ixOrderVouSubIDSubID dokladu objednávkyVARCHAR10
36ixDataGroupSkupina datVARCHAR6Skupiny dat - Tabulka AAEDG0
37ixAccountÚčetVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
38ixIsAutomatJe automatINT10
39ixEANEANVARCHAR20Položky - Tabulka CSTAR0
40ixRoundingZaokrouhleníFLOAT12
41ixSalePriceFCProdejní cena CMFLOAT12
42ixSaleValueFCProdejní hodnota CMFLOAT12
43ixTaxBaseFCZáklad daně CMFLOAT12
44ixTaxFCDaň CMFLOAT12
45ixBranchOfficeStředisko VARCHAR10Střediska - Tabulka COSBO0
46ixActivityČinnost VARCHAR10Činnosti - Tabulka COSAC0
47ixVehicleStroj VARCHAR10Stroje - Tabulka COSVE0
48ixProductVýrobek VARCHAR10Agro Pozemky - Tabulka AGRPOZEMKY
49ixTheOrderZakázka VARCHAR10Zakázky - Tabulka COSZAK
50vainvainFLOAT12
51ixStockValueTempSkl.hodnota TEMPFLOAT12
52ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
53ixFisDateÚčetní datumDATETIME10
54ixFisYearÚčetní rokINT10
55ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
56ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
57ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
58ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
59ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
60ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
61ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
62ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
63ixArchivesArchívINT5
64ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 3 Počet sloupců 65 Počet proměnných 1 Počet procedur 60
SSTVOD_nlinesflylist
SC_SSTVOD_OnNFEnterRow SSTVOD_InitStockInfo UC_SSTVOD_OnNFFinishEditv3DKH SC_SSTVOD_OnNFValidRow SC_SSTVOD_OnShowInfo SSTVOD_SpecialRefresh SSTVOD_ShowInfoCelkem SSTVOD_ReverseLines SC_SSTVOD_OnNFValidColumn SSTVOD_CalcLahve UC_SSTVOD_OnNFFinishEdit SSTVOD_mytestduplcenaprod UC_SSTVOD_OnNFFinishEditv2BAKERY SSTVOD_MAkeRaComponents NYTrans_SSTVOD SSTVOD_PrepNew UC_SSTVOD_OnNFValidRow SSTVOD_KompromisniAutoKorekce SC_SSTVOD_OnNFBeforeSave SC_SSTVOD_OnFillFromFlyList SSTVOD_WriteRoundingIntoTheLineCollecting UC_SSTVOD_OnNFFinishEditStep2 SC_SSTVOD_OnPrepNewDoc SSTVOD_RekonstructSalePrice SSTVOD_ShowStav SSTVOD_TestStockState SC_SSTVOD_OnNFFinishEdit AAEVOH_MAZANIRADKUSSTVOD SSTVOD_FlyList SSTVOD_ObjednavkaNaDen UC_SSTVOD_OnPrepNewDoc SSTVOD_OnNFFinishEdit_Part1 SC_SSTVOD_OnNFListFormName userSSTVOD_ObjednavkaNaDen SSTVOD_InitUpdater SSTVOD_mytestdp SC_SSTVOD_OnGetMenu SC_SSTVOD_OnNFListVD SSTVOD_EANDELACZCHARS SSTVOD_ZAKAZKA_REFRESHa1 SSTVOD+calcvat+downward SSTVOD_MakeLinesBCD SSTVOD_InitShowInfo1 SSTVOD+calcvat SSTVOD_DropLinesBCD SSTVOD_GetRaComponentList SSTVOD_NezavislaKontrola SSTVOD_ArtUpdater SSTVOD_SaveAsInvoice SSTVOD_ZAKAZKA_REFRESH SSTVOD_WriteRoundingIntoTheLine UC_SSTVOD_OnNFValidColumn _________SC_SSTVOD_OnShowInfo SC_SSTVOD_OnNFBeforeDelete SSTVOD_mytestnokompoonprijem SSTVOD_InitPayInfo SSTVOD_mytestduplcenamoc SSTVOD_ArtSearch SSTVOD_DeleteCollectInvoice SC_SSTVOD_OnKeyDo
Tiskovky (1)
denikdleuctuzdp.hfi

Editory (1)
ed.hfi

Ostatni (5)
denik.hfi
dle dp.hfi
editSF.hfi
njufaktura2.hfi
stavobj.hfi

Uziv Sestavy (1)
t1.act

Sestavy (47)
BGRsoupisdokladuv2.act
BGRstavpolozekdlenazvu.act
BGRvydejnazakazku.act
Prodejdlelinek.act
Soupiskasbernychfaktur.act
Vykrytizakazky.act
a454.act
analdleucetzms.act
chybnikprepoctukoeficientu.act
chybnikvypoctu.act
chybnikvypoctuDPH.act
chybnikvypoctuV3.act
denikdledpapolozky.act
denikdleuctuzdp.act
dletypumsadp.act
doplneniMOCenDoCeniku.act
doplneniMnozstvi.act
duplicitacen.act
duplicitacenskl.act
komparacedph.act
obratdlenadskupin.act
polozkaobratyv1.act
prepsklcen.act
prepsklcenFIFO.act
prepsklcenFIFO2.act
prepsklcencisty.act
prepsklcenmesicni.act
prodejzaden.act
reservbilovec.act
reservbilovecNAK.act
reservbilovecsouhrna.act
rozpisdenni.act
soupisdokladu.act
soupisdokladuB.act
soupisdokladuv2.act
soupisdokladuv3marze.act
soupisfaktur.act
stavsklpol.act
stavvmocenach.act
stavvmozceniku.act
stavvpczceniku.act
test.act
tiskdokladusradky.act
trzbyzasobysluzby.act
vydejnazakazku.act
zisky.act
ziskydleproc.act

Akce (6)
Obratovka.act
denikdledataapolozky.act
denikdledokladu.act
ixDropEmptyLines.act
ixLoadArticles.act
test1.act