Deník zvířat - Tabulka ZEZVOD
idxSQLNázevTypDélkaOdkaz/Seznam
0IDDokladuID DokladuVARCHAR10Doklady zvířat - Tabulka ZEZVOH
1CisloRadkuDokladuČíslo řádku DokladuINT10
2IDKartyID KartyVARCHAR15Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
3DruhZvireteDruh zvířeteVARCHAR2Druhy zvířat - Tabulka ZEZDZ0
4KategorieOdkudKategorie odkudVARCHAR10Kategorie zvířat - Tabulka ZEZKZ0
5KategorieKamKategorie kamVARCHAR10Kategorie zvířat - Tabulka ZEZKZ0
6StrediskoOdkudStředisko odkudVARCHAR10Střediska - Tabulka COSBO0
7StrediskoKamStředisko kamVARCHAR10Střediska - Tabulka COSBO0
8CinnostOdkudČinnost odkudVARCHAR10Činnosti - Tabulka COSAC0
9CinnostKamČinnost kamVARCHAR10Činnosti - Tabulka COSAC0
10StajOdkudStáj odkudVARCHAR10Stáje - Tabulka COSST0
11StajKamStáj kamVARCHAR10Stáje - Tabulka COSST0
12StrojOdkudStroj odkudVARCHAR10Stroje - Tabulka COSVE0
13StrojKamStroj kamVARCHAR10Stroje - Tabulka COSVE0
14IDDPID Druhu pohybuVARCHAR10Druhy pohybu zvířat - Tabulka ZEZDP0
15FakturaFakturaVARCHAR10
16JednotkaJednotkaVARCHAR10
"0 KG" "1 KS" "2 Nic"
17KusyKusyFLOAT12
18VahaVáhaFLOAT12
19VahaVazeniVáha váženíFLOAT12
20KDKDFLOAT12
21CenaZaJednotkuCena za jednotkuFLOAT12
22CenaDanovaCena daňováFLOAT12
23CenaUcetniCena účetníFLOAT12
24OdpisyDanoveOdpisy daňovéFLOAT12
25OdpisyUcetniOdpisy účetníFLOAT12
26KoeficientPohybuKoeficient pohybuINT10
27AutomatickyRadekAutomatický řádekINT10
28FinalniOdpisyDanoveFinální odpisy daňovéFLOAT12
29FinalniOdpisyUcetniFinální odpisy účetníFLOAT12
30NerealnaPrirustkovaCenaUcetniNereálná přírůstková cena účetní FLOAT12
31NerealnaPrirustkovaVahaNereálná přírůstková váha FLOAT12
32IDDrziteleID držiteleVARCHAR15Registr - držitelé - Tabulka ZEZDRZ
33tempDatumNarozenitemp Datum narozeníDATETIME10
34tempDatumZarazenitemp Datum zařazeníDATETIME10
35tempDatumVyrazenitemp Datum vyřazeníDATETIME10
36tempcenazakgtempcenazakgFLOAT10
37tempcenazaKDtempcenazaKDFLOAT10
38tempzalprirtempzalprirFLOAT10
39DatZarazKatDatum zařazení do kategorieDATETIME10
40tempOdpisovaSkupinatempOdpisovaSkupinaVARCHAR10
41tempTypDanOdpistempTypDanOdpisVARCHAR10
"0 Rovnoměrný" "1 Zrychlený" "2 Neodpisuje se" "3 na počet měsíců"
42tempTypUcOdpistempTypUcOdpisVARCHAR10
"0 Daňovou sazbou" "1 Pevnou sazbou z odpisové skupiny" "2 Pevnou sazbou z karty" "3 Neodpisuje se" "4 na počet měsíců"
43tempPoznamkatempPoznamkaVARCHAR50
44tempRok10tempRok10INT10
45tempSKPtempSKPVARCHAR15
46IDZvireteold ID ZvířeteVARCHAR15Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0
47ixFisMonthÚčetní měsícINT10
{0 Měsíc} {1 Měsíc} {2 Měsíc} {3 Měsíc} {4 Měsíc} {5 Měsíc} {6 Měsíc} {7 Měsíc} {8 Měsíc} {9 Měsíc} {10 Měsíc} {11 Měsíc} {12 Měsíc} {13 Měsíc} {14 Měsíc}
48ixFisDateÚčetní datumDATETIME10
49ixFisYearÚčetní rokINT10
50ixFirstWriteMachineHostname prvního zápisuVARCHAR20
51ixLastWriteMachineHostname posledního zápisuVARCHAR20
52ixFirstWriteTimeStampČasová známka prvního zápisuVARCHAR25
53ixLastWriteTimeStampČasová známka posledního zápisuVARCHAR25
54ixLockTimeStampCasová známka zámkuVARCHAR25
55ixFirstWriteUserUživatel prvního zápisuVARCHAR20
56ixLastWriteUserUživatel posledního zápisuVARCHAR20
57ixLockingUserUživatel zamykajícíVARCHAR20
58ixArchivesArchívINT5
59ixFascicleNumCoreNumerický základ čísla dokladuINT5
NázevPopis
NázevPopis
Počet údajů v primárním klíči 2 Počet sloupců 60 Počet proměnných 0 Počet procedur 18

ZEZVOD_MakeLinesBCDAlfa SC_ZEZVOD_OnNFBeforeDelete ZEZVOD_GetActKat SC_ZEZVOD_OnShowInfo ZEZVODinitinter SC_ZEZVOD_OnNFValidRow SC_ZEZVOD_OnPrepNewDoc ZEZVOD_CalcCena ZEZVOD_GetSomeJednotka SC_ZEZVOD_OnNFFinishEdit ZEZVOD_GetSomeCena SC_ZEZVOD_OnNFAfterSave SC_ZEZVOD_OnGetMenu ZEZVOD_MakeLinesBCD SC_ZEZVOD_OnNFBeforeSave ZEZVOD_GetVahaCenaOdpC0 ZEZVOD_GetVahaCenaOdpC7 ZEZVOD_GetVahaCenaOdpC9
Tiskovky (0)

Editory (0)

Ostatni (1)
mainv2.hfi

Uziv Sestavy (0)

Sestavy (32)
Hlaseni.act
Obratovka.act
chybnik80.act
denik.act
denikie.act
dlouhodobyhm.act
dlouhodobyhmm2.act
doklady.act
karta.act
kartaIMvicerocni.act
kartaie.act
kartana10.act
kartazviretevicerocni.act
komparaceprirustku.act
odpisplan.act
prirudlestaji.act
rekcenpohvyd.act
rekdatotel.act
stavovyvykaz.act
stavovyvykazsumar.act
stavovyvykazsumarV2.act
stavovyvykazsumarV2KJB.act
stavovyvykazsumarV2datumoddo.act
stavy.act
stavyIE.act
stavyIE_telata.act
stavyIEvyber.act
stavyJKB.act
uhyny.act
vykaz.act
vypiskd.act
vyrazenekarty.act

Akce (9)
GenerDokl.act
GenerDoklJALOVICEdoKRAV.act
GenerDoklV2.act
VymazPohybu.act
dops.act
generAP.act
generPS.act
generPS_dlednu.act
generPS_konstantou.act