Druhy pohybu zvířat - Tabulka ZEZDP0
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0IDDPID DPVARCHAR5
1NazevNázevVARCHAR50
2KoeficientPohybuAKoeficient pohybu AINT5
3KoeficientPohybuBKoeficient pohybu BINT5
4RadekObratovkyŘádek obratovkyVARCHAR5Řádky obratovky - Tabulka ZEZRO0
5KodUdalostiKód událostiVARCHAR5Kódy ČMSCH - Tabulka ZEZKC0
6KodUdalostiStornoKód události stornoVARCHAR5Kódy ČMSCH - Tabulka ZEZKC0
7ObvykleKusyObvyklé kusyINT5
8IDDoHlaseniID do hlášeníINT5
"0 Nic" "1 zadává se" "2 id matky" "3 ze stáje převodu"
9DoStajRegDo stáj.registruINT5
"0 Nic" "1 vstup bez datumu" "2 vstup s datumem" "3 výstup"
10TextStajRegText stáj.registruVARCHAR20
11IDDrziteleID držiteleVARCHAR15Registr - držitelé - Tabulka ZEZDRZ
12TechnickeZhodnoceniTechnické zhodnoceníINT1
{0 Ne} {1 Ano}
13ixTypPrevoduTyp převoduINT5
"0 Nic" "1 Kategorie" "2 stáj"
14ixPoradiRekPořadí pro rekonstrukciINT5
15ixRucniEditaceVydejeRuční editace výdejeINT1
{0 Ne} {1 Ano}
16ixFisYearÚčetní rokINT10
17ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
18ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
19ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
20ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
21ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
22ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
23ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
24ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
25ixArchivesArchívINT5
26ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
Pořadí pro rekonstrukci1 ps
2 narozeni, nakup
3 prirustky
4 odpisy
5 prevody
6 vydej

update ZEZDP0 set ixPoradiRek = 6 ;
update ZEZDP0 set ixPoradiRek = 1 WHERE (IDDP Between '01' and '01') ;
update ZEZDP0 set ixPoradiRek = 2 WHERE (IDDP Between '10' and '22') ;
update ZEZDP0 set ixPoradiRek = 3 WHERE (IDDP Between '23' and '25') ;
update ZEZDP0 set ixPoradiRek = 4 WHERE (IDDP Between '91' and '92') ;
update ZEZDP0 set ixPoradiRek = 5 WHERE (IDDP Between '80' and '8999') ;
Ruční editace výdejePři rekonstrukci cen a převodů docházi ke změnám cen ve výdejích
Pokud ale mám například dotaci, zadam ANO a tím se mi cena ve výdeji nepřepíše
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 1 Počet sloupců 27 Počet proměnných 0 Počet procedur 0


Tiskovky (0)

Editory (0)

Ostatni (0)

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (0)

Akce (0)