Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0IDKartyID KartyVARCHAR15Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
1DruhZvireteDruh zvířeteVARCHAR2Druhy zvířat - Tabulka ZEZDZ0
2OdpisovaSkupinaOdpisová skupinaVARCHAR50Odpisové skupiny - Tabulka ZEZOS0
3TypDanOdpisTyp daňového odpisuVARCHAR10
"0 Rovnoměrný" "1 Zrychlený" "2 Neodpisuje se" "3 na počet měsíců"
4TypUcOdpisTyp účetního odpisuVARCHAR10
"0 Daňovou sazbou" "1 Pevnou sazbou z odpisové skupiny" "2 Pevnou sazbou z karty" "3 Neodpisuje se" "4 na počet měsíců"
5UcetniSazbaRocniÚčetní sazba ročníFLOAT12
6NMesicuUcetnihoOdpisovaniN měsíců účetního odpisováníFLOAT12
7NMesicuDanovehoOdpisovaniN měsíců daňového odpisováníFLOAT12
8ZvyseniZvýšeníINT2
"0 nižádné" "1 o 10%" "2 o 15%" "3 o 20%" "4 vlastní"
9ixPrubehPoroduPrůběh poroduINT10
"1 normální průběh" "2 těžší průběh" "3 porod s komplikacemi"
10DatumNarozeniDatum narozeníDATETIME10
11DatumOteleniDatum oteleníDATETIME10
12RucniDatumOteleniRuční datum otelení DATETIME10
13DatumVazeniDatum váženíDATETIME10
14DatumZarazeniDatum zařazeníDATETIME10
15DatumTZDatum Technického zhodnoceníDATETIME10
16DPZarazeniDP zařazeníVARCHAR5Druhy pohybu zvířat - Tabulka ZEZDP0
17DatumVyrazeniDatum vyřazeníDATETIME10
18DPVyrazeniDP vyřazeníVARCHAR5Druhy pohybu zvířat - Tabulka ZEZDP0
19PlemenoPlemenoVARCHAR15
20Plemeno2Plemeno 2VARCHAR15
21MatkaMatkaVARCHAR20Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
22MatkaPlemenoMatka - plemenoVARCHAR15
23OtecZnackaOtec - značkaVARCHAR15
24OtecCisloOtec - čísloVARCHAR3
25OtecPlemenoOtec - plemenoVARCHAR15
26OtecMatkyZnackaOtec matky - značkaVARCHAR3
27OtecMatkyCisloOtec matky - čísloVARCHAR3
28OtecMatkyPlemenoOtec matky - plemenoVARCHAR15
29PoznamkaPoznámkaVARCHAR50
30Rok10Rok10INT10
31ArchivArchivINT10
32DvojceDvojceINT10
33UcetÚčetVARCHAR6Účty - Tabulka CACAC0
34MimoUctoMimo účtoINT1
35HmotnostHmotnostVARCHAR20
36JakostJakostVARCHAR10
37DenniPrirustekDenniPrirustekVARCHAR20
38IDZvireteold ID ZvířeteVARCHAR15Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
39tempKategorietempKategorieVARCHAR10Kategorie zvířat - Tabulka ZEZKZ0
40tempStajtempStajVARCHAR10Stáje - Tabulka COSST0
41SKPSKPVARCHAR15
42ixFisYearÚčetní rokINT10
43ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
44ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
45ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
46ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
47ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
48ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
49ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
50ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
51ixArchivesArchívINT5
52ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 2 Počet sloupců 53 Počet proměnných 0 Počet procedur 7

SC_ZEZIE0_OnPrepNewDoc SC_ZEZIE0_OnGetMenu ZEZIE0_Kartadefekt SC_ZEZIE0_OnNFBeforeSave ZEZIE0_Kartaexist SC_ZEZIE0_OnNFFinishEdit LI_NYZEZIE0
Tiskovky (0)

Editory (3)
ed.hfi
ed2.hfi
ednez1.hfi

Ostatni (0)

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (4)
chibnik.act
tiskkartydlelet.act
tiskkartydleletv2zuzana.act
zoolist.act

Akce (0)