Pastva - deník stád B - Tabulka ZEZPDS
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0IDIDVARCHAR10
1IDKartyID KartyVARCHAR15Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
2DruhZvireteDruh zvířeteVARCHAR2Druhy zvířat - Tabulka ZEZDZ0
3RadekRadekINT10
4DatumOdDatum odDATETIME10
5ixStadoStádoVARCHAR6Pastva- stáda - Tabulka ZEZPST
6ANOANOINT5
7IDDPID Druhu pohybuVARCHAR10Druhy pohybu zvířat - Tabulka ZEZDP0
8IDDrziteleID držiteleVARCHAR15Registr - držitelé - Tabulka ZEZDRZ
9KategorieKategorieVARCHAR10Kategorie zvířat - Tabulka ZEZKZ0
10IDZvireteold ID ZvířeteVARCHAR15Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
11ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
12ixFisYearÚčetní rokINT10
13ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
14ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
15ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
16ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
17ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
18ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
19ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
20ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
21ixArchivesArchívINT5
22ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 4 Počet sloupců 23 Počet proměnných 0 Počet procedur 1

SC_ZEZPDS_OnNFFinishEdit
Tiskovky (0)

Editory (0)

Ostatni (0)

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (17)
komparacekusuvpastveavestavu.act
naplneni.act
pasden.act
pasdenpoz.act
pastvadodokladu.act
pastvaintenzita.act
pastvaintenzitasumar.act
pastvapocty.act
pastvapoctykjb.act
pastvapoctykjbKONTROLA.act
pastvasoupiszvirat.act
presundokl.act
presundoklmesicoddo.act
presuny.act
vypstad.act
zapisdonafty.act
zoochybnik.act

Akce (1)
naplneni.act